Missziós Házat avatott a Kecskeméti Református Egyházközség a Műkertvárosban

Vissza a címlapra

2019. április 13-án nyitották meg ünnepélyesen a Kecskeméti Református Egyházközség Műkerti sétányon álló Missziós Házát. Az egyházközség részéről jelen volt többek között Kuti József elnöklelkész, Varga Nándor, az Igazgatótanács elnöke és Simonné Bakó Mária főgondnok. Kecskemét városvezetését pedig Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester és Lévai Jánosné önkormányzati képviselő képviselték.

- A rászorulókkal való törődés igen fontos területe a Kecskeméti Református Egyházközség küldetésének - mondta az ünnepségen Simonné Bakó Mária. - Kötelességünkön túlmenően lehetőségünk van, az örömhír közvetítésére, egyházunk bemutatására is.

A Kecskeméti Református Egyházközség vezetése, presbitériuma elkötelezte magát, hogy segít a halmozottan hátrányos helyzetű roma fiataloknak és gyermekeknek, keresztyéni lehajlással, keresztyéni szeretettel, keresztyén lelkületű szívből jövő segítséggel.

- A diakóniai szeretetszolgálaton keresztül kezdtük misszióikapcsolatunkat a cigány gyermekekkel, és családjaikkal - folytatta a főgondnok. - A HEKS (Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete) pályázat segítségével, a Kecskeméti Református Egyházközség játszóházat, Baba-Mama klubbot működtet immár öt esztendeje a cigány régióban, „Pancsinelló" néven. Kezdetben befogadó nyilatkozattal a Mezei utcában lévő, Kecskemét Önkormányzata által fenntartott Közösségi Házban működtünk. 2015 nyarától minden évben, táborokat szerveztünk óvodás és iskoláskorú cigány gyermekek számára. Sok jószándékú önkéntes támogatót, önkéntes segítőt rendelt az Úr, erre a szolgálatra. A misszió élére pedig, Istentől kapott elhívással megáldott diakónus munkatársunk, Telek Péter Pálné Kabai Virág állt és áll. Világosan látható, érzékelhető volt, a szükség több területen.

A missziós munkát a Kecskeméti Református Egyházközség Gyülekezeti Központjában folytatták, és egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy szükségük van egy saját ingatlanra. Tavaly ősszel vásárolták meg a gyülekezet pénzén és a HEKS támogatásával az egykori kocsma épületet a Műkerti sétányon, amit azután felújítottak.

Az elmúlt év végén pedig egy kormányrendelet adta a lehetőséget, hogy a már megújult Missziós Házban a Kecskeméti Református Egyházközség támogatásával, és a Dunamelléki Református Egyházkerület fenntartásával 2019. január 1-vel megkezdhette működését a „Pancsinelló" Baba-Mama klub mellett a Hajnalcsillag Tanoda is.

Melynek kifejezetten az a célja, hogy az iskoláskorú roma gyerekekkel együtt érjenek el olyan célokat, melyeket közösen tűznek ki, és ahol fontos, hogy a hátrányos helyzetű roma fiatalok jobban boldoguljanak és sikereket érjenek el majd az életükben.