A magyar tudományt ünnepelték a Tudomány és Művészetek Házában

Vissza a címlapra

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendeztek kétnapos konferenciát a Tudomány és Művészetek Házában. A megnyitón a résztvevőket Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét alpolgármestere köszöntötte.

Közismert, hogy 1825. november 3-án Széchenyi István birtokainak egy évi jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudós Társaság megalapítására. Ezzel lehetővé vált a Magyar Tudományos Akadémia megalapítása, melynek fő feladata a tudomány művelése, eredményeinek terjesztése, a kutatások támogatása és a magyar tudomány képviselete. E nap 2003 óta a Magyar Tudomány Ünnepe, melyet országos és határon túli programokkal ünnepelnek.

A 180 éves Tudományos Ismeretterjesztő Társulat kétnapos, "Hiteles tudomány" címet kapott rendezvényének első napján, 2021. november 23-án, kedden délután Piróth Eszter, a TIT országos igazgatója elnökletével kezdődött meg a munka. Szeberényi Gyula Tamás köszöntőjét követően előadások hangoztak el, valamint elismeréseket adtak át a TIT-ben kiemelkedő munkát végzőknek. Elismerésben részesültek:

Dr. Fáy Tamásné, prof. Dr. Fekete Jenő, Fischer Róbertné, Adarics Imre, Dr. Iványosi Szabó András, Kerényi György, prof.Dr. Király László, Kövesdi Mária, Dr. Kraszkó Károly, Dr. Kristonvizi József, Dr. Kuti István, Méhes Tamás, Szabics István, prof. Dr. Szécsi Gábor, Dr. Csongrádi Béla, Petrás László, Babcsán Tibor, Nádasdiné Kenessey Andrea, Pálinkás Sándorné.

Szerdán folyatódik Kecskeméten a Magyar Tudomány Ünnepe, 15 órától a TIT székházának Kerényi József termében.