A kultúráért gyújtottak lángot

Vissza a címlapra

Kecskemét - A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének kecskeméti szervezetei csatlakozott a magyar kultúra napjához kapcsolódó „Gyújts lángot a kultúráért!" akcióhoz. Ennek kertében kedden este demonstrációt szerveztek a kulturális és konferencia központ előtt, és mécseseket gyújtottak.

A rövid, performansz jellegű demonstráción Lángné Nagy Mária, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének Bács-Kiskun megyei elnöke olvasott fel a magyar kultúra intézményeinek és szakembereinek megbecsülése érdekében megfogalmazott gondolatokat, majd a jelenlevőkkel közösen mécsesekből rakták ki a tér kövezetén a „kultúránkért" feliratot. Legvégül Boller Balázs versmondó, színjátékos előadásában hallgatták meg Kölcsey Ferenc Himnusz című költeményét.

Ez hangzott el a demonstráción:

Január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját. Kölcsey Ferenc ezen a napon fejezte be nemzetünk dicsőítő énekét, a Himnuszt. A rendszerváltozás hajnalán, 1989-ben bevezetett ünnepünk most jó alkalom arra, hogy a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete a tárgyalások mellett minden lehetséges eszközével felhívja a döntéshozók és a közvélemény figyelmét a magyar kultúra, a kulturális intézmények és a kulturális szakemberek megbecsülésére.

Ezekben a napokban és percekben Kecskeméten kívül Győrtől Nyíregyházáig, és Budapesttől Brüsszelig Magyarország és Európa sok településén szintén felgyulladnak a kultúrát féltők lángjai.

„Egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik." Gróf Széchenyi István csaknem két évszázados, sokat idézett gondolata napjainkra mit sem vesztett időszerűségéből, és ezért is választotta szakszervezetünk a demonstrációk vezérgondolatának.

A pezsgő kulturális életére, gyarapodó és korszerűsödő, országos szinten is kiemelkedő munkát végző kulturális intézményeire méltán büszke Kecskeméten Kodály Zoltán megállapítását is idéznünk kell, hogy a döntéshozók és a közvélemény figyelmét felhívjuk a kulturális intézmények tevékenységének társadalmi fontosságára.

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának." Ez pedig nem lehetséges a könyvtárak, a levéltárak, a múzeumok, és a művelődési házak nélkül, amelyek a közoktatás mellett kultúra megőrzésének, folytonos megszerzésének, a művelődésnek nélkülözhetetlen műhelyei.

Sajnos a művelődés a rendszerváltás óta egyetlen kormány számára sem jelentett prioritást. A könyvtárakban, a levéltárakban, a múzeumokban és a közművelődési intézményekben dolgozók jövedelme a szégyenletesen rossz közalkalmazotti béreken belül is a legalacsonyabbak közé tartozik,  A 2008-as igen szerény bérrendezés óta az itt dolgozó szakemberek semmiféle béremelést nem kaptak.

Miközben a kultúra hétköznapi és jeles napi ünnepeit szervezzük, nem szívesen vagyunk ünneprontók, de tudnia kell a közvéleménynek, hogy körünkben már nem csak szegényedő dolgozók élnek, hanem kiváló fiatal kollégáink közül egyre többen nyomorogva és éhezve dolgoznak...

Gyújtsunk lángot a magyar kultúra intézményeinek és szakembereinek megbecsüléséért!