Évértékelő a Kecskeméti Törvényszéken

Vissza a címlapra
Évértékelő a Kecskeméti Törvényszéken

Összbírói értekezlet keretében értékelte a 2021. évet a Kecskeméti Törvényszék. Az értekezleten a törvényszék illetékességi területén ítélkező bírákon kívül részt vett dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal Elnöke, dr. Bálind Attila, a Szegedi Ítélőtábla Elnöke, Dr. Vida-Sós Tünde, a Szegedi Törvényszék elnöke, valamint az Országos Bírói Tanács képviselői.

Az értekezletet megelőzően dr. Husek Dániel a Kecskeméti Törvényszék Elnöke és dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal Elnöke közös sajtótájékoztatót tartottak, amelyen értékelték a Kecskeméti Törvényszék 2021. évi munkáját. Kiemelték, hogy a KecskemétiTörvényszéken magas színvonalú és időszerű ítélkezés folyik, az eljárások jelentős része az elsőfokú eljárásban befejeződik. A bíróságokat a pandémia jelentős kihívás elé állította, aminek azonban meg tudtak felelni, elsődlegesen a digitális fejlesztéseknek köszönhetően.

Az összbírói értekezleten a törvényszék elnöke beszámolt a törvényszék eredményeiről. Ennek során kitért az ügyforgalmi, időszerűségi, valamint megalapozottsági adatokra is. Kiemelte, hogy a törvényszék bíróságai magas színvonalon és időszerűen ítélkeznek.

Hangsúlyozta, hogy a pandémia időszaka alatt a digitális térben folyt a munka jelentősebb része, mindent szükséges és lehetséges intézkedést megtettek a dolgozók és az ügyfelek biztonsága érdekében. A törvényszék területén két új Via Video végpont kiépítésére került sor, melyek hozzájárultak ahhoz, hogy a tavalyi évben több, mint 200 eljárás során éltek a távmeghallgatás lehetőségével. Mindezen túlmenően számos oktatást, és szakmai értekezlet bonyolítottak le az online térben.

Kitért a célkitűzésekre is, így - többek között - megemlítette az időszerűségi mutatók további javítását, a digitális vívmányok megőrzését is.

Ezt követően dr. Négyessy András, a Kecskeméti Törvényszék Bírói Tanácsának Elnöke számolt be a Tanács elmúlt évi munkájáról.

Dr. Bálind Attila, a Szegedi Ítélőtábla Elnöke elismerősen nyilatkozott a Kecskeméti Törvényszék bíróságainak elmúlt évi munkájáról.

Deutchné dr. Kupusz Ildikó, az Országos Bírói Tanács elnöke és dr. Rochlitz Zoltán, az Országos Bírói Tanács tagja beszámolt a Bírói Tanács elmúlt években végzett munkájáról.

Dr. Senyei György, az OBH Elnöke a törvényszék eredményeit méltatva hangsúlyozta az időszerűség és a szakmai megalapozottság fontosságát, továbbá kiemelte, hogy a Kecskeméti Törvényszéken számos összetett, bonyolult megítélésű, nagy sajtónyilvánosságot érintő ügy zajlik.

Az értekezlet zárásaként kinevezések átadására került sor.


A Kecskeméti Törvényszéken a 2021. december 31. napi állapot szerint ténylegesen 112 bíró és 406 igazságügyi (fizikai is) alkalmazott teljesített szolgálatot. 2021-ben új bírói kinevezés nem történt, 26 személy létesített igazságügyi szolgálati jogviszonyt. Több bíróságon új vezetők kinevezésére került sor. A Kecskeméti Törvényszéken, valamint a Kecskeméti Járásbíróságon elnök és elnökhelyettes, a Kunszentmiklósi Járásbíróságon elnök, a Kiskunhalasi Járásbíróságon pedig elnökhelyettes kezdhette meg a vezetői munkáját.

A Kecskeméti Törvényszékre 2021-ben összesen 55.659 ügy érkezett. A korábbi, 2019-ig tartó csökkenő tendencia megfordult, amit jól szemléltet, hogy a tavalyi évben 2470-nel több ügy érkezett 2020-hoz viszonyítottan.

A munkateher növekedés körében említést érdemelnek a nyomozási bírói és a letéttel kapcsolatos ügyek, valamint a cég-, csőd- és felszámolási eljárások. A büntetés-végrehajtási ügyek száma a kártalanítás miatti eljárások visszaszorulása okán ugyan csökkent, ugyanakkor az egyéb eljárások terén érkezés növekedés jelentkezett.

