Laboráns munkatársat keres a Kecskeméti Református Gimnázium

Vissza a címlapra
Laboráns munkatársat keres a Kecskeméti Református Gimnázium

A Kecskeméti Református Gimnázium pályázatot hirdet LABORÁNS munkakör betöltésére.

A munkajogviszony időtartama: határozott idejű.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.  

A munkavégzés helye: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A természettudományos kísérletek előkészítése, valamint a laboratóriumi gyakorlatok lebonyolításának segítése a munkaköri leírás és vonatkozó jogszabályok alapján.  

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, de további megegyezés tárgyát is képezik.  

Pályázati feltételek:

• közép- vagy felsőfokú képesítés; általános laboráns vagy általános vegyipari laboratóriumi képesítés,

• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• büntetlen előélet,

• cselekvőképesség,

• magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.  

Az álláshoz tartozó elvárások:

• pontos, felelősségteljes, önálló munkavégzés,

• rendszerszemlélet,

• jó problémamegoldó képesség, gyakorlati beállítottság,

• együttműködésre való készség,

• szorgalmas munkavégzés,

• nagyfokú precizitás,

• jó kommunikációs képesség,

• igényesség a munkakörnyezetre.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• pedagógiai és laboratóriumi gyakorlat, szakmai tapasztalat.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• fényképes szakmai önéletrajz,

• motivációs levél,

• végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés),

• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,

• sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: Azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Imre igazgatóhelyettes nyújt, a 76/500-380 telefonszámon vagy a kemia@krg.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

• postai úton a pályázatnak a Kecskeméti Református Gimnázium címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.), és

• elektronikus úton Szenes Mártonné Durucz Anna igazgató részére a refgim.igazgato@krek.hu e-mail címre történő megküldésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 30.