Kiskunhalason tartották idén a Bács-Kiskun megyei Flórián Napot

Vissza a címlapra
Kiskunhalason tartották idén a Bács-Kiskun megyei Flórián Napot

A tűzoltói hivatás szellemisége végigkíséri annak az embernek az életét, aki erre az útra lép és tűzoltó lesz. Hivatásos, önkormányzati, létesítményi és önkéntes tűzoltók. Egy a céljuk, egy a feladatuk, segíteni embertársaikon. Védőszentjük Szent Flórián. Szent Flórián szilárd hitével, példamutatásával, és elszántságával vívta ki a múlt és a jelen elismerését. A tűzoltók is méltók erre az elismerésre, lelkiismeretesen, legjobb tudásuk szerint teszik a dolgukat az állampolgárok életének és vagyontárgyainak védelme és megmentése érdekében.

A megyei Flórián napi ünnepség a tűzoltójárművek felvonulásával kezdődött. A menet a Kiskunhalasi Tűzoltóságtól indult és a város központjában található Kiskunhalasi Református Templomig haladt, ahol az istentiszteleten, mind a református lelkész mind pedig a katolikus pap a tűzoltókért mondott imát és osztott áldást a munkájukra és a családjukra.

Ezt követően a résztvevők átsétáltak a Kiskunhalasi Városi Filmszínház épületéhez, az ünnepi állománygyűlés színhelyére.

Dr. Farkasinszki Lóránt tűzoltó ezredes, megyei igazgató köszöntötte a meghívott vendégeket és az állományt, majd megnyitotta az ünnepi állománygyűlést. Az ezredes beszédében megfogalmazta, hogy a társadalom elismeri a tűzoltók áldozatos munkáját és a tűzoltó hivatást értéknek tekinti.

Az ünnepek remek alkalmat teremtenek a tűzoltói értékek megjelenítésére és az értékek képviseletében jeleskedők elismerésére. A megyei igazgató kiemelte az a kivételes eredményt, amit a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság ért el, hiszen az övék lett az „Év Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága" cím.

Az igazgatói köszöntő után Babud Jenő tűzoltó ezredes, a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője tartotta meg ünnepi beszédét. Az ezredes beszédében felelevenítette Szent Flórián alakját és általa képviselt értékeket, valamint azt a hosszú utat, ami a mai tűzoltóság megalakításához vezetett.

Ma sem könnyű a tűzoltók élete - folytatta beszédét a kirendeltségvezető - segítenek éjjel és nappal, hétköznap és ünnepnap. Harcolnak az elemekkel, tűzzel és vízzel. Mentenek füstben és vérben. Sokszor távol a családtól, feszített szolgálati rendben, újabb és újabb feladatokat ellátva. Beszédét köszönettel zárta, a helytállásért, a családi támogatásért.

Az ezredes szavait követően a megyei igazgató díszszalagot adományozott a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság csapatzászlajára.

Az állománygyűlés ünnepi műsorral folytatódott, a vendégek elsőként Véber Márk, a Bibó István Gimnázium 11. évfolyamos tanulójának előadásában hallgathatták meg Szigeti András "Őértük szólok" című versét. Ezt követően a Halas Táncegyüttes műsora következett, melyben keménytelki és kalotaszegi táncokat láthattak a résztvevők.

A képgalériát IDE kattintva tekinthetik meg!

Az állománygyűlésen elismerések átadására is sor került. A kitüntetettek neveit a cikk folytatásában olvashatják!

Az ünnep keretében több önkormányzat vezetése is kifejezte elismerését a település érdekében végzett kimagasló tűzoltói teljesítményért.

Kiskunhalas Város polgármestere ajándéktárgyat adományozott a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnak.

Kecskemét Város polgármestere elismerést adományozott Herodek István tűzoltó törzszászlósnak, a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjének.

