Hálaadó istentisztelettel köszöntötték a Kecskeméti Református Gimnázium újraindulásának 30. évfordulóját

Vissza a címlapra

A Kecskeméti Református Gimnázium újraindulásának 30. évfordulója alkalmából adott hálát a Kecskeméti Református Közösség a Református Templomban 2020. november 8-án, vasárnap délelőtt rendezett istentiszteleten. Melyen külön is köszöntötték a nagytiszteletű lelkészeket, az egyházi és városi közösségek elöljáróit, a kecskeméti református intézmények jelenlegi és volt igazgatóit, tanárait, munkatársait.

Sajnos a vírusjárvány miatt bevezetett létszámkorlát és a veszélyeztetettség okán csak korlátozott számban vehettek részt ünneplők a hálaadó istentiszteleten. Ugyancsak a vírusjárvány volt az oka annak is, hogy a márciusi ünnepi hónap helyett csak most, novemberben tudták megrendezni az eseményt. Elmaradt a Katona József Nemzeti Színházba tervezett, megalkotott, elkészített, és bepróbált ünnepi műsor, valamint a „szépkorú öregdiákok" - a 48-as államosítás előtt végzettek - sem lehettek ma ott az újraindulás 30 éves évfordulójának megemlékezésén.

A 456 esztendős múltban gyökerező iskola története, hogy miután a reformáció Kecskeméten is megvetette lábát, a hívek részére épült fatemplom mellé 1564-ben iskolát is építettek. Mely földszintes, több szobás, szalma- vagy nádtetős vályog- illetve faépület lehetett. Kezdetben az elemi fokú oktatásnak és az alsó gimnáziumi évfolyamoknak adott helyet.

1678-ban az épület leégett a fatemplommal együtt. Az 1753-ban felépült új épület Kecskemét földesura, Koháry István támogatásával készült el.

1831-ben az iskolát főiskolává szervezték, teológiai és jogi tanszéket állítottak fel, mely az ekkor épült Ókollégiumban kapott helyet.

1854-ben a helytartótanács a gimnáziumot algimnáziummá minősítette vissza és csak két év múlva, 1857-ben nyerte el újra a főgimnáziumi rangot. Az első iskolai évkönyv ebben a tanévben jelent meg. 1858-ban tartották az első érettségi vizsgát.

1875-től a főiskolát elválasztották a gimnáziumtól.

1910-12-ben felépítették az Újkollégiumot, melynek egyik szárnyában a gimnáziumot, a másikban a jogakadémiát helyezték el.

1929-ben nyílt meg az Újkollégium keleti szárnyának folytatásaként épült internátus.

Az államosítás után a gimnázium egy évig Károli Gáspár Állami Gimnázium néven működött, majd összevonták a szintén államosított piarista gimnáziummal. Ekkor vette fel Katona József nevet. Többszöri költözködés után 1957-ben, a volt reáliskola adott helyet a Katona József Gimnáziumnak.

1990 szeptemberében az egyház kezdeményezésére a Kecskeméti Református Gimnázium, mint önálló jogi testület újra megkezdte a működését.

- Tisztelettel hajtom meg a fejem azok előtt az öregdiákok és lelkészek, nagytiszteletű Varga László és Szabó Gábor, akkori vezető lelkészek előtt, akik az 1990 előtti évek reménytelen bezáratottságában sem adták fel a reményt, és amint a helyzet hozta, összefogva tanárokkal, egyházi és világi vezetőkkel, támogatókkal, kitartóan harcoltak, minden követ megmozgattak, és elérték, hogy feltámadhatott az iskola - mondta ünnepi beszédében Szenes Mártonné Durucz Anna, a Kecskeméti Református Gimnázium jelenlegi igazgatója. Majd így folytatta: - Továbbá tisztelettel hajtom meg a fejem az alapító tanári kar, valamint annak igazgatója, dr. Sárközy István előtt és Mester Barnabás emléke előtt, aki a Katona József Gimnáziumban befogadta az újjászülető református gimnáziumot. Bátrak voltak ők és azok a szülők és diákok is, akik vállalták, hogy az újraszerveződő református gimnáziumot választják a város más neves középiskolái helyett. Reményeik nem szégyenültek meg, amit bizonyít, hogy egyre nagyobb számban vannak olyan diákjaink, akiknek szülei valamelyike, vagy mindkettő a református gimnázium tanulója volt. Lassan-lassan kiheverjük a 42 éves kényszerszünet okozta hátrányokat, és immár 700 diákunk neveléséért-oktatásáért felelünk.

Az 1990-ben újraindult gimnáziumban 1994-ben már 448-an tanultak, akik között ott volt az első elindult osztály 29 érettségizője. Az iskola évvégi átlaga 4,06 század volt.

2000-ben 510 tanuló közül 96-an voltak végzősök, és az évvégi átlag 4,2 volt.

Tíz évvel később, 2010-ben 586 tanuló közül 109-en érettségiztek, a tanulmányi átlag 4,02.

Újabb évtized múlva, 2020-ban már 701 tanulót oktatnak a gimnáziumban, közülük 141 volt az érettségiző, az iskola átlaga pedig 4,41.

1994 és 2020 között 2726-an tettek sikeres érettségit a Kecskeméti Református Gimnáziumban, és elenyésző azoknak a száma, akik nem szereztek időközben diplomát.

azok, akik a 2020/2021-es tanévben a Kecskeméti Református Gimnáziumban szeretnék a tanulmányaikat folytatni, IDE kattintva tájékozódhatnak erről.

Az istentiszteleten Vincze Árpád református lelkész apostoli köszöntését követően Varga Nándor lelkész, az Igazgatótanács elnöke hirdetett igét, a zárszót pedig Kuti József elnöklelkész mondta. Imádságot mondott Dr. Töröcsik Katalin, a gimnázium egykori diákja, aki mellett ott állt, majd imádságot mondott a lánya, Lénárt Eszter, a gimnázium jelenlegi tanulója. Szarvas Fanni, 11.c osztályos tanuló Kányádi Sándor versét szavalta el.

Képgaléria a cikk alján, ebben a videóban pedig a kecskeméti hálaadó istentisztelet teljes felvételét tekinthetik meg.