Gimnázium a városközpontban – töretlenül népszerű a kecskeméti „refi”

Vissza a címlapra
Gimnázium a városközpontban – töretlenül népszerű a kecskeméti „refi”

Kecskemét - A természettudományos, a humán oktatás és a spirituális nevelés egységét valósították meg a 25 éve újraindult Kecskeméti Református Gimnáziumban. Nem véletlen, hogy ma már a legnépszerűbb kecskeméti középiskolának lehet mondani az intézményt. (Fotó: Csősz Győző).

A Kecskeméti Református Gimnázium iskolatörténetét 1564-től származtatják. 1948-ban államosították a Kecskeméti Református Kollégium intézményeit, majd 25 éve, 1990-ben ünnepi presbitériumi gyűlésen mondták ki a gimnázium újraindítását.

A református gimnáziumban nagy hagyománya van mind a humán, mind a természettudományos oktatásnak és a lelki nevelésnek is.

A jelenlegi oktatási kínálat is ezt a bevált hagyományt tükrözi. Az általános képzésű csoportokon kívül idegen nyelvi, matematika-informatika és biológia-kémia emeltszintű oktatás választható mind a 6 évfolyamos, mind a 4 évfolyamos képzésben. 2014 őszétől a legmodernebb eszközökkel felszerelt természettudományos laboratóriumban élményszerűen, egyénileg kísérletezve tanulhatnak a diákok. A munkát a pedagógusokon kívül laboránstanár is segíti.

Az ének-zenei, dráma-média és informatikai szaktantermeken kívül sportcsarnok és uszoda áll a sportolók, a testnevelés órán vagy éppen a gyógytestnevelésen résztvevők rendelkezésére. Emeltszintű érettségire bármely tantárgyból felkészítik a tanulókat, nemcsak a kötelező érettségi tantárgyakból. A következő tanévtől a nyelvtanulást anyanyelvi lektor is segíti, de jelenleg is van angol és spanyol anyanyelvi kommunikátor a gimnáziumban.

2014 szeptemberére minden oktatási helyiségben biztosították az internet elérést, 11 teremben már elektronikus tábla is szolgálja a korszerű tanítást, négyet pedig éppen most szerelnek fel ilyenekkel. A többi tan- és szaktanteremben is telepített projektor és laptop áll rendelkezésre. Ezeket az eszközöket mind a humán, mind a reál tantárgyak oktatásában használják.

A Szegedi Tudományegyetem Kutatóiskolájaként, akkreditált kiváló tehetségpontként és számos szakmai kapcsolat révén a tehetséggondozásban, a versenyfelkészítésben és a továbbtanulásra való előkészítésben rendkívül eredményesen teljesít az iskola. A jellemzően aktív és érdeklődő diákok terepgyakorlatokon, tanulmányi kirándulásokon, különleges üzemlátogatásokon, cserediák utazásokon találkoznak az iskola falain kívüli tanulás lehetőségeivel.

Programozható robotokkal, grafikai műhelymunkával, kórusmuzsikával, tánc- és drámakörrel, irodalmi teaházzal, elektrotechnikai szakkörrel színesítik a hagyományos tantárgyi szakkörök kínálatát. A hittan órák, az egyházi alkalmak, ünnepek nemcsak a műveltséget gyarapítják, hanem lelki gazdagodást is nyújtanak, és a lelki stabilitás megőrzését segítik a fiataloknak.

Ép testben ép lélek" - pezsgő sportélet tölti meg a csarnokot és az uszodát. Az elmúlt években illetve idén röplabda, kosárlabda, futball, floorball, atlétika, úszás, sakk sportágakban álltak a dobogón a refisek a diákolimpiákon.

Ebben a tanévben magyar irodalomból, magyar nyelvből, kémiából, fizikából, biológiából, német nyelvből és matematikából jutott be tanuló ebből a gimnáziumból a folyamatban lévő Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek 2. fordulójába. Mindemellett számos egyéb szaktárgyi versenyen is megméretik tudásukat a Kecskeméti Református Gimnázium diákjai.

A különleges, nem szaktárgyi vagy csapatversenyeken például színházi, pénzügyi, jogismereti, tőzsdei, műfordítói vagy énekversenyeken is nagy sikerrel szerepelnek diákjaik és értékes utazásokhoz, táborozásokhoz jutnak általuk, azaz a versenyeken elért eredményekkel.

A továbbtanuláskor a végzősök a legkülönbféle szakokra és egyetemekre jelentkeznek és jutnak be. Nagyon kedvelt a gimnázium tanulói körében az orvosi pálya - szeptemberben heten kezdtek orvosi tanulmányokat -, de népszerűek a gazdasági, természettudományos, mérnöki, bölcsész, jogi, művészeti szakok is a végzősök körében.

A diákok helyes továbbtanulási döntését pályaorientációs tanári munkával és különféle projektekkel segítik. Az egyetemeken, főiskolákon kívül bevonják a volt diákokat is: a volt refisek egyengetik a mostaniak útjait. Ők a félévenkénti iskolai pályaválasztási rendezvényen még egyetemistaként vagy már diploma után, sikeres pályán lévő szakemberként válaszolnak a diákok kérdéseire. Rávilágítanak egy-egy szakterület vagy felsőoktatási intézmény előnyeire vagy az esetleges kihívásokra.