Herodek István a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság "B" szolgálati csoportjának különlegesszer-kezelője. A tűzoltóság munkájában aktív szerepet vállal. A szolgálatok során végrehajtandó feladatokat, illetve a kapott parancsokat gyorsan, pontosan és határozottan hajtja végre. Műszaki tudása kiemelkedő, szakmai felkészültsége átlagon felüli. Szabadidejében szívesen sportol, ami megalapozza a munkájához is szükséges fizikai állóképességét. Kollégáival lojális, a fiatal tűzoltók tanításában, szakmai tudásának átadásában aktívan részt vállal. Hozzáállása, szorgalma, valamint a rá jellemző becsületessége, tűzoltóhivatás iránti elkötelezettsége példaként állítható a fiatal tűzoltók elé.

Helvécia Nagyközség polgármestere elismerést adományozott Finta Imre tűzoltó őrnagynak, a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnokának.

Finta Imre a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság „C" szolgálati csoportjában szolgálatparancsnoki beosztást lát el. Társai közül kiemelkedik ambíciójával, határozottságával, amelyet hasznosítani tud a szakmai tapasztalatainak szinten tartásában, tovább fejlesztésében. Ez nagyban hozzájárul az általa vezetett szolgálati csoport állományának kiemelkedő szakmai teljesítményéhez. Szolgálati feladatait kiválóan ellátja, szabadidejében is lehet rá számítani. Az év során számtalan tűzoltási és műszaki mentési tevékenységnél látott el irányítási feladatokat.

Dunafalava Község polgármestere elismerést adományozott Bódis Zoltán tűzoltó főtörzsőrmesternek, Dunafalva Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokának.

Bódis Zoltán gyerekkora óta vonzódik a tűzoltó szakmához, 1984-ben mint úttörő gárda tűzoltó kezdte a tűzoltói pályafutását. 1988-ban ifjúsági tűzoltó, majd 1992-töl önkéntes tűzoltó lett Dunafalván. 2001-töl hivatásos tűzoltóként dolgozik Baján. 2008-ban megválasztották a Dunafalvi önkéntes tűzoltóság parancsnokává, mely beosztást a mai napig ellátja. Önkéntes tűzoltói feladatok mellett a Sugovica mentő csoportban végzett munkája is kiemelkedő. Fontos számára az önkéntes tűzoltóság életben tartása, fejlesztése, állományának megtartása és fiatalítása. Káresetekhez szinte minden esetben vonul. Pályázatoknál segíti az egyesület elnökének munkáját. Eddigi pályafutása során méltán kivívta az állampolgárok megbecsülését.

Bácsbokod Község polgármestere elismerést adományozott Kenyeres Sándor tűzoltó zászlósnak, a Bácsbokodi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokának.

Kenyeres Sándor 2006-ban lett tagja a Bácsbokodi Tűzoltó Egyesületnek. Még abban az évben megválasztották parancsnoknak. Irányításával mára az Egyesület a megyében az egyik legjobban felszerelt Egyesületté vált. Kezdeményezésére, 2010-ben megalakult, az Ifjúsági Tűzoltócsapat, a helyi általános iskola diákjaiból. A káresetek közül kiemelném a Bácsborsódi „Őszi Napfény" Szociális Otthonban keletkezett tűzesetet, ahol 42 főt kellett kimenekíteni a tűzzel érintett épületből. Elsőnek a helyszínre a Bácsbokodi Tűzoltó Egyesület tagjai érkeztek ki és kezdték meg a tűzoltását és a személyek mentését parancsnok úr vezetésével. A mentésben résztvevőknek köszönhetően senki nem sérült meg. Az egyesület irányítását nagyfokú elhívatottsággal végzi, munkája példaértékű. Eddigi életútjával méltán vívta ki társai, az állomány elismerését, a településen élők tiszteletét és megbecsülését.

A Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke, Kristóf András Szabó József emléklapot adott át:

A hivatásos állományból Paksi Dénes Zoltán tűzoltó alezredesnek, a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnokának.

