Tudományos találkozások a Múzeumban

Vissza a címlapra
Tudományos találkozások a Múzeumban

Az utolsó programot tarják a „Tudományos találkozások a Múzeumban sorozatban", a Múzeumok Őszi Fesztiválja program keretén belül, 2019. november 6-án, szerdán 16:30-kor a Cifrapalotában.

Dr. Bereznai Zsuzsanna „Kecskemét hagyományos és modern népköltészete (X-XXI. század)" címmel tart előadás. A programon a részvétel ingyenes!

A néprajzkutató az előadásban a Kecskemét város néprajza című monográfia III. kötetébe készült tanulmányból ad majd válogatást:

• Kecskemét népköltészete a régmúltra való visszatekintésben: Történeti bevezetés (X--XV. század)

• Kecskemét népköltészete a XVI--XVIII. században (népmondák, népmesék, félnépi költészet)

• Kecskemét népköltészete a XIX. században (a népköltészet klasszikus korszaka: népmesék, népdalok, népballadák, betyárfolklór)

• Kecskemét népköltészete a XX század első felében (hagyomány és új keletű jelenségek)

• Kecskemét "modern" népköltészete a XX. század közepétől napjaikig (a klasszikus népköltési műfajok elhalása, individualizálódás: népi/népből jött írók és költők)

Szeretettel várják az érdeklődőket!