Dr. Ráczné Turcsányi Réka kapta a Hunyadivárosért díjat

Vissza a címlapra
Dr. Ráczné Turcsányi Réka kapta a Hunyadivárosért díjat

Kecskemét - Dr. Ráczné Turcsányi Réka hunyadivárosi védőnő vehette át idén a Hunyadivárosért díjat, a Mátyás király Általános Iskolában rendezett ünnepségen.

Az ünnepségen részt vett Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét alpolgármestere, dr. Salacz László országgyűlési képviselő, Hörcsök Imre, a Kecskeméti Református Egyházközség világi elnöke, főgondnoka, Lóczi László a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola igazgatója, Pászti András önkormányzati képviselő, a részönkormányzat elnöke. Valamint a részönkormányzat tagjai, Buda Ferenc Kossuth díjas költő, Dr. Rózsa Béla, a Hunyadivárosért Egyesület elnöke, továbbá a Hunyadivárosért Egyesület, a Nyugdíjas Klub, és a Baba-mama klub tagjai.

Pászti András értékelte a részönkormányzat elmúlt évi munkáját, majd Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármester átadta dr. Ráczné Turcsányi Réka, hunyadivárosi védőnőnek a Hunyadivárosért díjat.

Az indoklásban (mely a védőnőt a díjra ajánló Szilberhorn Adorjánné méltatása alapján készült) elhangzott, hogy dr. Ráczné Turcsányi Réka a városrészben igen kedvelt védőnő, mindig szolgálatkész és szívvel lélekkel viseli gondját az áldott állapotban lévő kismamáknak, pöttöm kis csecsemőknek, kisdedeknek és gyermekeknek. Készségesen áll rendelkezésére, és segítségére az újdonsült anyukáknak, ha a gyermekgondozásban és nevelésben tanácstalanul állnak egy-egy új helyzet előtt. Bármikor bizalommal fordulhatnak hozzá tanácsért, mindig higgadtan és megnyugtatóan ad választ. Nemcsak a „munkáját teljesíti", hanem nagyfokú elhivatottsággal végzi védőnői munkásságát. A Hunyadivárosi anyukák nagyon sokat köszönhetnek Rékának a gyermekgondozás olykor nehéz helyzetein való átsegítésében. Magyarország Védőnői szolgálata Hungarikum, és méltán lehetünk büszkék a környezetünkben élő, munkájukat elhivatottan végző védőnőkre, köztük dr. Ráczné Turcsányi Rékára. Aki a munkája mellett rendszeresen segítette és segíti a Hunyadivárosi Baba-Mama Klubot: toborzással, előadással, tanácsadással. Egyik alapító tagja és lelkes kertésze a Hunyadivárosi Közösségi kertnek. Minden közös munkában számíthatnak a városrészben a segítségére.

Az ünnepségen Taska lászló természetfestő egy festményét adta át Pászti András önkormányzati képviselőnek: ezzel köszönve meg a részönkormányzat elnökének azt az áldozatos munkát, amelyet az elmúlt években a Hunyadivárosért végzett.

Az ünnepi műsor kezdetén Szentiné Princz Anita zongorakíséretével hegedült Závogyánné Varga Ilona. Majd Bárdi Vivien az iskola egykori tanulója operaáriákat adott elő, a Hunyadivárosi Nyugdíjas Klub galgamenti asszonycsárdást járt, a Mátyás Király Citerazenekar három tagja pedig népdalokat énekelt. Ezt követően Kovács Ferenc a részönkormányzat tagja beszélgetett Hajdú Edittel Hankovszky Zsigmondról. A beszélgetést Buda Ferenc Kossuth díjas költő követte, aki az egyik költeményét szavalta el. Végezetül Buda Ádám énekmondó adott elő egy Hunyadi éneket, lantkísérettel.