Paksi Dénes Zoltán tűzoltó alezredes 1983. szeptember 15-én nyert felvételt a Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó-parancsnokság állományába. 1994. szeptember 1-jétől Kiskőrös Város Önkormányzata a tűzoltó parancsnoki beosztás betöltésére kérte fel. Több mint 35 éves kiemelkedő pályafutása elismeréseként számos országos, és miniszteri kitüntetést kapott. Paksi Dénes Bács-Kiskun Megyében a legtöbb szolgálati viszonyban töltött idővel és a legnagyobb vezetői gyakorlattal rendelkező tűzoltó parancsnok. . Szakmai tapasztalatával eredményesen segíti és koordinálja az illetékességi területén működő tűzoltó egyesületek munkáját. Tanácsaira parancsnok kollégái gyakran igényt tartanak, a beosztott állomány példaképének tekinti

Az önkormányzati tűzoltóságok állományából Eszes Bélának, a Tiszakécskei Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság parancsnokának.

Eszes Béla 1997-ben került a Tiszakécskei Önkéntes Tűzoltósághoz. 1999-től a tűzoltóság főállású dolgozójaként foglalkoztatták. A megfelelő végzettségek megszerzését követően szolgálatparancsnoki beosztásba került, ahol nagy tapasztalatokat szerzett tűzoltás és műszaki mentések terén. 2008-ban a Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság kinevezett parancsnoka lett. Folyamatosan fejleszti a tűzoltóság eszközparkját és több beruházás is történt parancsnoksága alatt a laktanya jelenleg is bővítés alatt áll. Állománya kimagasló eredményeket ért el a megyei, az országrészi valamint az országos szakmai vetélkedőkön egyaránt. Nagy hangsúlyt fektetett a határon túli kapcsolatok ápolására is. 2008-tól egy személyben a Tiszakécske Városi Önkéntes tűzoltó Egyesület parancsnoka is. 2016-tól a Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Szövetség alelnökévé választották.

Szabó József emléklap elismerést, önkéntes kategóriában a Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Szövetség Podobni Istvánnak, a Kiskőrösi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokának ítélte oda.

Podobni István 2 éve tölti be a Kiskőrösi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoki tisztét. Az eltelt időszakban az egyesület eredményesen pályázott szakfelszerelésekre, valamint az egyesületi székház felújításához szükséges erőforrásokra. Az egyesület tagságának összefogásával sikerült jelentősen megújítani kívül és belül az épületüket Irányításával az egyesület szakmai tevékenysége megújult, jelentősen megnövekedett a tűz és káresetekhez történő vonulások száma. Az elmúlt évben a kiskőrösi önkormányzattól kapott támogatást kihasználva egy rendkívül jó állapotú DAF tűzoltó gépjárműfecskendőt szereztek be Hollandiából, ezzel is növelve a település és környezetének tűzbiztonságát.

Szabó József emléklapot a 2014. december 3-án elhunyt Szabó József nyugállományú tűzoltó ezredes, Kecskemét megyei jogú város egykori tűzoltóparancsnokának emlékére alapította a Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Szövetség. Az emléklap azon tűzoltónak ítélhető oda, aki tűzoltó munkásságával, magatartásával méltónak bizonyul Szabó József nyugállományú tűzoltó ezredes által bejárt életút követésére. Az emléklap először 2015-ben került kiadásra.

A Magyar Tűzoltó Szövetség szolgálati érmet adományozott

Zoboki Zoltán tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Kecskemét Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltójának, a Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság szolgálat parancsnokának a tűzoltó szolgálatban végzett 20 éves eredményes munkássága elismeréséül.

Bagó Lajosnak, Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság gépkocsivezetőjének, a tűzoltó szolgálatban végzett 20 éves eredményes munkássága elismeréséül.

Eszes Bélának, Tiszakécske Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Tiszakécskei Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság parancsnokának, a Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Szövetség alelnökének a tűzoltó szolgálatban végzett 20 éves eredményes munkássága elismeréséül.

