Marosvásárhelyi iskolában jártak az „Aranyos” tanárok

Vissza a címlapra
Marosvásárhelyi iskolában jártak az „Aranyos” tanárok

A Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola 15 pedagógusa négy napos szakmai látogatást tett a marosvásárhelyi Dr. Bernády György Általános Iskolában. A két tanintézmény már öt éve ápol testvérkapcsolatot, melynek keretein belül kölcsönösen látogatjuk egymást. Az ottani iskola igazgatója, Kupán Edith elmondta, hogy a marosvásárhelyi önkormányzat által kiírt nyertes pályázatnak köszönhető, hogy ismét sor kerülhetett a találkozásra.

Csütörtökön este nagy szeretettel fogadtak bennünket a marosvásárhelyi kollégák a Gecse utcai Református Egyházközség vendégházában. Másnap délelőtt 9 órától 11 óráig 13 bemutatóórát láthattunk. Az alsó tagozatos osztályokban olvasás-, zene-, matematika-, testnevelés-, a felső tagozaton zene-, matematika-, testnevelés- és angolórán vehettünk részt, valamint a negyedik osztályosok néptánc bemutatóján. Délben a tapasztalatainkat beszéltük meg. Rendkívül hangulatos tanórákat láthattunk, megnyerő volt számunkra a pedagógusok és a gyermekek közötti pozitív, bizalomra épülő kapcsolat. Mindannyian azt állapítottuk meg, hogy az iskolában szakmailag jól felkészült kollégák tanítanak, és a gyermekek tudásszintje figyelemre méltó. Különösen érdekelt bennünket a matematikaoktatás - tekintettel arra, hogy a mi iskolánkban is kiemelt terület. Elmondhatjuk, hogy a gyermekek magas szinten tudják a tantárgyat, a 8. osztályosok derekasan megállnák a helyüket a középiskolában is.

Délután kölcsönösen bemutattuk iskoláinkat, valamint átadtuk az ajándékba vitt érdekes, színes fejlesztő játékokat. Kifejezetten örültek a magyar és matematika képességek fejlesztését célzó programoknak és kellékeinek, a színes rajzeszközöknek, a társasjátékoknak. Nagy örömmel fogadták a könyveket, amelyeket a Kecskeméti Tankerület támogatásával tudtunk biztosítani a könyvtáruk állományának gyarapítására. A napot a két iskola legújabb innovációs törekvéseinek bemutatásával fejeztük be.

Szombaton közös kiránduláson vettünk részt Nyárád mentén, este pedig a Bernády Napok díjkiosztó ünnepségén Ránki Dezső és családja zongorajátékában gyönyörködhettünk. Majd hajnalig tartó közös Activity játék következett a két iskola tanárainak közreműködésével. Igazán jó szórakozás volt, ezzel még közelebb kerültek egymáshoz a kollégák.

Ugyanakkor az is nyilvánvalóvá vált, hogy a két iskola több vonatkozásban is nagyon hasonlít egymáshoz: tanulói létszám, pedagóguslétszám, gondolkodásmód, hagyományok ápolása, sokoldalú tehetséggondozás, tanulmányi versenyeken való részvétel, valamint az innovációs törekvések területén. Ez még inkább megkönnyíti a testvériskolai kapcsolat fenntartását, illetve a baráti kapcsolat kialakítását.

A két iskola igazgatója, Kupán Edith és Lovrityné Bóta Klára a kollégákkal együtt arra törekszik, hogy a két iskola közötti szakmai kapcsolat hosszantartó, folyamatos legyen, és olyan versenyekre is el tudjunk egymáshoz jutni, amely a gyermekeink számára meghatározó jelentőségű. Ezáltal a tehetséggondozás területén újabb lépéseket tudnánk tenni.

Marosvásárhelyi barátainkat a következő év őszén látjuk viszont, amikor ők látogatnak hozzánk Kecskemétre. Bízunk abban, hogy legalább olyan jól érzik majd magukat nálunk, mint ahogyan mi náluk.