Elismerések Szent Flórián napja alkalmából

Vissza a címlapra
Elismerések Szent Flórián napja alkalmából

Május 4-e, a Tűzoltónap alkalmából a katasztrófavédelem állományának számos tagja részesült elismerésben, vagy soron kívüli előléptetésben. Az együttműködő szervezetek több munkatársának munkáját szintén elismeréssel köszönte meg a katasztrófavédelem. (Fotó: pixabay)

Bács-Kiskun megyéből elismerésben részesültek:

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere, miniszteri emléktárgyat adományozott Vágó Attila Gábor tűzoltó századosnak, a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság műszaki biztonsági tisztjének.

Vágó Attila Gábor tű. százados 1993. július 1-jén szerelt fel a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományába, első beosztása technikai - anyagi - pénzügyi előadó volt. 1998. március 1-jén került tiszti állományba, tűzoltó hadnagyi rendfokozatba. 2012. április 1-től műszaki-biztonsági tiszti beosztást lát el. Az eltelt időszak alatt rendkívül nagy gyakorlatra tett szert műszaki szakterületen, a tűzoltó technika üzemeltetésének, illetve a különféle katasztrófavédelmi műveletek végrehajtásának logisztikai háttér biztosításában. A gazdálkodás tekintetében is meghatározó szerepet töltött be abban az időszakban, amikor a tűzoltóság részben önálló gazdálkodást folytató intézményként működött. A százados munkájának jelentős részét képezi a műszaki szakterület, amelynek köszönhetően nemcsak a hivatásos tűzoltó-parancsnokság technikai eszközei, hanem felügyelete alatt álló két önkormányzati tűzoltóság és nyolc megállapodással rendelkező önkéntes tűzoltóság, valamint az illetékességi területen lévő járási és települési mentőcsoportok technikai eszközei is mindig bevethető állapotban vannak. Az elmúlt időszakban ismételten számot adott kimagasló szervezőkészségéről, a 2020. évben átadott új tűzoltólaktanyába való átköltözés, valamint az új laktanya belső rendjének kialakítása során. Segíti az állományt, támogatja a tűzoltóparancsnokot, a szükséges nyilvántartások vezetésének munkájában is. Az állomány elszámolásaival kapcsolatos gazdasági feladatokat pontosan, határidőben végrehajtja. Segíti a humán szolgálat munkáját, az állománnyal kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásában. Képességeit kihasználva, rutinosan végzi a műszaki biztonsági tiszti feladatokat. Munkájában rendkívül kitartó, igényes, precíz, nagy mértékben terhelhető. Tevékenységét a műszaki osztály több alkalommal is elismerte és példaként állította a műszaki szakterület állománya elé. Parancsnoka - a közel harminc éves pályafutása során - több alkalommal is elismerésben részesítette.

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere Katasztrófavédelem Önkéntes Támogatásáért Emlékérmet adományozott Domonyi Lászlónak, Kiskőrös Város polgármesterének.

Domonyi László, Kiskőrös Város Polgármestere, több mint két és fél évtizede dolgozik Kiskőrösért, ebből városvezetőként 2006 óta. Tevékenysége megmutatkozik a település gazdasági, kulturális fejlődésén, megszépítésén, valamint a közösségépítő civil társadalom megerősödésén. Ennek a szellemiségének köszönhetően mindig kiemelt figyelmet és támogatást kapott a lakosság közbiztonságának ügye. A Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóság és a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása ennek megfelelően prioritást élvezett az elmúlt években az Önkormányzat részéről. Az egyesület tűzoltó gépjárműfecskendőjét újabbra cserélték. Az új hivatásos tűzoltó laktanya beruházáshoz kacsolódóan az Önkormányzat több területen is támogató, feltételbiztosító szerepet vállalt. Partneri hozzáállását az a tény is jól bizonyítja, hogy 2017. évben személyes támogatásával Kiskőrösön rendezték meg a Megyei Tűzoltó Szakmai Versenyt. A szoros és eredményes jó kapcsolatnak köszönhetően több alkalommal adott otthont a Polgármesteri Hivatal épülete tűzoltórendezvények, ünnepségek lebonyolításának. Polgármester úr több alkalommal is elismerésben részesítette a kiemelkedő munkát végzett tűzoltókat.

Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója szolgálati feladatai kiemelkedő ellátása elismeréseként soron kívül előléptette tűzoltó századossá Nagy Gergely tűzoltó főhadnagyot, a Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség kiemelt főelőadóját.

Nagy Gergely tűzoltó százados 2008. szeptember 15-én került hivatásos állományba Kecskemét Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságán beosztott tűzoltó beosztásba. 2009 szeptembere óta dolgozik a tűzmegelőzés területén, 2011-ben szerezte meg a katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) felsőfokú szakmai végzettséget. 2011. július 1-jét követően a Tűzoltási és Műszaki Mentési Osztály kiemelt főelőadója lett. 2012 óta a Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség katasztrófavédelmi hatósági osztályán kiemelt főelőadó beosztást lát el. Határozott és következetes jogalkalmazói gyakorlattal rendelkezik, hivatása gyakorlása során elsődleges céljának minden esetben az állampolgárok tűz-, élet- és vagyonbiztonságának megőrzését tekinti. A hatósági osztály jelentősen megfiatalodott állománya részére szakmai tudásának átadásán felül példát mutat szakmai elkötelezettségből, hivatástudatból. Azon feladatokat, melyekkel a felettesei ellátják, maradéktalanul végrehajtja. A tűzoltói pályát hivatásának tekinti, a feladatokhoz való hozzáállása példaértékű. Szakmai versenyeken kiemelkedő eredményeket ér és ért el. 2016-ban Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere az „Év tűzoltója" címet adományozta részére. Kiemelkedő munkája elismeréseként főigazgatói tárgyjutalomban részesült 2017. május 4-én. Munkája során részt vett számos gyártó és logisztikai épület, társasházak engedélyezésén felül többek között a kecskeméti Széktói Stadion rekonstrukciós eljárásában, illetve, az új kecskeméti egyetemi épületkomplexum engedélyezési eljárásában, melyeket kiemelt szakmaisággal végzett. A százados kiegyensúlyozott szakmai teljesítményt nyújtott, amely munkája szakszerűségében és pontosságában mutatkozik meg. Felelősségérzete és hivatástudata megnyilvánul az általa végzett feladatok magas színvonalában.

Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója munkakörében hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként dicséretben és jutalomban részesítette

Horváthné Tóth Anikó rendvédelmi igazgatási alkalmazottat, a Költségvetési Osztály előadóját,

Lomjánszkiné Tóth Katalin Andrea rendvédelmi igazgatási alkalmazottat, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Humánszolgálatának előadóját,

Balázs János tűzoltó törzsőrmestert, a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét,

Hosszú Gábor tűzoltó zászlóst, a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjét,

Lajtert Szilárd tűzoltó őrmestert, a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját, és

Rékasi Tibor tűzoltó főtörzsőrmestert, a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját.

Horváthné Tóth Anikó 2016. október 1-jén került a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába, közalkalmazotti jogviszonyba, a költségvetési osztályon főelőadó (pénzügyi) beosztásba. 2019. február 1-je óta rendvédelmi igazgatási alkalmazott. Pénzügyi és számviteli ügyintéző, továbbá mérlegképes könyvelő végzettséggel is rendelkezik. 2020-ban teljesítette a rendészeti alapvizsgát. A könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező szakmai továbbképzéseit rendszeresen határidőre teljesíti. Folyamatosan magas szinten tartja szakmai képzettségét. Az előírt szabályozásokat és az utasításokat napra készen nyomon követi. Munkakörének megfelelően kezeli a szállítói számlákat, kötelezettségvállalásokat, részt vesz a közfoglalkoztatási program adminisztrációs feladataiban, az államháztartási törvény szerinti előrejelzéshez analitikus nyilvántartást vezet. Figyelemmel kíséri az előirányzat és kötelezettségvállalás alakulását, amelyről folyamatosan tájékoztatja vezetőjét. Önállóan, lelkiismeretesen végzi a rábízott feladatokat. Gyakorlati és szakmai munkája pontos, megbízható. Munkatempója és feladatvállalása kiemelkedő. Problémamegoldó képessége átlag feletti. A többletfeladatok végrehajtását is nagy elkötelezettséggel, lelkiismeretesen hajtja végre. A munkáját megfelelő szintű hivatástudattal végzi, szakmai feladataival kapcsolatos felelősségérzete kiemelkedő színvonalú.

