Tanévnyitó a Kecskeméti Református Általános Iskolában – 2018/2019

Vissza a címlapra
Tanévnyitó a Kecskeméti Református Általános Iskolában – 2018/2019

A Kecskeméti Református Általános Iskola 25. tanévét megnyitó istentiszteleten, 2018. szeptember 2-án elhangzott, hogy 31 osztályban, 649 tanulóval kezdhetik meg a tanévet. „Minden jelenlévőt Isten kegyelmébe ajánlva a kecskeméti református oktatás történetének 454. évében a Kecskeméti Református Általános Iskola 25. tanévét megnyitom!" - mondta ünnepi beszédében Tóth Attila, az iskola igazgatója.

A vasárnap délután tartott tanévnyitó istentiszteleten Apostoli köszöntést, majd fohászt mondott és igét hirdetett Komádi Róbert intézményi elnöklelkész. Lekciót és imádságot dr. Szabó Andrea és Marozsiné Suhari-Nagy Erzsébet mondtak.

Tanévnyitó ünnepi beszédében Tóth Attila a szülőket és a gyerekeket, valamint tanártársait megszólítva elmondta, hogy a református általános iskola 25. tanévnyitó istentiszteletén hálát ad Istennek. Azért, hogy annak idején a gyülekezet és annak presbitériuma támogatásával az egyházi vezetés életre hívta a Kecskeméti Református Kollégium akkor legújabb intézményét, a Kecskeméti Református Kollégium Általános Iskoláját. Majd így folytatta:

- Hálát adok Istennek, mert ez az iskola elődeim szervezése, igazgatása alatt, tanártársaim önfeláldozó, szorgalmas és kiemelkedő munkájával úgy nőhetett fel, hogy elismerést és rangot és vívott ki a városi, a református és az országos oktatási intézmények között. Továbbá hálát adok Istennek, hogy az elmúlt tanév viharos hónapjai után, hála az Önök, Isten, a Pedagógiai Programunkba foglalt hagyományok és értékek, intézményünk „refis" szelleme és közösségei melletti hűségének, elkötelezettségének, 31 osztályban, 649 tanulóval kezdhetjük a 2018-19-es tanévet.

Az igazgató beszédében megerősítette, hogy a Kecskeméti Református Általános Iskola a 2018/2019-es tanévben öt „pillérre épülhet", ami a jövő, és a megújuló iskola küldetése, eszmeisége. Ezek a pillérek a hit, a szeretet, a szakmai tudás, az összefogás és a közösség.

- Köszönöm a szülők bizalmát, hogy iskolánkba adták gyermekeiket - folytatta Tóth Attila. - Tantestületünk, és új kisdiákjainkat nagy izgalommal váró tanítóik nevében is ígérem, hogy minden szeretetünkkel tudásunkkal és erőnkkel azon leszünk, hogy ennek a bizalomnak megfeleljünk. A céljaink gyermekeink nevelésében közösek. E célok érdekében továbbra is kérem az Önök támogató segítségét.

Az ünnepségen szeretettel köszöntötték az iskola új vezetőit tanítóit és tanárait is. Igazgatóhelyettesek: Magyar Péterné, Gyömbér Csabáné, Csősz Győző Pálné. Intézményi Lelkész: Komádi Róbert. Tanítók-tanárok: Boldis Anna Kornélia, dr. Szabó Andrea, Ghéczy-Domozi Diána, Kaszaláné Vajda Fanni, Köhlerné Nagy Ibolya, Losonczi Tímea, Mátyási Lili, Molnárné Kis Mária, Páli Éva, Telekyné Héjjas Teodóra, Varga Gyöngyi Irén, Vigh Norbertné. Iskolatitkár: Lovasné Rab Judit. Pedagógus asszisztens: Darabos Lászlóné, Dohiné Szabó Éva.

Az igazgató így fejezte be ünnepi beszédét: „Minden jelenlévőt Isten kegyelmébe ajánlva a kecskeméti református oktatás történetének 454. évében a Kecskeméti Református Általános Iskola 25. tanévét megnyitom!"

Az istentisztelet végén Varga Nándor lelkész mondott áldást.

Galéria (171 kép)

Összes kép letöltése