Együttműködést írtak alá a Gyermekjogi világnapon

Vissza a címlapra
Együttműködést írtak alá a Gyermekjogi világnapon

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató és az ÁGOTA® Alapítvány szorosabbra fűzte kapcsolatát.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató és az ÁGOTA® Alapítvány háromoldalú együttműködési megállapodást írt alá a gyermekvédelmi szakellátásban elhelyezett gyermekek áldozattá és/vagy bűnelkövetővé válásának megelőzése, a gyermek mindenek felett álló érdekének és jogainak érvényesítése céljából.

Az együttműködési megállapodást dr. Gulyás Zsolt r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, vármegyei rendőrfőkapitánya és Kothencz János, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója, valamint Mitykó András, az ÁGOTA® Alapítvány kuratórium elnöke írta alá.

Az első közös projekt december elején érkezik.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési előadói nem csak a Gyermekjogi világnap ünnepi időszakában, hanem egész évben kiemelten kezelik az ifjúság védelmét, valamint változatos prevenciós eszköztárral szolgálják a fiatalkori bűnelkövetés és áldozattá válás megelőzését.

A gyermekjogok azokat az alapvető jogokat jelentik, amelyek minden gyermeknek járnak. Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye alapján a gyermeknek joga van a méltósághoz, az egészséghez, az oktatáshoz, a védelemhez, és a szabad véleménynyilvánításhoz. A gyermekek jogainak tiszteletben tartása kiemelkedő fontosságú, melyet a bűnmegelőzési előadások alkalmával az osztálytermekben, iskolán kívüli foglalkozások keretében közvetítenek a Bács-Kiskun vármegyei rendőrök.

A vármegyei szakembereknek az oktatási intézmények felkérései alapján vannak nyilvános előadásaik, de számtalan esetben teljes diszkrécióval történnek a jó irányba terelő, esetmegbeszélő, konfliktust feloldó foglalkozások. Az eredményes felvilágosító tevékenység mellett jelentősnek mondható a soron kívüli, azonnali reagálást igénylő megkeresések száma.

A bullying, vagyis a bántalmazás, egy olyan jelenség, amely a gyermekjogok megsértésének egy formája lehet. A bullying magába foglalhat fizikai, verbális vagy érzelmi bántalmazást, és akár iskolai környezetben, akár online térben megjelenhet. Az áldozatok gyakran nem képesek hatékonyan megvédeni magukat, és a bántalmazás hosszú távú negatív hatásokkal járhat az érintett gyermekek számára.

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye egyértelműen kimondja, hogy minden gyermeknek joga van a biztonságos környezethez és a fizikai, valamint érzelmi egészséghez. A bullying ellentétes ezekkel a jogokkal, mivel veszélyezteti a gyermekek fizikai és mentális jólétét.

A vármegyei bűnmegelőzési előadók foglalkozásai a gyermekjogokat hivatottak védeni. Többek között a bullying megelőzésére és kezelésére szolgálnak, így a bullying jeleinek felismerésére, a hatékony fellépésre, a megfelelő védelem kialakítására fókuszálnak.

A megelőzéssel foglalkozó szakemberek a munkájukkal ahhoz kívánnak hozzájárulni, hogy a gyermekek biztonságban és tiszteletben élhessék meg jogaikat.