Közmeghallgatás lesz Kecskeméten

Vissza a címlapra
Közmeghallgatás lesz Kecskeméten

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. július 28-án 16.30-17.30 óráig közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel várja az érdeklődő kecskeméti polgárokat és helyben érdekelt szervezetek képviselőit.

Helye: Kecskemét, Deák Ferenc tér 1., Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ

A közmeghallgatás keretében a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdést és javaslatot tehetnek. A kérdést és javaslatot a közmeghallgatás időpontja előtt legalább 10 nappal, abban az esetben, ha a kérdéssel vagy javaslattal érintett ügy ezen határidőnél később merült fel, legalább 2 nappal korábban írásban kell a jegyzőhöz benyújtani.

Az ügy későbbi felmerülésének okát a beadványban ismertetni kell. A beadványnak tartalmaznia kell a benyújtó nevét és lakcímét, helyben érdekelt szervezet esetén a székhelyét és a képviselő nevét, valamint a kérdés vagy javaslat rövid összefoglalását.

A helyi közügyeket érintő kérdést és javaslatot az alábbi címre kell megküldeni:

postacím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

e-mail: [email protected]  (a kérdést és javaslatot aláírva, szkennelve kérjük megküldeni.)