Lomjánszkiné Tóth Katalin Andrea rendvédelmi igazgatási alkalmazott, 2006. szeptember 7-én került a Kiskőrös Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság állományába ügyviteli alkalmazott munkakörbe, majd 2012 óta a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság humán szolgálatán látja el feladatait. Munkakörének ellátásához szükséges szakmai ismeretekkel rendelkezik, azokat kiválóan alkalmazza. Gyakorlati munkavégzése során precíz, pontos, megbízható. A munkáját magas hivatástudattal végzi, szakmai feladataival kapcsolatos felelősségérzete példaértékű. Több éves szakmai tapasztalatából adódóan irányítja és tanítja a fiatalabb kollégákat. Személyiségéből adódóan könnyen együtt tud működni a személyi állománnyal, problémáikat humánusan intézi, szívesen fordulnak hozzá. Kiemelkedő munkája elismeréseként a kiskőrösi tűzoltóparancsnok 2010-ben munkatársi címet adományozott részére. 2016-ban a Magyar Rendvédelmi Kar rendvédelemért érdemérem kitüntetéssel ismerte el munkáját.

Balázs János tűzoltó törzsőrmester tűzoltó pályafutása 2010-ben kezdődött. 2016. július 1-jén került a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába, jelenleg a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó-parancsokságon gépjárművezető. A törzsőrmester az elmúlt tíz év alatt számos tűzesetnél, balesetnél, műszaki mentésnél avatkozott be hatékonyan szolgálati csoportjával. Szakmájának megfelelően gépjárművezetői irányba orientálódva szivattyúkezelői és vezetéstechnikai végzettségeket szerzett. Kinevezett gépjárművezetőként kimagasló műszaki ismeretekkel rendelkezik, melynek kapcsán a műszaki megbízotti feladatokat is magas színvonalon látja el. Mindig a maximum teljesítményre törekszik, feladatait pontosan, maradéktalanul, önállóan végzi. Hivatásos szolgálati ideje alatt mindig nagy elhivatottságot érzett a tűzoltó szakma iránt, azt jelenleg is élethivatásának tekinti. Segítő hozzáállásával, precíz munkájával hozzájárul a szervezet gépjárműveinek karbantartottságához, javításához és ezáltal az üzembiztonságához. Elöljárói és kollégái mindig számíthatnak megbízható segítségére, konstruktív javaslataival és meglátásaival nagymértékben hozzájárul a szakmai feladatok magas szintű végrehajtásához. A munkához, a kollégákhoz, illetve a szervezethez való hozzáállása példaértékű. Az eltelt időszak alatt rendkívül nagy gyakorlatra tett szert gépjárművezetői beosztásában, melyet jól tud kamatoztatni az új tűzoltógépjárművek rendszerbe állítása során is. Tűzoltói pályafutása alatt kivívta a vezetők és a beosztott kollégák tiszteletét, megbecsülését, elismerését.