Juhász Ferencnek, a Kiskunmajsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület szertárosának a tűzoltó szolgálatban végzett 40 éves eredményes munkássága elismeréséül.

A Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke Gallai Józsefnek, Bácsalmás Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság parancsnokának több évtizedes áldozatos munkája elismeréséül, és nyugdíjba vonulásának alkalmából ajándéktárgyat adományozott.

Az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének elnöksége az önkéntes tűzoltó mozgalom fejlesztése érdekében kifejtett 30 éves tevékenysége elismeréséül Somlyai János részére az ÖTOSZ érdemkereszt tűzoltó tagozatának bronz fokozatát adományozta.

Dr. Pintér Sándor, Magyarország Belügyminisztere tűzoltósági tanácsosi címet adományozott Lencse Attila tűzoltó főtörzszászlósnak, a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság referensének.

Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója munkakörében hosszú időn át végzett, kiemelkedő teljesítménye elismeréseként soron kívül előléptette századossá Csonka László tűzoltó főhadnagyot, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiemelt főelőadóját.

Beosztásában hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként ajándéktárgy elismerésben részesítette Demény Lajos tűzoltó törzszászlóst, a Bajai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokát.

Az elismeréseket a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság központi ünnepségén vették át.

Dr. Farkasinszki Lóránt tűzoltó ezredes, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója Bács-Kiskun megye tűzvédelmi biztonsága érdekében nyújtott kiemelkedő munkájának elismeréseként emlékplakettet adományozott

Fülöp Róbertnek, Kiskunhalas Város polgármesterének

Fülöp Róbert megválasztása óta nyitottan és segítőkészen áll a katasztrófavédelem irányában. Folyamatosan anyagilag és erkölcsileg is támogatja a Kiskunhalasi Tűzoltóságot, segíti annak munkáját. Aktívan részt vesz a védelemigazgatási feladatokban, vezeti a külső védelmi tervgyakorlatot. A város írott, elektronikus sajtójában és tévéjében folyamatos kiemelt helyet biztosít a tűzvédelmi tárgyú témáknak. Tevékenysége nagyban hozzájárul a város és környezete biztonságához, a lakosság védelméhez.

Balla Lászlónak, Kiskunfélegyháza alpolgármesterének.

Balla László évtizedek óta figyelemmel kíséri, és segíti. a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóság munkáját Minden évben közreműködik a tűzoltóság önkormányzat általi eszközfejlesztésében, mindent megtesz annak sikeréért. Kiskunfélegyháza város éves részleges és komplex külsővédelmi terv gyakorlatainak levezetésében állandó, aktív résztvevő. Ismeri Kiskunfélegyháza város veszélyeztetettségeit, mindent megtesz a lakosok biztonsága érdekében. Állandó támogatója a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnak.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal történő együttműködése során nyújtott kiemelkedő munkájáért emléktárgyat adományozott

Béri Annamária pénzügyőr őrnagynak, vám- és pénzügyőri főreferensnek (Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága Kelebia Szolgálati Hely).

Ubornyák Zoltán rendőr századosnak, alosztályvezetőnek (Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály Autópálya Alosztály)

Vinczéné Szántó Gizellának, közegészségügyi felügyelőnek (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály)

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója „Az Év Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Tisztje" címet adományozta

Dr. Bukovits Mónika tűzoltó alezredesnek, a Bács- Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatósági szolgálatvezetőjének.

