Nemzeti Kiválóság Díjat nyert a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

Vissza a címlapra
Nemzeti Kiválóság Díjat nyert a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. üzleti tevékenységét Nemzeti Kiválóság Díjjal ismerték el. A díjat Palkovics László Innovációs és Technológiai Miniszter adta át ünnepélyes keretek között tegnap délután a Pesti Vigadóban.

A Nemzeti Kiválóság Díjat Bíró Attila, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. ügyvezető igazgatója vette át. A kiválóság pályázatot az Innovációs és Technológiai Minisztérium hirdeti meg, melynek célja a kiemelkedő teljesítményt felmutató, sikeresen működő szervezetek tevékeny-ségének elismerése. A beérkezett pályázatokat a Nemzeti Kiválóság Díj Bizottság bírálja el, független, külső értékelők bevonásával. A díjazottakról a bizottság javaslata alapján az inno-vációért és technológiáért felelős miniszter dönt.

Bíró Attila, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. ügyvezető igazgatója: „A Knorr-Bremse Fék-rendszerek Kft. üzleti teljesítményének nagy elismerése ez a Díj. Nem pusztán egy termékünk minősége vagy adott üzleti év eredményessége mérettetett most meg, hanem az egész szer-vezet működése, eredményei és képessége további sikerek elérésére. Minden kollégánkat köszönet illet meg, az ő elkötelezettségük sikereink záloga. A független értékelők visszajelzé-sei alapján objektív képet kaptunk működésünkről, javaslataikkal további fejlődésünket szol-gálják majd."

A kiválóság kritériumrendszerét az EFQM (European Foundation for Quality Management) dolgozta ki, nyolc alapelve van. Azok a vállalatok bizonyulnak kiválónak, akik ezeknek megfe-lelnek, tehát képesek értéket adni vevőiknek, fenntarthatóságra törekszenek, módszeres inno-vációs tevékenységet folytatnak, folyamatosan fejlesztik szervezeti képességeiket, agilisan menedzselik folyamataikat, vezetőik példaképül szolgálnak és képviselik a tisztességes üzleti magatartást, tehetségeiket elismerik, valamint képesek az elért kiváló eredményeiket tartósan fenntartani.

A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft., a Knorr-Bremse Csoport tagja, több mint harminc éve állít elő haszongépjármű-fékrendszereket Magyarországon, Kecskeméten. Budapesten Kutatás-Fejlesztési Intézetében fejlesztik a cégcsoport legújabb innovációit. Közel 1000 főt foglalkoztat hazánkban.