Kollégiumi jubileumi istentisztelet a 25 éve újraindult Református Internátusért

Vissza a címlapra
Kollégiumi jubileumi istentisztelet a 25 éve újraindult Református Internátusért

A virágvasárnapi hálaadó Istentiszteletet a 25 évvel ezelőtti újraindulását ünneplő Internátusnak ajánlották a Református templomban vasárnap délelőtt. Hálát adott a Kecskeméti Református Egyházközség az eltelt 25 évért, az elért eredményekért és Isten kezébe helyezték a jövőjüket.

- Hálát adunk ma azért a lehetőségért, ami megnyílhatott egy közösség előtt, ami Isten áldása nélkül nem valósulhatott volna meg - mondta az istentiszteleten igehirdetéssel szolgáló nagytiszteletű Hegedűs Béla, a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye esperese. Megelőzően az istentiszteleten az Internátus diákjai vállalták a szolgálatot, Sipos Gergő tanár úr összeállításában: a diákok szolgáltak verssel, énekkel, zenedarabbal.

Rausch Sándor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke köszönetet mondott a Kecskeméti Református Egyházközségnek az Internátus működtetéséért.

- Köszönöm mindannyiuknak, amit tesznek a megye, és a megyén kívüli lakosságért, a fiatalok neveléséért - mondta. - Azért, hogy ebben az intézményben nemcsak tudást adnak a fiataloknak, hanem a lelket is formálja a közösség. Teszik ezt akkor, amikor alakul egy gyermek, egy fiatal lelke. Amikor kamaszként ideálokat, utakat és irányt keres.

Kuti József, az igazgatótanács elnöke, a Kecskeméti Református Egyházközség nevében köszöntötte a hálaadó istentiszteleten megjelenteket.

- Tisztelettel köszöntöm az ünnepelteket. A 25 éve újraindult Református Internátus egykori igazgatóit és munkatársait, a jelenleg tantestületet, élükön Pálné Lencsés Szilvia igazgató asszonnyal. Szeretettel köszöntöm Internátusunk egykori és jelenlegi diákságát. Köszöntöm egyházközségünk egykori és jelenlegi tisztségviselőit, lelkipásztorokat, főgondnokokat és presbitereket, a testvér intézmények igazgatóit, az óvoda, az általános iskola, és a gimnázium pedagógusait, és diákjait. Valamint külön szeretettel köszönöm a fogadalmat tevő pedagógusokat, az új munkatársakat.

A következő percekben ugyanis az ünnepi istentiszteletet Varga Nándor elnöklelkész az ősi hagyomány szerint folytatta. Azok a munkatársak, akik református oktatási intézményben végeznek szolgálatot minden évben esküt tesznek és fogadalmat arra, hogy hűséggel járnak el, és Isten áldását kérik erre a szolgálatra. Ezt tette most a templomban az Úr asztalánál a református általános iskola 5, a református gimnázium 2, és a református Internátus 1 pedagógusa, a jobb kezeket a szívükre téve. Valamint köszöntötték a Kecskeméti Református Egyházközség olyan új munkatársait is, akik nem oktatási intézményekben szolgálnak.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:

Jubileumi konferenciát rendeztek a Református Internátusban

25 éves a Kecskeméti Református Internátus

Galéria (70 kép)

Összes kép letöltése