Könyvbemutató a könyvtárban: Reformátusok Kecskeméten a 16-18. században

Vissza a címlapra

Reformátusok Kecskeméten a 16-18. században címmel jelent meg a kecskeméti Székely Gábor könyve, melynek bemutatóját 2022. december 2-án, pénteken délután tartották a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárban.

Székely Gábor (j1) 1983-ban született Kecskeméten, a Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziumában érettségizett. Az ELTE BTK-n történelem és művészettörténet, a BME-n műemlékvédelmi szakmérnök, a Mathias Corvinus Collegiumban nemzetközi kapcsolatok szakirányú diplomát szerzett.

Tagja volt az Eötvös József Collegiumnak, emellett a Bécsi Egyetemen is folytatott művészettörténeti tanulmányokat.

A kecskeméti reformátusok történetével több éve foglalkozik. Történeti, művészettörténeti és irodalomtörténeti írásai tanulmánykötetekben, folyóiratokban jelentek meg. Doktori disszertációját 2017-ben védte meg az ELTE-n.

Ez a kötet a disszertáció átdolgozott változata, a témához kapcsolódó kutatásainak egy részét tartalmazza. A monográfia Kecskemét református közösségének kora újkori történetét foglalja össze. A felekezetileg megosztott, ám a 16. század óta jelentős protestáns lakossággal rendelkező alföldi mezőváros a hódoltsági magyar társadalom tükre.

A kötet a 16. század elejétől a 18. század végéig tekinti át a város református egyháztörténetét, társadalmi, gazdasági és művelődési viszonyait, gazdag levéltári forrásanyagra támaszkodva.

A kecskeméti reformátusság vallási életét a hódoltsági reformáció fejlődésének kontextusában vizsgálja, árnyalt képet adva a térség reformfolyamatairól. Az anyagi kultúra tárgyalása jól illeszkedik a társadalomrajzba.

Bemutatja a lakosság mindennapjait és szoros kötődését a városi céhekhez, áttekintést ad a korabeli Kecskemét művelődéséről, irodalmi és művészeti értékeiről.

A Reformátusok Kecskeméten a 16-18. században című kötetet dr. Fodor Pál, a Bölcsészettudományi kutatóközpont címzetes főigazgatója, dr. Ács Pál, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója, és dr. Molnár Antal, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgató-helyettese, a BTK Történettudományi Intézet igazgatója mutatták be a Katona József Könyvtárban.

Bujdosóné dr. Dani Erzsébet, megyei könyvtárigazgató, habilitált egyetemi docens, dr. Fogarasi Zsuzsanna, a Ráday Múzeum igazgatója, Kuti József református lelkész és dr. Sárközy István ny. történelemtanár, ny. igazgató pedig felkért hozzászólók voltak.

A program végén a szerző dedikálta a kötetet.