Megtartotta évzáró ünnepi közgyűlését a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége

Vissza a címlapra
Megtartotta évzáró ünnepi közgyűlését a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége

A miskolci Herman Ottó Múzeum 120. évfordulójának megemlékezésével együtt tartotta meg ünnepi, éves záró közgyűlését a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége. Az eseményen tagfelvételre is sor került: egy országos és egy határon túli múzeummal bővült a szervezet. (A fotón - jobbról a második - dr. Végh Katalin, a Katona József Múzeum igazgatóhelyettese, az MVMSZ ügyvezető titkára)

„A legjobb tanároktól akarsz tanulni? Ez a szándékod? Nos, bárhol megtalálhatod őket. Ott laknak a könyvtárad polcain, a múzeumok falain..." idézettel kezdte meg Fülöp Péter Helyettes Államtitkár az MVMSZ 2019. évi ünnepi közgyűlésének köszöntését.

Az államtitkár beszédében elmondta: „A múzeumok, hidak, összekötő kapcsok: számos művész regényében, visszaemlékezésében emlékezik egy múzeumra, egy olyan élményre, amely meghatározta az egész életét, vagy kibontakoztatta tehetségét. Sokszor az isteni szikra felvillanásának helyszíne a múzeum. Közelebb hozza az elérhetetlent, karnyújtásnyira enged az értékekhez."

Társrendezőként, a miskolci Herman Ottó Múzeum igazgatója, Szolyák Péter köszöntötte a résztvevőket, aki a Prédikátorok 4. könyvének részletét emelte a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének allegóriájává, amely valóban aktuálisan képviseli a múzeumok közötti összefogás és összetartás erejét: „Sokkal jobban van dolga kettőnek, hogy nem az egynek. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát."

A múzeum fennállásának 120. évfordulójára Az érték összeköt jelmondatot választotta az intézmény. „Az érték összeköt bennünket egymással: kis és nagy múzeumokat, vidéki és országos múzeumokat, múzeumon belüli tudományágakat, eltérő tematikájú gyűjteményeket és művészeti területeket. És az érték összeköt bennünket a közönségünkkel, azokkal a közösségekkel és egyénekkel, akik a múzeum segítségével szeretnék élhetőbbé tenni a világot" - fejtette ki a múzeumigazgató.

Ignácz Dávid, Miskolc város jegyzője, Veres Pál polgármester és a vendéglátó város nevében köszöntötte a megjelenteket, hangsúlyozta a vidéki múzeumok értékmentő és értékteremtő erejét, és azt, hogy a lokális kultúrák megőrzésének érdekében, továbbra is segítsék a helyi értékteremtést. Varga Benedek, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója - a közgyűlések rendszeres meghívott vendége - köszöntő beszédében kiemelte, szimbiózis van a Magyar Nemzeti Múzeum és a Vidéki Múzeumok Szövetsége között. A főigazgató hangsúlyozta, hogy hisz a múzeumok identitásgeneráló erejében, amely megjelenik a nemzet és a települések szintjén is, ezzel tud minden múzeum szellemi otthont nyújtani. A szövetség együttműködésének, annak erejének szemléltetésére egy maszáj mondás beemelésével élt: "Ha gyorsan akarsz eljutni valahova, menj egyedül, ha biztosan, menj másokkal!"

Kassai Hajnal, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Múzeumi Főosztályának vezetője a következő szakmai témát fejtette ki prezentációjában: a most újrainduló szakfelügyeleti rendszert, valamint a múzeumok mindennapi szakmai munkafolyamatait leíró, ún. múzeumi spektrumot.

2019-ben az MVMSZ az eddigieknél is nagyobb és szervezettebb nyitást kezdeményezett a határon túli intézmények felé, a magyar vidéki múzeum fogalmának határokon átívelő, nemzeti eszmévé emelésével. A célok között szerepelt, hogy a Kárpát-medence magyar örökségének múzeumi szereplői számára elérhetővé váljanak mindazok az előnyök és lehetőségek, melyeket az egységes Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségéhez való tartozás jelent. A szövetség ennek érdekében nyilvános tagfelvételt hirdetett, amelynek keretében 2019 novemberére 91 tagot számlál a szövetség - mondta el évértékelő beszédében Dr. Végh Katalin, az MVMSZ ügyvezető titkára.

A Magyar Nemzeti Múzeum Kommunikációs és Közművelődési Igazgatóságának főosztályvezetője, Berényi Marianna két értéket emelt ki a miskolci múzeum ünnepi évfordulójának jelmondatához kapcsolódva. A 25 éve működő Múzeumok Majálisát, valamint a Magyar Múzeumok Online című, 10 éve működő Pulszky Társaság népszerű folyóiratát.

„A muzeológia szereplőinek ilyen mélységű és mértékű együttműködése példa nélküli; a jövőre nézve pozitívan és nyitottan tekintünk a további szakmai összefogásra, megújulásra és fejlődésre - ezzel a gondolattal zárta Dr. Cservenyák László, a MVMSZ elnöke, a konferencia házigazdája a november 27-i eseményt.

Galéria (6 kép)

Összes kép letöltése