Földeken fennálló haszonélvezeti jog: kérelmezni kell a visszaállítást és a kompenzációt!

Vissza a címlapra
Földeken fennálló haszonélvezeti jog: kérelmezni kell a visszaállítást és a  kompenzációt!

A korábban törölt haszonélvezeti jog jogosultjai - ha hosszabb idő eltelte után is, de - számíthatnak kompenzációra. Erre azonban egy összetettebb folyamat eredményeként kerülhet sor, mely során a kompenzációt, illetve a visszajegyezhetőséget vizsgálni fogják. Az erre irányuló kérelmek 2022. szeptember 1-je és 2023. február 28-a között nyújthatók be: a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

2014. május 1-jén a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 108. § (1) bekezdése értelmében, a 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra, nem közeli hozzátartozók között szerződéssel alapított haszonélvezeti jogosultságok a törvény erejénél fogva megszűntek, és az ingatlan-nyilvántartásból törlésre kerültek.

Az Európai Bíróság azonban az említett rendelkezés európai uniós jogba ütközését állapította meg. Ezért a magyar Országgyűlés törvényt fogadott el a korábban törölt haszonélvezők, illetve jogutódaik törölt haszonélvezeti jogának az ingatlan-nyilvántartásba való visszajegyzésére, valamint kompenzálására.

Ezen eljárásokat a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) kérelemre folytatja le, amelyet követően a haszonélvezeti jog visszajegyzését az ingatlanügyi hatóság hivatalból - az NFK-nak a visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárásban hozott döntése alapján - végzi.

A folyamat az alábbi eljárásokat foglalhatja magában:

a) Erre irányuló kérelem esetén, a visszajegyzés megállapítására irányuló hatósági eljárás első része a visszajegyzés lehetőségének vizsgálata, majd - a visszajegyzés feltételeinek fennállása esetén - a haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba való visszajegyzése.

b) A kompenzáció megállapítására irányuló hatósági eljárás keretében - erre irányuló kérelem esetén -amennyiben a kérelmezőt a törvény alapján megilleti a kompenzáció, a haszonélvezőt, illetve jogutódját megillető, Magyar Állam által fizetendő kompenzáció összege kerül megállapításra.

A visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárás lefolytatását (illetve a kompenzációs eljárás lefolytatását) egy-egy formanyomtatvány kitöltésével, és az NFK-hoz való benyújtásával kérelmezhetik az érintettek.

A visszajegyezhetőség vizsgálatára és a kompenzációra irányuló kérelmek formanyomtatványai majd az NFK honlapján (www.nfk.gov.huthaszonelvezet az NFK honlapján) is elérhetők lesznek.

A visszajegyezhetőség vizsgálatára és a kompenzációra irányuló kérelmek 2022. szeptember 1-je és 2023. február 28-a között nyújthatók be. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.