Lezárult a ballószögi Aranykor Időskorúak Otthona Alapítvány ÁSZ ellenőrzése

Vissza a címlapra
Lezárult a ballószögi Aranykor Időskorúak Otthona Alapítvány ÁSZ ellenőrzése

Az Állami Számvevőszék az Aranykor Időskorúak Otthona Alapítványt a szociális humánszolgáltatást nyújtó intézmények, szolgáltatók államháztartáson kívüli fenntartói központi költségvetésből kapott támogatásai felhasználásának ellenőrzése miatt vizsgálta. Az ellenőrzésről a következő összefoglaló jelentést küldték meg a sajtó számára.

A ballószögi székhelyű Aranykor Időskorúak Otthona Alapítvány mint fenntartó a 2015-2018 közötti időszakban nem biztosította a szociális humánszolgáltatási közfeladatok ellátására kapott költségvetési támogatások felhasználásának ellenőrizhetőségét. A nem állami humánszolgáltatók minden évben jelentős költségvetési támogatást kapnak, ezeket pedig átláthatóan kell felhasználniuk.

Humánszolgáltatást nyújtó, államháztartáson kívüli szervezeteknél végez ellenőrzéseket az Állami Számvevőszék. A szociális feladatokat ellátó nem állami intézményfenntartók részére közfeladataik ellátására évente jelentős összegű pénzügyi támogatást biztosítottak a mindenkori költségvetési törvények. Az ÁSZ ellenőrzéseivel hozzájárul ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívüli szervezetek is átlátható módon használják fel a közfeladatok ellátása során.

A ballószögi székhelyű Aranykor Időskorúak Otthona Alapítványt 1998-ban alapították időskorúak otthona működtetésére, állandó bennlakással, illetve nappali gondozással. A fenntartó a 2015-2018 közötti időszakban közhasznú jogállással rendelkezett. Szociális humánszolgáltatási közfeladatait nem önállóan gazdálkodó intézményében látta el, ahol 150 férőhelyen idősek részére átlagos és emelt szintű ellátást, valamint 10 férőhelyen demens személyek részére nappali ellátást biztosítottak. A fenntartó részére a szociális humánszolgáltatási feladat ellátásához - a Magyar Államkincstár adatai szerint - a központi költségvetésből biztosított támogatások összege 2015-ben 108,4 millió Ft, 2016-ban 117 millió Ft, 2017-ben 126,1 millió Ft, 2018-ban pedig 137,9 millió Ft volt.

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a nem állami, nem önkormányzati szociális intézmények fenntartói központi költségvetésből kapott támogatásainak felhasználása szabályszerű volt-e.

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy az Aranykor Időskorúak Otthona Alapítvány a 2015-2018 közötti időszakban a könyvvezetésében nem kezelte a kapott költségvetési támogatások felhasználását a jogszabályok által előírt módon, mivel nem különítette el könyvvezetésében a fenntartó és intézménye gazdálkodását, valamint a költségvetési támogatások felhasználását az intézménye által ellátott közfeladatok szerinti bontásban. Ezáltal a fenntartó a 2015-2018 közötti időszakban a szociális humánszolgáltatási közfeladat ellátására kapott költségvetési támogatás felhasználásának a törvényben előírt ellenőrizhetőségét nem biztosította, mivel nem gondoskodott arról, hogy a költségvetési támogatások felhasználásának, a saját és a nem önállóan működő, gazdálkodó intézménye gazdálkodásának elkülönített, feladatonkénti bontásban történő elszámolására az adatok rendelkezésre álljanak.

A fenntartó mindezek alapján - az Alaptörvényben foglaltak ellenére - a felhasznált közpénzekre vonatkozó gazdálkodása átláthatóságát nem biztosította, ezáltal pedig nem igazolta, hogy a közpénzt a szociális humánszolgáltatási közfeladatra fordította.

A pénzeszközök rendeltetésellenes felhasználása veszélyének megszüntetése érdekében az ÁSZ vagyonmegóvási intézkedés kezdeményezését helyezte kilátásba, melynek megszüntetéséhez a fenntartónak az ÁSZ felé dokumentumokkal kell igazolni, hogy a 2019. évben már biztosította a közpénzek szabályszerű felhasználását és ellenőrizhetőségét.