Dr. Bukovits Mónika tű. alezredes 2012. április 1-jén áthelyezéssel került a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába. Első beosztása az ellenőrzési szolgálaton volt, mint kiemelt főelőadó, majd 2016.11.1-től az igazgatóság katasztrófavédelmi hatósági osztályának vezetői beosztásába került kinevezésre. Bukovits Mónika szilárd hivatástudattal, magas szintű szakmai tudással és komoly jogi felkészültséggel rendelkezik. A hatósági szakterület munkáját kifogástalanul irányítja, és szervezi, a beosztottakkal szemben magas követelményt támaszt, ugyanakkor folyamatos szakmai segítséget is nyújt. Különös gondot fordít a munkatársai hatékony felkészítésére, gondoskodik a területi és helyi szintű hatósági/szakhatósági feladatok megszervezéséről. A területi és helyi szerv hatáskörébe tartozó kiemelt/jelentős beruházásokat nyomon követi, az ügymenet gyorsítását szem előtt tartja. Tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a költséghatékonyságra, törekszik az erőforrások minél hatékonyabb alkalmazására.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója „Az Év Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Zászlósa" címet adományozta

Weimper Tamás tűzoltó főtörzszászlósnak, a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokának.

Weimper Tamás tű. főtörzszászlós 2000 óta tagja a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnak. Beosztott tűzoltóként kezdte szakmai munkáját, majd 2006-ban elvégezte a Tűzoltó technikusi iskolát és abban az évben zászlósi rendfokozatot kapott. Rövidesen szolgálatparancsnok helyettesi beosztásba került, majd a szabályozók változásával szerparancsnoki feladatot lát el a mai napig. Beosztott tűzoltóként és később az állományért felelős vezetőként is megtartotta filantróp attitűdjét. Tűz és káreseteknél, de bent a laktanyában is társaival, beosztottjaival szemben mindig gondoskodóan, segítőkészen járt el. A kárt szenvedett polgárok helyszíni elsődleges megsegítésében is ez a tenni, segíteni akarás vezérli. Több szakmai versenyen is megmutatta szakmai tudását. Több olyan 2-es, 3-as fokozatú tűznél töltötte be az irányítói szerepet, melyek után szakmai elöljáróinak elismerését is elnyerte.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója „Az Év Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Tiszthelyettese" címet adományozta

Kovács József tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Kalocsai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjének.

Kovács József tű. főtörzsőrmester 2006-ban került a Kalocsai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományába, a tapasztalt tűzoltók közé tartozik. Előbb beosztott tűzoltói, majd gépjárművezetői beosztást látott el. A „B" szolgálati csoport meghatározó tagja, a csoport kiképzésében, beavatkozásaiban kiváló minőségben vesz részt. A csoport érdekében különböző közösségi feladatokat vállal. A sportversenyek és favágóversenyek állandó résztvevője. A 2018. június 29-i viharban, mely Kalocsa Város belterületét letarolta, szabadnapján elsőként önként jelentkezett a kárfelszámolási munkálatokra, és éjszakába nyúlóan többedmagával külön egységet alkotva segítette a viharkárok felszámolását.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója „Az Év Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Tűzoltója" címet adományozta

Látos Róbertnek, a Szabadszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjének.

Látos Róbert 2000-ben kezdte meg a katonai idejének letöltését polgári szolgálatos tűzoltóként, még ebben az évben elvégezte a 6 hetes alapfokú tanfolyamot Kiskunhalason. Az évek alatt folyamatosan képezte magát, "C" kategóriás jogosítványt szerzett és valamennyi géptípusból eredményesen levizsgázott. Gépjárművezetői képességét több alkalommal kamatoztathatta a megye erdőtüzeinek oltása közben, mint önkéntes tűzoltó. Az alpintechnikában is járatos kollégára mindig lehet számítani, különösen a magasban végzett munkáknál, illetve a viharkárok felszámolásában. Évek óta részt vesz a megyei és az országos szakmai és tűzoltó favágó versenyeken.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója „Az Év Bács-Kiskun Megyei Önkéntes Tűzoltója" címet adományozta

Patkós Gábornak, a Ballószögi Önkéntes Tűzoltó Egyesület gépkocsivezetőjének.

