Milliárdos projekteket menedzsel Nagypál Sándor, Kecskemét korábbi alpolgármestere

Vissza a címlapra
Milliárdos projekteket menedzsel Nagypál Sándor, Kecskemét korábbi alpolgármestere

Bő egy évvel ezelőtt, 2014. szeptember 16-án vette át Budapesten a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (NFP) vezetését Kecskemét egyik korábbi alpolgármestere, Nagypál Sándor. Néhány napja Kiskunmajsán, a Bács-Kiskun megyei polgármesterek találkozóján tartott előadást a megye települési vezetőinek a kormányzati stratégiai feladatkörrel bíró cégről. Itt beszélgettünk mi is Nagypál Sándorral az NFP-ről.

- Az NFP Nonprofit Kft. - amelyet a nemzeti fejlesztési miniszter alapított - 2013. június 1-jével kezdte meg szakmai tevékenységét, közfeladatot ellátó 100%-os állami tulajdonban álló nonprofit gazdasági társaságként - tudtuk meg Nagypál Sándortól. A stratégiai cél egy olyan társaság megalapítása volt, amelynek tevékenységével elkerülhetővé vált az Európai Uniós támogatásból megvalósuló, több mint 60 szennyvízcsatornázási projekt határidő-túllépése miatti, akár a 110 milliárd forintot is meghaladó visszafizetési kötelezettség - ami az ország költségvetését terhelte volna. Az NFP és szakembergárdája a 2014-2020-as támogatási ciklusban ellátja a projektek előkészítését, a projektmenedzsment-feladatokat és lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat.

- Milyen konkrét projektek tartoznak az Ön által vezetett NFP-hez?

A csúszásban lévő közel 60 szennyvízberuházás segítése mellett - amelyekben, főleg projektfelügyelőként dolgozunk, de több mint egy tucat esetben átvállaltuk a beruházást megvalósító konzorcium vezetését is - végigvittünk két saját, nemzetgazdasági jelentőségű országos projektet is. Utóbbiak a hazai víziközmű-vagyon, valamint a belvízcsatornák állapotának teljeskörű felmérésével foglalkoztak és befejezésükkel többek között egy olyan digitális adatbázist is felépítettünk, amely a tervezés és szolgáltatás során nélkülözhetetlen adatokat szolgáltat.

- Ki finanszírozza a Társaságot?

- Tevékenységünket alapvetően uniós támogatásból finanszírozzuk. Ez azt jelenti, hogy a 2014-2020 közötti időszakban jogszabályban meghatározott közérdekű feladataink ellátására  meghatározott mértékű díjat  hívhatunk le az európai uniós támogatásokból. Ezzel mind az állam, mind pedig az önkormányzatok költségvetését tehermentesíthetjük.

- Milyen létszámmal dolgozik a Nemzeti Fejlesztési Programiroda?

- Jelenlegi 28 magasan kvalifikált, széles körű szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársunk van, közel fele mérnök, egyharmaduk jogász, a többiek közgazdászok, pénzügyi szakemberek. Büszkén mondhatom, hogy a nálunk dolgozóknak több mint fele második vagy harmadik diplomával rendelkezik, és szinte valamennyi munkatársnak több szakképesítése, szakértői jogosultsága is van.

- Abból, amit Ön idáig elmondott kitűnik, hogy a Nemzeti Fejlesztési Programiroda jelenleg is óriási befolyással rendelkező kormányzati felhatalmazással bíró szereplő. De mi lesz a szerepük a következő években?

- Az NFP az uniós projektek felügyeletéért és megvalósításáért felelős társaságok egyik meghatározó szervezete lesz a jövőben. A KEHOP-nak nevezett operatív programon belül további több száz projektet valósíthat majd meg.

A kormányzati szándék ugyanis az, hogy a szennyvízprojektekben megszerzett szaktudás, szakmai tapasztalat, jó gyakorlat és egységes szemlélet érvényesüljön a KEHOP második és harmadik prioritásában szereplő ivóvíz- és hulladékgazdálkodási projektekben is. A kormány ezért utalta a társaság hatáskörébe a 2014-2020-as uniós ciklus beruházási keretén belül a szennyvízprojektek mellett a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházásokat is. A Társaság a 2014-2020-as KEHOP ciklusban várhatóan 500 milliárd forint összértéket is meghaladó új projektet kezel majd.

Mi az elmúlt évek tapasztalatai alapján úgy látjuk, a beruházások költséghatékonnyá tehetők, ha egységes tervezési szemlélet és centralizált végrehajtás érvényesül a megvalósításban. Mindez javítja a fejlesztésekkel kapcsolatos kiszámíthatóságot, a pályázatkészítést, valamint az elszámolások és a projektmonitoring-jelentések minőségét. Kevesebb lesz a hiánypótlás, gyorsabbak a kifizetések és erősödnek az érdekeltségek, ami a megvalósítások gyorsaságát és jó minőségét is garantálják. Összességében azt szeretnénk, hogy az eddigieknél jóval gyorsabban, hatékonyabban valósuljanak meg azok a közérdekű, nagyszámú embert érintő beruházások, amelyek kezelését, menedzselését ránk bízta a Kormányzat.

KAPCSOLÓDÓ CIKKÜNK:

A Bács-Kiskun megyei polgármesterek Kiskunmajsán