Kecskeméti Református Általános Iskola: „Nem az elkülönülés, hanem az integráció a célunk”

Vissza a címlapra
Kecskeméti Református Általános Iskola: „Nem az elkülönülés, hanem az integráció a célunk”

Mint korábban megírtuk, a Kecskeméti Református Egyházközség Presbitériuma, mint a fenntartó legfőbb döntéshozó testülete az Igazgatótanács javaslatára, a nevelőtestület véleményét megismerve 2018. május 28-i ülésén a Kecskeméti Református Általános Iskola igazgatói feladatainak ellátására Tóth Attilát, a Kecskeméti Református Gimnázium tanárát bízta meg 2018. augusztus 1-től. Az új igazgató elsőként a keol.hu hírportálnak adott interjút a 2018/2019-es tanév előkészületeiről, az iskola létszámadatairól, a tanári karban történt változásokról.

- Jól gondolom, hogy keveset pihent a nyári szünetben? Noha ugyanabban az épületben folytatja a pályafutását, de már egy jóval felelősségteljesebb munkakörben, ami önmagában is több munkát jelent.

- Nagyon nehéz nyár volt, sokat kellett dolgoznunk. Nem csak nekem, hanem az új igazgatóhelyetteseknek is, de sokat segítettek tanártársaim is, akik megértették, átérezték az együtt gondolkodás és az összefogás szükségét a közös jövő felépítése érdekében. Igyekeztünk megteremteni az iskolakezdés feltételeit, jól elkészíteni a tantárgyfelosztást. 

- Az igazgatóváltás miatt egy kisebb csoport, valamint a média egy része félreverte a vészharangot, és az iskola színvonalának, létszámának csökkenéséről, valamint a tanári kar egy részének távozásáról vizionáltak nyár elején. Mi valósult meg ebből?

- Az iskolában a 2017/2018-as tanévet 691 diák fejezte be. Nyáron 57 tanulónkat átíratták a Petőfi Sándor Általános Iskolába, ugyanakkor hozzánk is iratkoztak be másik iskolákból. Az új első osztályosokkal együtt szeptember 1-jén 650-en kezdik majd meg a tanévet a Kecskeméti Református Általános Iskolában. Osztályaink száma, miután kevesebben választották az idén a hatosztályos képzést egy 7. osztállyal gyarapodott is.

A tantestületben mintegy 80 fő azoknak a száma, akik pedagógiai munkájukkal, főállásban vagy óraadóként részt vesznek az oktató-nevelő munkában.  Közülük a nyáron összesen 14-en mentek el. Nem mindenki azért, mert nem hosszabbította meg a fenntartó az előző igazgató, kinevezését. Volt, aki családi okból távozott, költözés miatt, vagy más személyes okból, amit már korábban tervezett és már nem kívánta meghosszabbítani a szerződését, vagy ugyan nyugdíjba ment, de tovább is segíti a munkánkat. Ugyanakkor érkezett hozzánk 13 új pedagógus kolléga és két pedagógiai asszisztens. Minden státuszra van pedagógusunk, minden vállalt feladatunkat magas színvonalon el tudjuk látni.

A legtöbben kecskeméti iskolákból jöttek át a munkatársi közösségbe, de jött új kolléga Pécsről is, miután Kecskeméten lesz edző. Olyanok is vannak, akik korábban itt tanítottak, majd rövidebb, hosszabb szünet után jöttek vissza hozzánk. Testvérintézményünkből, a Kecskeméti Református Gimnáziumból is áttanítanak óraadó tanárok.

- Ez egyfajta kölcsönösség is, gondolom, hiszen egy épületben vannak...

- Így van. Ez is mutatja a kollégiumi szellemiség szükségszerűségét és létfontosságát, aminek jó érzés az „újraéledését" átélni Kecskeméten. Biztos vagyok abban, hogy a két iskola egyre kevésbé fog elkülönülni egymástól.

- Kétségtelen, hogy eddig mintha nem is csak két iskoláról, hanem két külön épületről beszéltünk volna...

- Mindent meg fogunk tenni azért, hogy ez a kép megváltozzon. Az együttműködés területén a lehetőségeink eddig közel sem voltak kihasználva.

- Kik lettek az igazgatóhelyettesek?

- Az intézménynek eddig is három igazgatóhelyettese volt, de most ez szám kiegészült egy intézményi lelkésszel, Komádi Róbert személyében, aki korábban már hitoktatott az iskolában. Eddig is igazgatóhelyettes volt Csősz Győzőné. Új személyként került beosztásába Magyar Péterné, aki az alsós tagozat igazgatóhelyettese, Gyömbér Csabáné pedig a felsős tagozatért felel.

- Lesznek változások az iskola vezetésében?

- A pedagógiai programunk gyakorlatilag változatlan marad. A változások pedig nem kardinálisak, hanem főként technikai, szervezeti területet érintenek. A legtöbb olyan, amely a kollégák munkáját könnyíti, hogy intenzívebben foglalkozhassanak a gyermekek nevelésével oktatásával. Igazgatói megbízásom átvétele után mindenkivel elbeszélgettem, és próbáltunk mindenkinek olyan munkakört találni, amiben helyén érzi magát. Persze ilyen nagy létszámú testületnél ez nyilvánvalóan nem sikerülhet száz százalékosan, hiszen vannak kényszerűségek, de a kollégák hozzáállása kiváló. Ez bizonyosodott be a lakiteleki „tanévkezdő csendesnapunkon" is.

Ami lényegesen, sőt gyökeresen változik az az, hogy könnyebb és gördülékenyebb lesz a kapcsolatunk a fenntartó Kecskeméti Református Egyházközséggel és a többi testvérintézménnyel is. Hiszen szoros szervezeti egységet alkot a kollégium intézményrendszerében a Pálmácska Óvoda, az Általános Iskola, a Gimnázium, és az Internátus. Az, hogy ebbe korábban nem tökéletesen kapcsolódott az általános iskola, sőt inkább elkülönült, az igazgatóváltásnál kritikaként hangzott el. Ebben lesz, sőt már most is tapasztalható változás. Nem az elkülönülés, hanem az integráció a célunk! A fenntartó az iskolában továbbra is biztosítja a magas színvonalú oktatási és nevelési munka feltételeit. Ugyanakkor az is cél, hogy

„az intézményekben és munkatársi közösségekben egészséges, kölcsönös bizalmon alapuló, nyílt légkör uralkodjon. A munkatársak egymást támogató szeretetben végezzék a szolgálataikat."

Egyébként józan-ésszel is belátható, hogy az együttműködő, „összedolgozó" intézmények sok terhet tudnak levenni egymás válláról. Erről a szellemiségről nem mondhatunk le. Sajnálatos, ha az elmúlt években egyre inkább szűkültek az együttműködési lehetőségek ahelyett, hogy megerősödtünk volna azokban és azok által. A fenntartónak is az az elvárása, hogy az intézményi rendszer egésze mostantól gördülékenyen, és hatékonyan dolgozzon össze, amihez már eddig is minden segítséget megkaptam.  

KAPCSOLÓDÓ CIKKÜNK:

Csapatépítés - Csendesnapon készült a tanévre a Kecskeméti Református Általános Iskola tantestülete