Tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Mészáros Ádám

Vissza a címlapra
Tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Mészáros Ádám

Életének 43. életévében elhunyt dr. Mészáros Ádám kecskeméti születésű, a Katona József Gimnáziumban érettségizett LL.M. PhD, az Országos Kriminológia Intézet Büntető Jogtudományok Osztálya osztályvezető-helyettese, tudományos főmunkatársa. Dr. Mészáros Ádámot múlt szerdán szállították COVID-19 fertőzöttként a Pest Megyei Flór Ferenc Kórházba, ahol 2021. április 6-án, kedden hajnalban végzett vele a kór.

"Mély megdöbbenéssel és megrendülten búcsúzunk kollégánktól, dr. Mészáros Ádámtól, az Országos Kriminológiai Intézet osztályvezető-helyettesétől, tudományos főmunkatársától. Ádám a büntetőjog dogmatikai - elméleti kérdéseivel foglalkozott. Félbemaradt életműve sok kutatni valót, új gondolatot adott és fog adni az utána következőknek.

Ádám őszintén tudott örülni és szerette az életet. Életének 43. életévében távozott közülünk.

A családnak, barátoknak sok erőt kívánunk a felfoghatatlanhoz."

Magyarország Ügyészsége

Dr. Mészáros Ádám életútja:

 Főbb kutatási területek/témák  

»  a bűncselekmény elkövetői   (A doktori értekezés tézisei)
» a büntetőjogi felelősség tana

 Főbb kutatások/projektek 

2008/2020 A büntetőjogi felelősség aktuális kérdései
2015/2020  A bűncselekménytan alapjai a magyar büntetőjogban
2010/2017 A megelőző jogos védelem, a jogos védelem és a szituációs jogos védelem elvi és gyakorlati problémái
2010/2014  A büntetőeljárás hatékonyságának vizsgálata

 Kiemelt publikációk 

1.  Mészáros, Ádám: Constitutional Questions of the Situational Legitimate Defence
Acta Univ. Sapientiae, Legal Studies, Vol. 8, No.1, 2019, 65–74. p.
2.  Mészáros Ádám: A jogos védelem elvi és gyakorlati problémái
Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 2015, 218 p.
3. Mészáros Ádám: Büntetőjogi kodifikációk alkonyán és hajnalán. A büntetőjogi felelősség aktuális kérdései
Virágmandula Kft., Pécs, 2012, 178 p.
4. Mészáros Ádám: A bűncselekmény elkövetői. Elméleti és gyakorlati alapkérdések
Doktori Disszertációk sorozat. Ad Librum Kiadó, Budapest, 2008, 332 p.
5. Mészáros, Ádám: La complicité en droit pénal hongrois
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, No. 2, 2005, 265–272. p.

 Kiemelt tudományos előadások 

» Rablógyilkosság a várnegyedben, avagy a Mailáth eset
Bűnügy-történeti konferencia. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jogtudományi Intézete, 2019. október 10–12.
»  Tettes vagy áldozat? Fejezetek az emberölés „jogos” és jogellenes esetei köréből 
7. Báthory-Brassai nemzetközi multidiszciplináris konferencia, Budapest, 2016. május 19–20.
» A jogos védelem szükségessége és arányossága
Régi és újabb vitakérdések a negyedik büntetőkódex kapcsán I. A büntetőjogi felelősség alapjai. OKRI–MTA TK JTI, Budapest, 2014. június 25.
» A pénzmosás hazai empirikus tapasztalatai
Tapasztalatcsere-program a nemzetközi együttműködés fejlesztésére a pénzmosás elleni küzdelem területén. ISEC project, Budapest, 2014. szeptember 18.
» Bűncselekmény és büntetés az új Büntető törvénykönyvben
Fiatal büntetőjogászok az új Büntető törvénykönyvről c. szakmai konferencia, Magyar Jog- és Államtudományi Társaság Bűnügyi Tudományok Szakmai Tagozat, Budapest, 2013. július 1.

 Szakmai tapasztalat, pozíciók 

2006– Országos Kriminológiai Intézet
2013–  osztályvezető helyettes
2012–  tudományos főmunkatárs
2007    tudományos munkatárs
2006    tudományos segédmunkatárs
2005/2006 ügyészségi fogalmazó
Szegedi Városi Ügyészség
2005 tudományos segédmunkatárs
Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék

 Tanulmányok 

2008 PhD fokozat az állam- és jogtudományokban
– ELTE ÁJK Doktori Iskola
Az értekezés címe: „A tettesség – részesség tanának elméleti és gyakorlati kérdései”
2006 Szabályozási (kodifikátor) szakjogász (LL.M.)
– ELTE Jogi Továbbképző Intézet
2005 Abszolutórium
– a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának
Bűnügyi Tudományok c. doktori programjában
2002 Egyetemi jogi diploma
– Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Állam- és Jogtudományi Kar

 Tudományos ösztöndíj, tanulmányút 

2016 Hága, Hollandia, október 26–28.
A Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület szervezésében és a Holland Királyság Nagykövetségének támogatásával.
Téma: emberkereskedelem, prostitúció
2013 Zürich, Svájc, április 18–20.
A Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében, a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület és a Weisser Ring Schweiz szervezésében.
Téma: emberkereskedelem, prostitúció

 Szakmai elismerések 

2008 Eredményes Munkáért Oklevél

 Tudományos díjak 

2006 MTA Szegedi Területi Bizottság Filozófiai és Történettudományi Szakbizottság
– I. díj:
„A jog eredetének és a büntetés jogának egyes filozófiai alapkérdései” c. pályamunkára
2005 MTA Szegedi Területi Bizottság Jogtudományi Szakbizottság – III. díj:
„A Majláth-eset” c. pályamunkára

 Oktatási tevékenység 

2015/2018 Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék
óraadó
2015 Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Tanszék
– egyetemi tanársegéd
2011/2014 Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
– megbízott oktató
2009/2011 Eötvös József Főiskola
– főiskolai adjunktus
2005/2006 SZTE Bölcsészettudományi Kar Médiatudományi Tanszék
Jogi alapismeretek és Büntetőjog c. tantárgyak oktatása
2005 SZTE Gazdaságtudományi Kar
Büntetőjogi alapismeretek c. tantárgy oktatása
2002/2005 SZTE Állam- és Jogtudományi Kar
– büntetőjog általános részi és különös részi gyakorlat, fakultatív kollégium Bűnrészesség a magyar büntetőjogban” címmel

 Tudományos tagság, tisztség  

2015– MTA Büntetés-végrehajtási Albizottság – tag
2012– Magyar Jog- és Államtudományi Társaság,  Bűnügyi Tudományok Szakmai Tagozat – elnök
2011– Magyar Jog- és Államtudományi Társaság – alapító tag
2011/2018 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 
(alelnök 2017–2018; elnökségi tag 2012–2017; tag 2011)
2008– MTA Köztestülete – tag
2005– Ügyészek Országos Egyesülete – tag

 Nyelvismeret 

francia középfokú C típusú állami nyelvvizsga
angol középfokú C típusú állami nyelvvizsga