Kuti József elnöklelkészi, Varga Nándor pedig igazgatótanácsi elnöki megbízást kapott

Vissza a címlapra

A Kecskeméti Református Egyházközség régi gyakorlata szerint, még az elmúlt év decemberében a gyülekezet döntéshozó testülete, a Presbitérium döntött arról, hogy 2019. január 1-től a következő három évben a két parókus lelkész szolgálati területet cserél. Vagyis Kuti József (balról) végzi az elnöklelkészi, Varga Nándor (jobbról) pedig az igazgatótanács elnöki feladatokat. Ugyancsak hagyomány a református gyülekezetben, hogy az év első napján a Presbitérium úrvacsorás istentisztelettel és az Újkollégium Dísztermében fogadással kezdi az új esztendőt. E jeles alkalommal a kibővített elnökség, Simonné Bakó Mária főgondnok (a fotón középen), Varga Nándor és Kuti József parókus lelkészek köszöntötték a megjelenteket.

Az alábbiakban álljon itt egy-egy részlet az évkezdő gondolatokból:

Simonné Bakó Mária főgondnok:

„Egy újesztendőnek a kezdete mindannyiunkat új és erős reményekkel tölt el, és sok megoldásra váró feladatot ad számunkra. Kiemelten fontos az egyházközségünk építése, melyhez a Szentlélek ereje kell! 2019. esztendőben a presbitérium vezérigéje: "Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én Lelkemmel! - azt mondja a Seregeknek Ura."(Zak 4:6.)  Tehát: Lélek kell! Építkezünk a Szentlélek erejével, együtt, egységben, ki-ki az Istentől kapott ajándékával, gyarapítjuk Isten országát, mentjük a lelkeket ebben az esztendőben is!"

Varga Nándor, az Igazgatótanács elnöke:

„Egyházközségünk gazdag örökség hordozója. Igaz ez a rég és a közelmúltra, a „kézzel fogható", a szellemei, és a lelki javainkra egyaránt. Mindez felelősség és lehetőség számunkra, mellyel élnünk kell. Láthatjuk ebben évtizedek és évszázadok eredményeit és a jövőnk alapjait is, de leginkább fel kell ismernünk benne Isten áldását, amely mindenben Rá mutat, Róla szól. Lássuk meg kezének munkáját, ajándékozó szeretetét, akaratát javainkban és egymásban, és tudjunk úgy élni ezekkel, hogy az Ő dicsősége növekedjen!" 

Kuti József elnöklelkész:

„Nagy ajándéka a Kecskeméti Református Egyházközségnek a sok elhívott, felkészült és már bizonyított munkatárs. Magam nagy reménységgel tekintek erre a szolgáló közösségre: az elnökségre, a lelkészekre és a diakónusokra, a gondnoki karra, a presbitériumra és bizottságaira, és a mindennapi munkában - mert a Kecskeméti Református Egyházközség szolgálata, a szó szoros értelmében minden napi, és nem is csak nyolc órás munka - az igazgatói karra és a munkatársakra.  A csapat készen áll.Ehhez a csapathoz még hadd tegyek néhány kulcsszót: alázat, békesség - vagyis megengesztelődés, bűnbánat, bocsánatkérés és megbocsájtás -, együttműködés és jó kommunikáció, igei vezetettség és igei engedelmesség. Ezekre kötelezem el magam és erre hívom minden szolgatársamat." 

http://www.krek.hu/

Facebook

Instragram

(Foto: Papp Attila Gyula)