Területi Küldöttválasztó Gyűlést tartott a VOSZ Megyei Szervezete

Vissza a címlapra
Területi Küldöttválasztó Gyűlést tartott a VOSZ Megyei Szervezete

2021-ben a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségében teljes körű tisztújítás zajlik. A Szövetség hatályos Alapszabálya és a VOSZ döntése értelmében szeptember második hetében Bács-Kiskun megyében is lezajlott a Területi Küldöttválasztó Gyűlés (TKGY).

Miután a szükséges hirdetmények megjelenésével a TKGY összehívása szabályszerűen megtörtént, a választás is rendben lezajlott.

Ennek keretében 2021. szeptember 8-án megválasztásra került a megyei elnök személye, az országos küldöttek, valamint az országos pótküldöttek is.

Az újra megválasztott megyei elnök, Weninger Richárd, a kecskeméti VER-BAU Építőipari- és Szolgáltató Kft. ügyvezetője, újabb 5 évre szóló kinevezést kapott a VOSZ Bács-Kiskun Megyei Szervezetének irányítására.

Az elnök egyben országos küldöttként is tisztséget kapott, valamint 5 további országos küldött és 3 országos pótküldött került még ezen a napon megválasztásra, akik szintén további 5 éven át gyakorolhatják majd tisztségüket.

A VOSZ Bács-Kiskun Megyei Szervezete megválasztott küldötteinek névsora immáron a következő: Weninger Richárd, Bíró Attila, dr. Nagy Zoltán, dr. Horváth Sándor, dr. Pálvölgyi László, dr. Lovas Dániel, Endrődi Ferenc, Borbély Károly, Tóth Istvánné.

Az elmúlt másfél évben a vállalkozók mindennapjait döntően a koronavírus járvány miatt kialakult vészhelyzet határozta meg. Ilyen körülmények között a VOSZ, mint vállalkozói érdekvédelmi szervezet nem tűzhetett maga elé más célt, mint hogy mindenben segítse tagjait és az összes nehéz helyzetbe került vállalkozást.

Ennek a tevékenységnek az elsődleges terepe az államigazgatás központi egyeztető fórumain, elsősorban az ITM rendszeres felső vezetői értekezletein való részvétel. A VOSZ országos vezetése folyamatosan konzultált a megyei elnökökkel és a cégvezetőkkel, és továbbította javaslataikat a döntéshozók felé. A jogalkotási folyamatba is beépült több, a VOSZ által tett javaslat. Ez a tevékenység érdemben hozzájárult a vállalkozások kárainak enyhítéséhez és a gazdaság újraindításához.