Itt a 44-es főút felújításának menetrendje

Vissza a címlapra
Itt a 44-es főút felújításának menetrendje

A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a KÖZGÉP Zrt. kivitelezésében valósul meg a 44 sz. főút felújításának tervezése és kivitelezése a 4625 jelű úti csomópont és 4622 jelű út között. A koronavírus-járványhelyzet miatt a tervezett lakossági fórum nem lesz megtartva, ezért a beruházásról az alábbi tájékoztató készült: (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A beruházás a 44. sz. főút 8+800 - 28+653.15 kilométer szelvények között készül el. Az egybefüggő, mintegy 20 kilométer hosszú útszakasz építése a munkaszervezés miatt szakaszosan, de időben folyamatosan történik. Az útszakasz tervei 3 külön dokumentációban készülnek.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium KIFEF/50127/2018-ITM iktatószámú határozatában a „Békéscsaba megközelítése M44 SzentkirályTiszakürt szakasz visszakötéssel Kecskemét irányába" megnevezésű projekt feladatainak elvégzését az alábbi négy szakasz megvalósításán keresztül rendelte el:

1. M44 gyorsforgalmi út Lakitelek-Tiszakürt közötti szakasz megvalósítása

2. M44 gyorsforgalmi út Szentkirály-Lakitelek közötti szakasz megvalósítása

3. 4623 j. összekötő út M44 csomópont és a 4622 j. út közötti szakasz felújítása, Szentkirály elkerülésével, valamint a 4622 j. út felújítása a 4623 j. út és a 44. sz. főút között, továbbá a 44. sz főút felújítása a 4622 j. úti csomópont és a 445. sz. főút között (Kecskemét reptéri szakasz)

4. 44 sz. főút felújítása a 4625 j. úttól a 4622 j. úti csomópontig (csomópont átépítésekkel).

A fenti műszaki megoldások összessége teszi lehetővé az M44 gyorsforgalmi út Lakitelek-Tiszakürt és Szentkirály-Lakitelek főpálya szakaszok ideiglenes végcsomóponti forgalmának megfelelő és biztonságos levezetését.

A 44. sz. főút felújítása a 4622 j. és a 4625. j. út (Lakitelek) közötti szakasz fejlesztése (Projekt) az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 345/2012. (XII. 6.)

Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 1.194. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősül.

A 44 sz. főút burkolata a teljes szakaszon megerősítésre kerül. A 4622 j. út csatlakozásánál és a 4505 j. út csatlakozásánál egy-egy körforgalom kerül kialakításra.

A kivitelezés 2020 áprilisában indult el, a főút burkolatmegerősítésével a 8+800 km sz-ben, a „Fekete gólya csomópontnál". A főút burkolatmegerősítése 2x1 sávos kialakítással, 90 km/h tervezési sebességre és 7.00 m burkolatszélességgel történik. A 44 sz. főút megerősítésével párhuzamosan a meglévő földútcsatlakozások sárrázó szakasszal kerülnek megtervezésre a földhivatali tulajdonviszonyoknak megfelelő helyen és szélességgel.

Lakitelek térségében a távolsági forgalomhoz jelentős helyi, illetve keresztező forgalom adódik. A főút nagy forgalma miatt a kanyarodó és keresztező mozgások mind a gépjármű-, mind a gyalogos és kerékpáros forgalom számára időigényesek és balesetveszélyesek. A település közelében két jelentős csomópont található a főúton. A keresztező mozgások és helyi forgalom biztonságos lebonyolítása érdekében ezek átépítésre kerülnek körforgalmú csomóponttá.

4505 j. úti körforgalom (Lakitelek-Kapásfalu)

A körforgalmú csomópont külső sugara a kamionokkal történő biztosabb járhatóság érdekében Rk=25 m. A körpályát a külső oldalán terméskő rázóburkolattal ellátva. A 44 sz. főúton megszűnnek a csomópont és az üzemanyagtöltő állomás közötti földútcsatlakozások. A mellékirányban biztosított lesz a kerékpárosok elválasztott átvezetése annak érdekében, hogy a kerékpárosok ne a körpályán közlekedjenek (a 44 sz. főúttal párhuzamosan kiépített kerékpárút húzódik). A 44 sz. főúton lévő, Kecskemét irányú buszmegállót át kell helyezni a csomópont Kecskemét felőli ágára, így a Lakitelek-Kecskemét irányú, 4505 j. út felé közlekedő helyközi buszjáratok is tudják használni a megállóhelyet, ezzel szükségtelenné válik a 4505 j. úton megállóhely létesítése.

4622 j. úti körforgalom (Lakitelek)

A körforgalmú csomópont külső sugara a kamionokkal történő biztosabb járhatóság érdekében Rk=25 m. A körpályát a külső oldalán terméskő rázóburkolattal ellátva. A csomópont kiépítésével rendezetté válik a csomópont északkeleti oldalán lévő szervizút, annak továbbvezetésével. A 4622 j. út irányában biztosított lesz a kerékpárosok elválasztott átvezetése annak érdekében, hogy a kerékpárosok ne a körpályán közlekedjenek. Az északi oldalon elhelyezkedő temető megközelítéséhez új szervízút épül ki a 4622 j. út felől.

44. sz. főút ütemterv

Ütem Kezdő szelvény Vég szelvény Időtartam Kezdés Befejezés

I. ütem 8+900 13+720 48 nap 2020.04.06 2020.06.10

II. ütem 18+530 24+300 58 nap 2020.04.10 2020.06.30

III. ütem 13+720 18+530 68 nap 2020.04.21 2020.07.23

IV. ütem 24+500 26+850 65 nap 2020.05.06 2020.08.04

V. ütem 27+400 28+653 68 nap 2020.05.13 2020.08.14

44. sz. főút-4505. j. úti körforgalomi csomópont 84 nap 2020. 4. negyedév

44. sz. főút-4622. j. úti körforgalomi csomópont 84 nap 2020. 4. negyedév

A beruházó és a kivitelőz kéri a közlekedők megértését és türelmét a kivitelezés folyamán kialakuló kellemetlenségekért!

A projekttel kapcsolatos esetleges kérdéseket, javaslatokat az alábbi elérhetőségeken várják. A kérdések és az azokra adott válaszok összesítve kerülnek közzétételre a honlapokon.

Kapcsolat: KÖZGÉP Zrt.

Panasziroda címe: 6000 Kecskemét, Kisfaludy utca 6.

E-mail: 44.sz.fout_panasziroda@kozgep.hu

www.kozgep.hu