A büntető ügyek körében az érkezés valamennyi ítélkezési szinten emelkedett. A polgári eljárások kapcsán ezzel szemben általában kisebb csökkenés figyelhető meg, ami a korábbi évekhez képest érdemi változást nem jelentett.

Örvendetes, hogy a befejezett ügyek száma összességében közel 1000 üggyel haladta meg az érkezésekét. Ennek következtében a folyamatban maradt ügyek száma 700-zal csökkent.

A Kecskeméti Törvényszék bíróságaira érkezett ügyek részesedése országos szinten tovább emelkedett, hiszen - a fővárosi régiót nem számítva - a Kecskeméti Törvényszékre érkezett a 4. legtöbb ügy.

A befejezések és a folyamatban maradt eljárások tekintetében ugyancsak az országos 4. helyezést érték el.

Az ítélkezés megalapozottságát mutatja, hogy a járásbíróságok polgári ügyszakában az elsőfokú eljárásban jogerőre emelkedett ügyek aránya 94,2 %, a büntető ügyszakban pedig 76,5 %.

A Kecskeméti Törvényszék polgári ügyszakában ez a mutató 82,6 %, a büntető ügyszakban 37 % (utóbbi mutató az ügyszak jellegét, a vonatkozó eljárások összetettségét, bonyolultságát tekintve figyelemre méltó).

Az időszerűségi mutatóik szintén kiemelendőek: a járásbíróságokon a büntető peres ügyek 79,8 %-a, a polgári perek 85,6 %-a, törvényszéki elsőfokon a büntető peres ügyek 73,1 %-a 1 éven belül fejeződött be. A törvényszéki másodfokon a büntető peres ügyek 84,8 %-a, a polgári peres ügyeknek pedig több, mint 90 %-a 6 hónapon belül befejeződött. Ezek a mutatók az előző évhez képest tovább javultak.

A bírósági rendszer és az OBH kiemelt prioritásként kezeli az elhúzódó ügyek számának és arányának csökkentését. Az e körben meghirdetett program 2020. augusztus 31-től indult, azóta a Kecskeméti Törvényszéken 213 elhúzódó ügy 132-re csökkent.

Kiemelendő, hogy a járásbíróságok polgári ügyszakában a fellebbezéssel érintett ügyek tekintetében a helybenhagyás aránya jelentős mértékben javult, továbbá az is, hogy a Törvényszék büntető ügyszakában mindössze egy ügyben történt hatályon kívül helyezés.

Összességében elmondható, hogy a megalapozottsági mutatók minden területen javultak, Bács-Kiskun megye bíróságain színvonalas ítélkezés folyik.

Tovább folytatódott az épületek és az informatikai eszközállomány karbantartása, fejlesztése. Ebben a körben kell megemlíteni, hogy a járványügyi helyzet teljes mértékben igazolta a digitalizáció kiemelt jelentőségét.

Az új típusú koronavírus-járvány 2020-tól a bírósági szervezetrendszer számára eddig nem ismert új helyzetet teremtett, melyet úgy kellett kezelni, hogy a kötelezettségeknek eleget tudjanak tenni, valamint a munkatársak és az ügyfelek egészségét is megóvják.

A feladatok megszervezésében jelentős segítséget jelentettek a digitális fejlesztések (VIA VIDEO, Skype), melyek segítségével a tárgyalások jelentős részét megtarthatták, illetve számos online értekezletet is összehívtak a munkatársak tájékoztatása, oktatása érdekében is.

Az új eljárási törvények adta lehetőségek és a VEIR - a rendkívüli eljárási rend útján - biztosították az eljárások folytatásának a lehetőségét.

A következő évre kitűzött célok közül kiemelten fontos az időszerűségi mutatók további javítása, az ügyek elhúzódásának megelőzése, az ítélkezés minőségének és a megalapozottságának biztosítása. A személyi feltételeket illetően a megüresedett álláshelyek betöltése, a megfelelően képzett igazságügyi alkalmazottak megtartása, létszámuk bővítése, a tárgyi feltételek körében pedig a folyamatban lévő fejlesztések befejezése, továbbá a költségek csökkentése (így a nyomtatás, postázás terén).