Ökumenikus Világimanap a Kecskeméti Református Gyülekezet szervezésében

Vissza a címlapra

Öt kecskeméti felekezet asszonyait és „pártoló férfitagjait" köszöntötte a Református Újkollégium dísztermében pénteken délután az ökumenikus világimanap alkalmából Dr. Svébisné Juhász Márta, a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye világi főjegyzője. Mint elhangzott, a világimanap tematikáját idén a kubai keresztény nők készítették el, és a kubai helyzettel, a kubai nők sorsával ismerkedhettek meg a résztvevők.

A világimanapot országszerte gyülekezetekben tartják meg, Együtt imádkozva az erőszak áldozataiért és a mélyszegénységben élőkért. A világimanap idei vezérgondolata Jézus Márk evangéliumából vett mondata: "Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa."

Az ökumenikus világimanapot 1870 óta tartják meg világszerte, Magyarországon pedig az idén szervezte meg harmincadik alkalommal a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) az eseményt. A résztvevők az ökumenikus tanács által megjelentetett kiadványok segítségével készülhettek fel, hangolódhattak rá az eseményre, és élhették meg az imanapi liturgia tartalmának kiteljesedését.
Kecskemét immár 19. alkalommal vesz részt az ökumenikus világimanap mozgalomban. Az utóbbi években öt felekezettel együtt tartják az imanapot a kecskeméti reformátusok. A program elsődleges célja a keresztyén nők és családok életének megismerése, a kapcsolatépítés és ezáltal egymás terhének hordozása imádságban és anyagi tehervállalásban egyaránt. Gondot fordítanak arra, hogy globalizálódó világunk áldozatain segítsenek felvilágosítással és konkrét tettekkel.

Az idei világimanapon az alkalomhoz és annak mondanivalójához leginkább illő kép kiválasztására a Kubai Világ Imanapi Bizottság egy rajzpályázatot hirdetett meg a helyi művésznők között. Ezek közül az alkotások közül választották ki Ruth Mariet Trueba Castro pasztellrajzát, amely a kubai hétköznapokból merített motívumokat a bibliai témával kombinálja

."Elképzeltem azt, amikor Jézus a gyermekeknek egy jobb jövő felé vezető utat mutat" - mesélte a 24 éves művésznő. „A kapu Kubába nyílik, amelyet a nemzeti fának számító királypálma és a nemzeti színű ólomüveg ablak szimbolizál. A szamaras kocsin ülő emberek a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen munkát jelképezik. Az egymásba fonódó világos és sötétbőrű kezek nemcsak a népesség etnikai, hanem az életkor szerinti sokféleségét is megjelenítik."

A kecskeméti imanapon Vetéssy Katalin a Református Gimnázium nyugalmazott igazgatónője vetített képes előadásban mutatta be a résztvevőknek Kubát. Majd egy alkoholmentes pinyakoláda koktél elfogyasztását követően a program budapesti díszvendége, Gulyás Anna, a Gazdagréti Református Gyülekezet tagja, néprajzkutató mutatta be a Kubában élő nehéz sorsú nők életét, akikért együtt imádkoztak a résztvevők a liturgiában.