UNICEF Magyarország - Kecskeméti siker a „Rajtad áll a jövőd!” programban

Vissza a címlapra
UNICEF Magyarország - Kecskeméti siker a „Rajtad áll a jövőd!” programban

A Kecskeméti SZC Gáspár András Technikuma két csapattal is részt vett az UNICEF Rajtad áll a jövőd pályázaton, amelyben az IMPRO nevű csapatuk ki is jutott a nemzetközi versenyre. A sikerről Gudricza Csilla és Légrádi Anita számolt be hírportálunknak.

A Rajtad áll a jövőd! program az Egy generáció korlátok nélkül (Generation Unlimited) nemzetközi kezdeményezés magyarországi programja, amelyet az UNICEF Magyarország 2022-ben immár negyedik alkalommal szervezett meg.

A Rajtad áll a jövőd! program hozzájárul az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének egyik fő pillérének megvalósításához: a gyermekek és fiatalok részvételének erősítéséhez, amely abban támogatja a gyermekeket és fiatalokat, hogy fejlődésük során egyre inkább képesek legyenek dönteni és aktívan részt venni egy közösség életében.

A Rajtad áll a jövőd! program egy olyan társadalmi innovációs kezdeményezés, amely segíti a fiatalokat abban, hogy valamely őket (is) érintő társadalmi problémára megoldást dolgozzanak ki. Ez lehet egy már létező megoldáshoz képest hatékonyabb, eredményesebb, fenntarthatóbb újszerű ötlet vagy egy teljesen új, a probléma megoldására még nem létező javaslat. A létrehozott érték minden esetben elsősorban társadalmi változásokban jelenik meg.

A diák csapatokat két helyi koordinátor, Légrádi Anita és Gudricza Csilla, az iskola pedagógusai, továbbá egy mentor segítette a program kigondolásában, kidolgozásában, tesztelésében, bemutatásában. 2022 májusában kezdődött a pályázati programban való előkészítés, amikor a problémafeltáró szakaszban 2022. május 20 - szeptember 23. - a szakképző iskolák 9., míg a technikumi osztályok 9-10. évfolyamának összes osztályában tájékoztatót tartott a két helyi koordinátor a programról a diákoknak, így 54 tanuló vett részt az UNICEF tagjai által tartott tartott problémafeltáró foglalkozáson június 2-án.

A szeptemberben kezdődő pályázati szakaszban iskolánkból 2 csapat - összesen 8 diák - vett részt az UNICEF által meghirdetett "Rajtad áll a jövőd!" pályázati programban, melynek keretében a diákságot érintő kérdésekről, őket érintő problémákról gondolkodtak, készítettek megoldási javaslatot.

j0319kep01.jpg

Egyik csapatunk témája tágabb értelemben a környezetvédelem, konkrétan pedig azon dolgoztak, hogyan lehetne elérni azt, hogy az iskolai környezetük, a tantermek tisztábbak legyenek napközben is, azt a célt tűzték ki, hogy iskolánk diáksága is magáénak érezze ezt a problémát, tegyenek a tisztaságért maguk is. Ők a Tiszta ügy kommandó, 4 fővel (Dencsik Krisztina, Kovács Kitti, Orbán Leona, Lunka Zoltán), akik novemberig vettek részt a programban.

A másik csapat témája a tanulók lelki egészségének megőrzése, diáktársaik támogatása kihívások, sikerek megélése kapcsán. Ők az IMPRO csapat. ( Asprián Adrienn, Hengán Emma, Horváth Kíra, Lesták Viktória.)
600 000 Ft-tal támogatta az UNICEF ezt a programot, és ez a csapat mehet a nemzetközi fordulóra augusztusban.

A program során számos feladatot kellett a csapatoknak elvégezni, például: Plakátokat készítettek a problémáról; Kutatómunkát végeztek; Célcsoportot kerestek, Kérdőíves felmérést végeztek; Pénzügyi tervet készítettek, Ütemtervet; Szakértőket, támogatókat kerestek, prezentáltak, előadtak, hogy csak a legkiemelkedőbb részfeladatokból említsünk néhányat.

A nemzetközi versenyre kijutott IMPRO csapat bemutatása:

Mind a négyen rendészeti ágazaton tanulnak, 10-11. évfolyamon. A saját korosztályukban sok a probléma, de nekik is számos lelki gondjuk van. Azért választották az improvizáció vagy playback technikát a mentális segítségnyújtás eszközéül, mert közel áll hozzájuk a színjátszás, illetve a rendészeti szak keretein belül tanulnak pszichológiát, és ezt bele tudják építeni előadásaikba és persze a felkészülésükbe is. Az improvizáció színpadra szánt, dramatikus módszer, rögtönzést, színpadi tudást jelent. A playback technika visszajátszást jelent: a közönség, a mesélő érzéseit, hangulatát, történeteit adják vissza azzal a szándékkal, hogy segítsenek a rájuk bízott probléma megoldásában. Mindenkinek van problémája, főleg a középiskolásoknak, ezért is ők a célközönségük.

A Gáspárba 1200 diák jár, hiába van iskolapszichológus, mentálhigiénés szakember, akik hivatásos segítők, nem minden fiatal fordul idegenhez, felnőtthöz a problémájával. Így nem kérnek és nem kapnak segítséget. Ennek lehetséges következményei az önkárosítás, fokozott „kockulás", motiválatlanság és magány.

Az IMPRO csapat a következő módon segít:

j0319kep02.jpg

• Kihelyeztek egy LELKI LEVELESLÁDÁT az iskola aulájában;

• Kéthetente összegyűjtik az oda bedobott anonim történeteket, problémákat;

• Meghirdetik az előadást, amelyet az iskola Dísztermében tartanak;

• Gyakorolják az improvizációs technikát, tréningeznek, mivel az egyik helyi koordinátor playback játékos és szakmai vezetője a csapatnak;

• Azt gyakorolják, hogyan lehet egy érzést, egy problémát a saját szemszögükből ugyanakkor összehangoltan visszajátszani;

• A meghirdetett időpontban playback előadást tartanak iskolatársaiknak;

• Nem derül ki, hogy kinek a történetét játsszák sem számukra, sem a nézők számára.

• A végső versenyre való felkészülés során tartottak próbaelőadást diáktársaiknak és azt a visszajelzést kapták kortársaiktól, hogy nagy igény van erre az újszerű segítségnyújtásra;

• Havonta terveznek playback előadást tartani az iskola tanulóinak.

Légrádi Anita - Gudricza Csilla