Patkós Gábor a Ballószögi Önkéntes Tűzoltó Egyesület aktív oszlopos tagja. Az ÖTE vonulásaiban rendszeresen részt vesz. A rábízott feladatokat maradéktalanul végrehajtja. Személyes bátorságáról, nagy munkabírásáról több esetben tanúbizonyságot tett. Önként vállalt munkájával aktívan részt vesz az ÖTE új szertárának építésében. Elhivatottsága a tűzoltóság iránt kiemelkedő, és példa értékű.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója „Az Év Bács-Kiskun Megyei Létesítményi Tűzoltója" címet adományozta

Takács Lászlónak, a Pannon Növényolajgyártó Kft. létesítményi tűzoltóság szolgálatparancsnokának.

Takács László a hivatásos tűzoltói szolgálat befejezése után 2016 júliusától a Pannon Növényolajgyártó Kft. létesítményi tűzoltóság szolgálatparancsnoka lett. A Foktőn található tűzoltóság, a Glencore magyarországi cégcsoportjának tagja, mely Közép-Európa egyik legnagyobb növényolajipari sajtoló üzeme. A gyár a katasztrófavédelmi és tűzvédelmi előírásokra nagy hangsúlyt fektet, ezért is alakította meg a létesítményi tűzoltóságát. Takács László munkáját a szakmai hozzáértés és elhivatottság jellemzi. Érdemei közé tartozik, hogy a hosszú évek során megszerzett tűzoltói tapasztalatát próbálja a beosztott létesítményi tűzoltóknak a legjobb tudása szerint átadni, ezzel megszerettetve a gyár dolgozói körében a szakma szépségét. Irányítása alatt több alkalommal avatkozott be a létesítményi tűzoltóság az üzemben előforduló rendellenes technológiai folyamatoknál.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója „Az év Rendvédelmi Igazgatási alkalmazottja" címet adományozta

Gyetvai Anettnek, a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztály referensének.

Gyetvai Anett 2009. február 16-án kezdett dolgozni a Kiskunhalasi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságon, 2012-től áthelyezésre került az igazgatóság költségvetési osztályára analitikus könyvelőnek. A beosztását 2014-ig látta el Kecskeméten, majd visszakerült a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztályára referensként. Kezdetben csupán adminisztratív tevékenységet végzett, azonban mára a hatósági osztály feladatinak ellátásában hatósági cselekmények önálló elvégzésével aktívan részt vesz. Gyetvai Anett tagja a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség női hagyományőrző tűzoltó versenycsapatának. A tűzoltó szakma iránti elhivatottságát szemlélteti, hogy 2018-ban elkezdett egy OKJ-s tűzvédelmi előadói tanfolyamot, annak érdekében szakmai tudását elmélyítse.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója „Az Év közfoglalkoztatottja" címet adományozta

Tóth-Laczkó Lászlónak.

Tóth-Laczkó László munkáját önállóan, pontosan, felelősségteljesen végzi. 2015.03.01. óta látja el az ágasegyházi raktárbázis gondnoki teendőit, a területet és a raktárokat egymaga tartja rendben. Lelkiismeretes, alapos munkájának köszönhetően a raktárbázis és környezete rendezett, tiszta. Figyeli az épületek állapotát, jelzi az állagmegóvási és javítási munkák szükségességét. Különös gondot fordít a raktározott anyagok, eszközök tárolására. Minden feladatot megbízhatóan és maradéktalanul teljesít, mindig szem előtt tartja a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jó hírének megóvását és öregbítését.

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója hosszú időn át végzett, kiemelkedő munkája elismeréseként Babud Jenő tűzoltó ezredest, a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét elismerésben részesítette.

