Takarítással és vízvizsgálatokkal környezetünk védelméért

Vissza a címlapra
Takarítással és vízvizsgálatokkal környezetünk védelméért

Hagyománya van már annak, hogy a Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjai és tanáraik az élőhely világnaphoz kapcsolódva, a környezettudatosság fejlesztése céljából takarítási programot szerveznek a Kecskeméttől 24 km-re található Tőserdő területén.

Idén tovább bővítették az őszi programot és csatlakoztak a Földművelésügyi Minisztérium által meghirdetett, a felszíni édesvizek érzékenységének, fontosságának és biodiverzitásának megismerését elősegítő versenyhez. A BISEL - Bioindikáció az iskolai oktatásban program kapcsán Patak menti Portrék címmel meghirdetett országos verseny az élőhely világnaptól a víz világnapjáig tart.

A diákok azért választották a Tőserdei holtágat vizsgálataikhoz, mert Kecskeméthez ez a legközelebbi, gerinctelen állatokban bővelkedő élővíz.

Az 1800-as években a Tisza szabályozásának következtében létrejött a Tőserdei morotvató. Ez a terület amellett, hogy a Kiskunsági Nemzeti Park legkisebb törzsterületéhez tartozik, kedvelt horgász és pihenőhely. Nyaranta fesztiváloknak és egyéb rendezvényeknek is színteret ad a terület így a nyár végére az emberi behatások fokozottan látszódnak a tavon.

A diákok a Tisza holtágának takarítása mellett biológiai és kémiai vízvizsgálatokat végeztek valamint megfigyelték a morotva tó őszi aszpektusát túrakenuk segítségével. Nem csak a vízparton hanem a tóban lévő hulladékok eltávolítását is elvégezték. A vízvizsgálatokat Bisel módszerrel hajtották végre.

Több csoportban folyt a munka. A csapat egyik fele kenuba szállt felszíni és mélységi vízmintát gyűjteni és vizet takarítani. A kenusok megfigyelhették a vízi madarakat többek között a még fiókáikat nevelő bütykös hattyúkat, néhány szürke gémet és kócsagot. A vízfelszín tele volt a vedlő madarak tollaival is. A vízen jól látható volt, hogy nem csak a part mentén kezdődtek el az eutrofizációs folyamatok, hanem szinte az egész morotvatavon.

A csapat másik fele a parton kezdte el gyűjteni a vizsgálatokhoz szükséges mintákat és elvégezték a partszakasz takarítását. A minták begyűjtése után megkezdődtek a biológiai és kémiai vizsgálatokat. 

Korábban, nyári gyakorlat keretén belül 2017. júniusában már végzett itt Bisel vizsgálatot az iskola egy diákcsoportja, így lehetőség nyílt a nyári „szezon" előtti és utáni eredmények összehasonlítására is. A vízvizsgálatok eredményét Bisel jegyzőkönyvbe rögzítették, melyekről a következő következtetésekre jutottak: A nyár eleji Bisel vizsgálat során a biodiverzitás mértéke gazdagabb volt.

Mivel nyáron megfelelő kedvező körülmények voltak ezért elszaporodtak a rovarok és a növényvilág is burjánzani kezdett. Nyári vizsgálat során 8 makro gerinctelen fajt figyelhettek meg a diákok. Viszont a nyári programok miatt az emberi behatás mértéke magasabb lett. Fesztiválok, horgászat és az agrártevékenységek következtében nagymértékű szennyezés került a vízbe. A nyári szezon lecsengése után csökkent a szennyezés, viszont beindultak az eutrofizációs folyamatok és a növények, a tápanyaggazdagságnak köszönhetően elszaporodtak, így a makro gerinctelenek biodiverzitása 6-ra csökkent. A vízben elszaporodott növényfajok: zöldmoszat fajok, békalencse, sulyom, vízitök, vízililiom, rucaöröm, érdes tócsagaz, közönséges békalencse, gyékény és nád. A part mentén tölgy-kőris-szil ligeterdő található. A hazai magyar kőris helyett azonban gyakran az amerikai kőrissel találkozhatunk. Megtalálható még a fafajok között a keskenylevelű ezüstfa, a fekete nyár és a szürkenyár is, közvetlenül a part mentén.

A megfigyelések megvitatása és tapasztalatok kielemzése után a csapat paprikás krumpli főzésével és egy jóhangulatú étkezéssel zárta a programot.