Akkreditált Kiváló Tehetségpont lett a Zrínyi Ilona Általános Iskola

Vissza a címlapra
Akkreditált Kiváló Tehetségpont  lett a Zrínyi Ilona Általános Iskola

Budapesten vette át a kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola vezetése a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által is megítélt Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet tanúsító oklevelet.

Iskolánkat közel másfél évszázados működése alatt mindig komoly tehetséggondozó munka jellemezte.

2013-ban tantestületünk közös elhatározással belépett a MATEHETSZ által összefogott tehetségpontok hálózatába, így „Regisztrált tehetségpont"-tá váltunk. Általános iskolaként törekszünk tanítványainkat széleskörűen, minden területen fejleszteni, de kiemelt tehetséggondozási területként a matamatika-logika, idegen nyelv és sport tehetségterületeket vállalta tehetségpontunk.

A tehetségszűrés, gondozás, segítés, tanácsadás, követés egymással szorosan összefüggő folyamatát rendszerbe foglaltuk, összehangoltuk. Ez még szorosabb együttműködést igényelt mind a pedagógusok, mind a pedagógusok és szülők között, illetve más tehetségpontokkal, intézményekkel, szervezetekkel.

Számos, tehetségpontok számára meghirdetett, tehetségsegítő pályázaton vettünk részt, általa is támogatva (anyagilag, eszközökkel vagy programlehetőségekkel) tehetségígéreteink fejlődését.

A MATEHETSZ minősítő eljárás ütemezésében 2017 végén, 2018 elején került sor iskolánk akkreditációjára.

A január végén helyszínre érkező bizottság a dokumentáció alapos vizsgálata és elért eredményeink alapján az iskolánkban folyó tehetséggondozó munkát a következőképpen összegezte: „Magas szintű tehetséggondozó munka folyik, mely feljogosítja őket, az Akkreditált Kiváló Tehetségpont- cím elnyerésére és viselésére."

2018. március 24-én büszkén vettük át Budapesten a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által is megítélt Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet tanúsító oklevelet.

„Ha a sokféleség közös alapot és célt talál, nagy dolgot szülhet. Mindenki megőrzi másságát - de egy irányba húz. Ez a fejlődés útja az élet minden színterén." (Müller Péter: "Jóskönyv - Ji King mindennapi használatra" 254. old.)

(Csepcsányi Éva, tanítónő, a tehetséggondozó csoport vezetője)