Babud Jenő tű. ezredes 1986. november 1-jén került a Kiskunhalas Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományába beosztott tűzoltóként. Felsőfokú szakmai végzettsége megszerzése után szolgálatparancsnoki beosztásba, majd munkája elismeréseként 1994-ben tűzoltási és kárelhárítási osztályvezetőnek nevezte ki a Megyei Tűzoltóparancsnok. 1997 - től a Kiskunhalas Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltóparancsnoka, a katasztrófavédelem új szervezetrendszerében pedig a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltségvezetője lett. A megye adottságainak megfelelően képezte magát, így az erdőtüzek felszámolásában speciális ismeretekkel rendelkezik, ezen a téren tudása példaértékű. Több jelentős erdőtűznél bizonyította rátermettségét és tett tanúbizonyságot kimagasló helytállásáról. Az elmúlt időszak alatt bebizonyította, hogy a megelőzés, a kárhelyszíni műveleti tevékenységben, a polgári védelmi, az iparbiztonsági és a tűzvédelmi szakterületen egyaránt magas szintű jártassággal bír.

Kiemelkedő munkája elismeréseként emlékplakettet adományozott

Varga Gergely tűzoltó őrnagynak, a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnok-helyettesének.

Varga Gergely tű. őrnagy 1997-ben került hivatásos állományba. Felsőfokú végzettségének megszerzését követően, szakmai munkája elismeréseként 2016-ban kinevezték tisztnek, majd Kecskemét HTP parancsnokhelyettesi beosztásába került. Szakmai felkészültsége, gyakorlati tudása, szervező készsége kimagasló. A vezetői munkája során kapott feladatokat, parancsokat maradéktalanul, gyorsan, pontosan és határozottan hajtatja végre. A munkához, a kollégákhoz, illetve a szervezethez való hozzáállása példaértékű.

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója kiemelkedő munkája elismeréseként emlékplakettet adományozott

Horváth Zoltán tűzoltó zászlósnak, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főügyeleti Osztály műveletirányítójának.

Horváth Zoltán 2007. január 22-én került hivatásos állományba, mint beosztott tűzoltó. Képességei lehetővé tették, hogy 1 évvel állományba vétele után rendszeresen helyettesítse a - bonyolultabb feladatokat ellátó - híradóügyeletest. 2014. 09. 1-től a Bács-Kiskun MKI műveletirányító referensi beosztását tölti be. Munkáját mindig kiválóan végezi, amellyel hozzájárul a katasztrófavédelmi szervezet hatékony működéséhez. A szervezet iránti lojalitását több alkalommal is bizonyította, ezzel is példát mutatva az osztály tagjainak.

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója kiemelkedő munkája elismeréseként emlékplakettet adományozott

Moravecz Zoltán tűzoltó századosnak, a Kalocsai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság rajparancsnokának.

Moravecz Zoltán tű. százados 1993 óta tagja a Kalocsai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományának. Fegyelmezett, elhivatott tűzoltó, akinek ítélőképessége, helyzetfelismerő készsége kiemelkedő. Munkavégzése, teherbírása kiváló. Munkáját a lelkiismeretesség, gondosság, az apró részletekre való odafigyelés jellemzi. 2018. szeptember 9-én Solt I-es állományával első kiérkező volt az 51-es főútvonalon, Apostag külterületén történt tömeges balesethez, melyben több személy elhalálozott. A baleset felszámolását, a sérültek mentését, az égő gépjármű oltását, a baleset helyszínének biztosítását szakszerűen megoldotta, úgy, hogy a kiérkezés időpontjában csak egy gépjárműfecskendő és három fő állt a rendelkezésre, mely mindenkitől erőn felüli teljesítést igényelt.

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója kiemelkedő munkája elismeréseként emlékplakettet adományozott

Almási Csaba Sándor tű. századost, a katasztrófavédelmi mobil labor kiemelt főelőadójának.

