Református Egyházközség - Alapkőletétel Katonatepelen

Vissza a címlapra
Református Egyházközség - Alapkőletétel Katonatepelen

Katonatelep - Letették a református templom gyülekezeti termének alapkövét vasárnap délelőtt. Az alapkövet Kuti József elnöklelkész, Varga Nándor, az igazgatótanács elnöke és Hörcsök Imre főgondnok helyezték el.

Az ünnepséget - melyen részt vett Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét alpolgármestere, Falu György, a 15-ös számú választókerület (ide tartozik Katonatelep is) Fidesz-KDNP önkormányzati képviselőjelöltje és Hörcsök Imre, a Kecskeméti Református Egyházközség világi elnöke, főgondnoka, a 8-as számú választókerület Fidesz-KDNP önkormányzati képviselőjelöltje - Családi Piknik követte.

A 90-es években Szabó Gábor esperes és Varga László lelkipásztor gondolata volt, hogy református templomot építsenek Katonatelepen – elevenítette fel vasárnap nagytiszteletű Pungur Béla lelkipásztor. Kecskemét önkormányzata ingyen adott területet ehhez, és széleskörű társadalmi összefogással megkezdődhetett az építkezés, megépülhetett a templom és a lelkészlakás.

2004. december 4-én, advent első vasárnapja előtti napon mintegy 300 főnyi gyülekezet, valamint az erdélyi Küküllő és Nyárádmenti Egyházmegye 43 lelkésze jelenlétében szentelte fel főtiszteletű Szabó István református püspök a katonatelepi református templomot.

Mostanra a katonatelepi családok gyermekei oly nagy számban járnak már az Istentiszteletekre, hogy „kinőtték” az iroda méreteit, így szükségessé vált egy, a templomhoz kapcsolódó nagyobb terem megépítése. Ennek alapkövét tették le vasárnap.

- Jó azt látni, hogy az az önkormányzati tulajdon, ami 2002-ben a református egyházhoz került, ilyen hatalmas fejlődésen ment keresztül. Ez a fejlődés, gazdagodás pedig az áldás segítségével nem állt le, hanem fokozódott – mondta Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét alpolgármestere. Aki külön is megköszönte, hogy az akkori városvezetés két tagja, Sárközy István, alpolgármester és Falu György is részt vett a vasárnapi alapkőletételen.

- Mi, városvezetők, akik a keresztény-polgári értékrendet képviseljük sok-sok éve Kecskeméten, nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hit, a remény, a szeretet, az alapvető keresztény értékrend vezérelje az utunkat, és kísérje végig mindennapi tevékenységünket. Az önkormányzati feladatok kapcsán nagyon sok olyan terület van, amelyben segítséget és támogatást kapunk az egyházak részéről. Nagyon szoros és jó együttműködés alakult ki a városvezetés és minden egyes kecskeméti egyház között. Ezzel pedig nagyon sok terhet vesznek le a városvezetés válláról – mondta az alpolgármester asszony és példaként hozzátette: rendkívül színvonala oktatás, közösségi élet folyik például a kecskeméti református iskolában, ahol jelenleg az ő kislánya is tanul.