Hosszú Gábor tűzoltó zászlós 2003. szeptember 1-jén szerelt fel a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományába, beosztott tűzoltóként. 2012. május 1-je óta különlegesszer-kezelő. Munkáját példamutató hivatástudattal végzi, a gépek, gépjárművek iránt nagy érdeklődést tanúsít. Ezt, a már megszerzett tudást kamatoztatva és továbbfejlesztve, rendkívül nagy tapasztalattal bír a tűzoltó gépjárművek kezelésével, karbantartásával kapcsolatban. Az elmúlt évben négy fiatal tűzoltó is került a szolgálati csoportba, képzésükben, műszaki ismereteik és gyakorlati tudásuk fejlesztésében aktívan részt vesz. 2021. január 11-én szolgálatban volt, amikor a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságra riasztás érkezett, mely szerint Jakabszálláson egy autószerelő műhely ég. Az épület több száz négyzetméter alapterületű volt. A felderítés közben a tulajdonos elmondta, hogy az égő helyiségben, a kazán mellett nagy mennyiségű fáradt olaj, valamint több gázpalack is található. Hosszú Gábor a kiérkező egység tagjaként volt a helyszínen. Azonnal áramtalanítottak és gondoskodtak a gázelzárásról. A nagy mennyiségű fáradt olaj miatt két habsugár szerelésére kaptak utasítást és a tűzoltásvezető utasítására megkezdték a gázpalackok kihordását az égő helyiségből. Közben kiderült, hogy több gázpalack van a műhelyben, mint amit a tulajdonos mondott. Összesen 15 db, fokozottan veszélyes (4 db dissou, 4 db Oxigén és 7 db védőgáz) hőhatásnak kitett palackot hoztak ki az épületből, melyeknek visszahűtését azonnal megkezdték. Közben a kiérkező egység többi tagja a tetőszerkezet megbontásával pontosan meg tudta határozni, hogy az égő helyiségben a kazán mellett elhelyezett olajos hordók és az álmennyezet ég. Az olajos hordók közé rendkívül sok égő anyag potyogott, így szükségessé vált azok nagy részének megbontása és kihordása. A fémszerkezet mögött további egy darab hőhatásnak kitett védőgáz palackot találtak. A munkálatok alatt a kazán felpúposodott, valamint az olajcsepegtető rendszer meghibásodása miatt folyt bele az olaj, veszélyt jelentve a beavatkozó állomány minden tagjára. A zászlós feladatát - palack-, kazánrobbanás és épületomlás veszélyes környezetben - kiemelkedő bátorsággal, fegyelmezetten hajtotta végre. A beavatkozók összehangolt munkájának, gyors helyzetfelismerésének köszönhetően nem történt a tűzoltás során személyi sérülés, megmenekült a csarnok, amely az autószerelő vállalkozás folytatásának fontos alapfeltétele. A tűzesetnél tudásával több kollégája testi épségének megóvását elősegítette. Feladatait mindig kimagasló színvonalon látja el. Szakmai tudása, szervezethez való hozzáállása példa értékű.

Lajtert Szilárd 2013 májusában szerelt fel a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományába, beosztott tűzoltóként. A tűzoltó II. részszakképesítést jeles eredménnyel zárta. A káresetek felszámolásánál feladatait kimagasló színvonalon látja el, szakmai tudása példaértékű. Elöljárói utasítását betartva, a szakmai gyakorlatnak megfelelő gondossággal végzi az újonc kollégákkal kapcsolatos mentori feladatokat. Felettesei munkájára szabadnapján is számíthatnak. Fizikai állóképessége átlagon felüli, jól bírja a fizikai és pszichikai terhelést. Szakmaszeretete és hivatástudata, a szervezethez való lojalitása példaértékű. A közelmúltban Kecskeméten, a Budaihegy városrészben történt lakóépülettűz felszámolásában kimagaslóan teljesített.

Rékasi Tibor tűzoltó főtörzsőrmester 2002. április 15-én szerelt fel Kiskőrös Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága állományába, beosztott tűzoltó beosztásba. Az elmúlt csaknem 19 év során olyan tűzoltóvá vált, akinek szakmai tapasztalatára bátran támaszkodhatnak kollégái. Az évek alatt megszerzett tapasztalatait, tudását folyamatosan gyarapítja. Szívesen vesz részt a fiatalabb kollégák gyakorlati tudásának gyarapításában. Szolgálati csoportjának meghatározó egyénisége. Feladatainak ellátása során autóvillamossági tudását is hatékonyan tudja kamatoztatni. Évek óta tagja a tűzoltó versenycsapatnak. A káresemények felszámolása során példaértékű bátorságról, szakmai hozzáállásról tesz tanúbizonyságot nap, mint nap. Munkájával és emberi magatartásával nem csak társai tiszteletét, hanem elöljárói megbecsülését is kivívta. Hozzáállása, szorgalma, valamint a tűzoltókra jellemző becsületessége, hivatása iránti elkötelezettsége példaként állítható a fiatal pályakezdők elé. Feladatait mindig kimagasló színvonalon látja el. Szakmai tudása, szervezethez való hozzáállása példa értékű. Felelősségérzete és hivatástudata megnyilvánul az általa végzett feladatok színvonalában.