Almási Csaba Sándor 2008. 07. 1-jén került az Igazgatóság hivatásos állományába. A felsőfokú szakmai végzettség megszerzését követően, kiemelkedő munkája elismeréseként 2017-ben kinevezték tiszti állományba. Jelenleg a katasztrófavédelmi mobil labor kiemelt főelőadójaként teljesít szolgálatot. Munkáját kiemelkedő szinten végzi. 2018-ban a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) szabályainak betartását iparbiztonsági hatósági felügyelet alatt tartó katasztrófavédelmi ellenőrök országos szakmai vetélkedőjén az elméleti feladatok különdíjasa lett, megvédve ezzel egyéni országos bajnoki címét.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója és a Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Sport Club az „Az Év Bács-Kiskun Megyei Sportolója" címet adományozta

Kollár Csaba tűzoltó főhadnagynak, a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság rajparancsnokának.

Kollár Csaba tű. főhadnagy 2002. április 1-jén kezdte meg hivatásos pályafutását a Kiskunhalasi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságon, mint beosztott tűzoltó. Magas szintű szakmai felkészültsége és szorgalma alapján vezetői javaslatára 2013. április 1-jén tisztnek nevezték ki. Már fiatal tűzoltóként jeleskedett a tűzoltósport versenyszámaiban. Újonc kora óta törzstagja a Kiskunhalasi tűzoltósport versenycsapatának. Rendkívüli szorgalommal gyakorolta a horoglétramászást, amelynek eredményeként már évek óta a legjobb horoglétrás a megyében, de benne van az ország három legjobb horoglétrása között is. A főhadnagy átvette a csapat felkészítését, melyet nagy lelkesedéssel, elhivatottsággal végez és készíti fel a csapatot a következő megmérettetésre. Munkájának köszönhetően a megyei csapat 2018-ban az országos versenyen az előkelő II. helyezést ért el, mely hosszú évek óta a legjobb eredmény.

A Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Szakcsoportja TŰZVÉDELMI NÍVÓDÍJAT alapított. A díj a szakcsoport elnökségének döntése alapján a Bács-Kiskun megyei épített környezet tűzvédelmével kapcsolatos különösen kimagasló teljesítményt jutalmazza.

A díjat a szakcsoport elnöksége Bodri Idának, a Kecskeméti Megyei Kórház tűzvédelmi vezetőjének ítélte oda.

Bodri Ida a tűzvédelmi munkát az egészségügyben - a kórházak, rendelőintézetek területén - 1983-ban kezdte, majd az Egészségügyi Minisztérium által indított speciális egészségügyi tűzvédelmi szakképesítést szerzett. Munkája során megalakította a kórház női tűzoltócsapatát - mely hosszú évekig igen eredményes volt. Az Új Kórház átadásával nagyszabású tűzoltóversenyt, tűzoltási mentési gyakorlatot szervezett a megyei egészségügyi intézmények részére. A tűzvédelem folyamatos fejlődése inspirálta arra, hogy a 2000-es években a Pécsi Tudomány-egyetemen tűzvédelmi szakirányon főiskolai diplomát szerzett, melyet katasztrófavédelmi szakmai végzettséggel is bővített. Közel 20 éve végzi tűzvédelmi vezetőként a feladatait. A tűzvédelemhez való hozzáállása példaértékű.

2019-ben Kiskunhalason rendezték meg a Megyei Tűzmegelőzési Szakmai Vetélkedőt, ahol a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség csapata bizonyult a legjobbnak. A precíz és sokrétű tudást igénylő versenyen a hatósági feladatokat ellátó állomány mérhette össze felkészültségét. A szakmai vetélkedő feladatainak megoldása komoly naprakész és pontos tudást igényelt a csapatoktól és az egyéni versenyzőktől egyaránt.

Egyéni helyezettek:

I. helyezést Wicker Balázs tűzoltó alezredes

II. helyezést Csonka László tűzoltó főhadnagy

III. helyezést ért el holtversenyben Kónya József tűzoltó hadnagy, Molnár Róbert tűzoltó alezredes és Tóth Szilárd tűzoltó hadnagy.

Az ünnepi állománygyűlés a Szózattal zárult, majd a nap Tűzoltómajálissal folytatódott a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon.

(Fotó: Kovács Andrea tű. főhadnagy)