31. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Vissza a címlapra
31. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve pályázhat minden 2001. október 1. és 2008. augusztus 31. között született fiatal, aki még nem kezdte meg felsőoktatási tanulmányait. Pályázhatnak határon túli magyar fiatalok is, de az EU-döntőre azok juthatnak ki, akik kettős állampolgárok vagy magyarországi iskolába járnak.

Pályázni lehet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munka eredményével. Továbbá lehet pályázni a National Instruments myDAQ nevű termékének újszerű, sehol máshol nem alkalmazott, használt vagy publikált mérési vagy adatgyűjtési eljárásának kidolgozásával, ill. konkrét gyakorlati feladatok megoldására irányuló alkalmazással is.
A versenyen bármilyen egyéb versenyre vagy pályázatra készített pályamunkával, ill. műszaki alkotással is részt lehet venni.

A kidolgozandó vagy megoldandó feladat max. 2 oldalas tervét a www.innovacio.hu/nevezes oldalra kell feltölteni 2021. november 25-én, 15 óráig.

A tervnek tartalmaznia kell:

- a kiválasztott tudományos kutatási vagy fejlesztési témát,

- a megoldásra irányuló javaslatot,

- az elérendő célt,

- a konkrét megvalósítás módját.

Továbbá meg kell adni a résztvevő(k) adatait, és a konzulens vagy felkészítő tanár nevét, e-mail címét és telefonszámát.

A pályázat tervének elfogadásáról a tudományos vagy műszaki cél, ill. színvonal és a kidolgozhatóság figyelembevételével határoz a bírálóbizottság. A döntésről minden pályázó értesítést kap 2021. december 17-ig.

Az ünnepélyes díjátadásra 2022 júniusában, kétnapos kiállítás keretében kerül sor. A legjobb pályaművek 2022. szeptember 30-án is bemutatásra kerülnek a Kutatók Éjszakáján, Budapesten, az Ericsson Magyarország székházában.