Panasznap helyett ügyfélsegítő a Kecskeméti Törvényszéken

Vissza a címlapra
Panasznap helyett ügyfélsegítő a Kecskeméti Törvényszéken

A Kecskeméti Törvényszék illetékességi területén működő járásbíróságokon az eddig megszokott panasznap helyett a jövőben úgynevezett ügyfélsegítő fog működni.

A 2018. január 1-jétől alkalmazandó új polgári eljárásjogi törvény alapjaiban változtatta meg a panasznapot mint jogintézményt, így indokolttá vált az elnevezés módosítása is. Azonban nemcsak az elnevezés új, annak funkciói is változtak.

Az ügyfélsegítő célja, hogy az olyan személy, aki nem rendelkezik ügyvéddel, jogi képviselővel az előzetesen meghatározott ügyfélfogadási időben lakóhelye, tartózkodási helye, vagy munkahelye szerint illetékes járásbíróságon segítséget kapjon bírósági kérelme előterjesztéséhez szükséges formanyomtatvány kitöltésében, szóban előadott kérelme rögzítésében, valamint eljárási kérdésekben.

Az ügyintézést végző igazságügyi alkalmazott az eljárásjogi szabályok értelmében kizárólag a perbeli eljárási jogokról és kötelezettségekről ad tájékoztatást, az anyagi jogról nem, tehát ennek értelmében nem áll módjában jogi tanácsot vagy pertaktikai tippeket adni.

Továbbá előzetes véleményt, a perekkel, vitás jogviszonyokkal kapcsolatos tanácsot sem áll módjában adni, hiszen azok eldöntése az eljáró bíró feladata, amely a konkrét ügyben az eset összes körülményét figyelembe véve, a bizonyítási eljárást lefolytatva értékelhető.

Amennyiben az ügyfélnek jogi segítségnyújtásra van szüksége, a lakó vagy tartózkodási helye szerint illetékes Kormányhivatal mellett működő Jogi Segítségnyújtó Szolgálat (anyagi rászorultság esetén, jogszabályban rögzítettek szerint) vagy ügyvéd segítségét veheti igénybe.

A megyében valamennyi járásbíróságon heti egy napon van ügyfélsegítő, amellyel kapcsolatosan az ügyfelek a Kecskeméti Törvényszék honlapján (https://kecskemetitorvenyszek.birosag.hu) informálódhatnak, továbbá ugyanitt előzetesen időpontot is foglalhatnak.