Tanévnyitó a Kecskeméti Református Általános Iskolában

Vissza a címlapra
Tanévnyitó a Kecskeméti Református Általános Iskolában

A Kecskeméti Református Általános Iskolában 721 diák 30 tanulócsoportba szervezve kezdi meg a 2015/2016-os tanévet 61 pedagógus irányításával. A 94 első évfolyamos tanuló 4 osztályának tanítói Dékányné Orosházi Márta, Andrássyné Dolog Éva, Lakatos Mónika és Magyar Péterné.

A vasárnap délután tartott tanévnyitó istentiszteleten igét olvasott dr. Sárközyné Szentkirályi Emese tanító, igét hirdetetett Kuti József, az egyházközség elnöklelkésze. A belépő kisdiákok képviseletében Magyar Mirjam, Sárközy Annaróza, Zilahi Kálmán Dávid mondtak verset. Az iskola kórusa a megelőző héten a kórustáborban erre az alkalomra is készült, színvonalas  énekszolgálatával bizonyította: a református iskola éneklő  iskola.

„Légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz" ...(Józs. 1,9)

Ezzel a bibliai biztatással és ígérettel köszöntötte az ünneplő gyülekezetet dr. Szabó Ildikó igazgató.  

- Aggódásunk, szorongásunk nagyrészt értelmetlen, szükségtelen; s törékeny hitünkről tesz tanúságot. Ezért ne előre tekintsünk félve, hanem hittel fölfelé. S nézzünk hátra elismeréssel és köszönettel: a Kecskeméti Református Általános Iskola mögöttünk lévő 21 tanévének minden sikere Isten áldása volt. A feledékenység félénkséghez vezet, a hűséges emlékezet erős szívhez, bátorsághoz a 2015/2016-os tanév elején - mondta.

Tájékoztatást adott a tanévet érintő feladatokról, változásokról, beszámolt a nyári iskolai programokról, táborokról, és köszöntötte a nevelőtestülethez csatlakozó új kollégákat.

Kiemelte: az egyházi nevelés szilárd erkölcsi alapokra építi a gazdag tárgyi ismereteket; kérve a szülőket hogy a gyermekek nevelésében, oktatásában ugyanazon alapokon álljanak,  ugyanazt az értékrendet képviseljék, mely azonosságot Komáromi János költő így fogalmaz meg:

"Ugyanaz az ég

feletted... felettem

Ugyanazt az álmot

álmodod... álmodom

Ugyanazt a hitet

vallod... és vallom

Ugyanazt a szót

mondod... és mondom

Ugyanazt a tüzet

szítod... és szítom

Ugyanazt a tettet

féled... és félem

Ugyanaz a vers, mi

benned... és bennem...él"