Háziorvost keresnek Helvéciára

Vissza a címlapra
Háziorvost keresnek Helvéciára

Helvécia Nagyközség Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Helvécia Nagyközség Önkormányzata 01. számú körzetében háziorvos munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6034 Helvécia, Kiskőrösi út 49.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az alapellátás keretében az 01. számú háziorvosi vegyes körzetben a háziorvosi feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel. Az alkalmazás egészségügyi szolgálati jogviszonyban történik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben és 256/2013. (VII. 5.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Egyetem,

• B kategóriás jogosítvány,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11.§-ában előírt szakképesítés,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Magyar Országos Kamarai tagságról igazolás

• Magyar állampolgárság

• Cselekvőképesség

• Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata • részletes szakmai önéletrajz • Magyar Országos Kamarai tagságról igazolás

• pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek

• Nyilatkozat, hogy a pályázatát a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalja-e.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt +36301992395 nyújt, a 76/579-000/21 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Helvécia Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (6034 Helvécia, Sport u. 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A0/3346/2022 , valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.

vagy

• Elektronikus úton Helvécia Nagyközség Önkormányzata részére a [email protected] E-mail címen keresztül

• Személyesen: Helvécia Nagyközség Önkormányzata , Bács-Kiskun megye, 6034 Helvécia, Sport u. 42. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. június 24.