Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések Érsekcsanádon

Vissza a címlapra
Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések Érsekcsanádon

"Érsekcsanád Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be TOP-2.1.3-16 TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK felhívásra „Érsekcsanád belterületi csapadékvíz elvezetés II. ütem” címmel (projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00031).

A projekt keretében 50 000 000 Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból a fő cél a település meglévő csapadékvíz hálózatának fejlesztése és annak hatékony településen kívülre vezetése.

A projekt keretében 1 808,8 méter csatorna kiépítése, rekonstruálása történt meg az alábbiak szerint:

Meggyfa utca: földmedrű csatorna bővítés és rekonstrukció keretében a földárkok árkok profiljavítása, új árkok kialakítása: 360,3 m, új áteresz kihelyezése, a régiek cseréje: 148 m, 31 db támelem kihelyezése.

József Attila utca: földmedrű csatorna bővítés és rekonstrukció keretében a földárkok profiljavítása, új árkok kialakítása: 570,15 m, új áteresz kihelyezése, a régiek cseréje: 60,25 m, 27 db támelem kihelyezése

Dózsa György út (Meggyfa utca - Hunyadi utca közötti szakasz): mederburkoló elemek kihelyezés 258 m, meglévő árkok profiljavítása: 300 m, régi átereszek cseréje: 50 m, támelem betoncsőhöz: 14 db.

Dózsa György út (Móra F. - Kossuth L. u közötti szakasz): földmedrű csatorna rekonstrukciója: 62,1 m,

A fejlesztés eredményeként a problémás (belvízvédelmi készültséggel, havaria helyzettel érintett) helyek megszűntek, a csatornahálózat összefüggő hálózatot alkot és képes a település egészének vízelvezetését ellátni.