Elindult az Ágazati bértámogatási program

Vissza a címlapra
Elindult az Ágazati bértámogatási program

December 11-ig nyújthatják be a koronavírus miatt bajba jutott vállalkozások a fővárosi és megyei kormányhivataloknál a támogatási kérelmeket.

A járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások - azaz a vendéglátás, szabadidős tevékenység szolgáltatást nyújtó munkaadók - részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére 50 százalékának megfelelő összegű támogatás nyújtható, legfeljebb a legkisebb munkabér 150%-áig, amennyiben

a) a támogatás időtartamának utolsó napján, tehát november 30. napján a munkavállaló jogviszonya fennáll, és

b) a munkaadó a munkavállaló részére munkabért megfizeti és

c) december 31. napjáig a munkaviszony közös megegyezéssel nem szűnik meg.

Tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a kifizetőnek, kisvállalati adóalanynak 2020. november 11. napját megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

Kérelem 2020. november 11. napjától nyújtható be 2020. december 11-ig a támogatással érintett munkavállaló foglalkoztatási helye szerinti - amely lehet a munkáltató székhelye, illetve telephelye szerinti - fővárosi és megyei kormányhivatalhoz. Ha a munkavállaló foglalkoztatására több foglalkoztatási helyen kerül sor, a támogatás iránti kérelmet a munkaadó választása szerinti foglalkoztatási helynek (ami lehet a munkaadó székhelyén vagy telephelyén) megfelelő illetékes kormányhivatalnál kell benyújtani.

Tájékoztató anyagok, kitölthető dokumentumok (forrás: munka.hu):

(munka.hu / Miniszterelnökség)