Szolidaritási Alapot hoz létre a Kecskeméti Református Egyházközség

Vissza a címlapra
Szolidaritási Alapot hoz létre a Kecskeméti Református Egyházközség

„Egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be a Krisztus törvényét!" (Gal 6:2.) Minden válsághelyzet okot és lehetőséget ad arra, hogy megerősítsük magunkban a testvériséget és a szolidaritást embertársainkkal szemben.

Az elmúlt hetekben kialakult járványügyi helyzet a Kecskeméti Református Egyházközség és intézményei életében nemcsak az igei szolgálatokban és az oktató-nevelő munkában hozott kényszerű változásokat, hanem a munkatársi közösséget is hátrányosan érintette.

Éppen ezért a Kecskeméti Református Egyházközség 5 millió forintos Szolidaritási Alapot hozott létre, amelyen keresztül a munka és így jövedelem nélkül maradt munkavállalóit és más, rászoruló testvéreket kíván segíteni. Az első ilyen támogatások kifizetésére április hónap elején kerül majd sor.

A Kecskeméti Református Egyházközség elnöksége arra kéri a gyülekezet tagjait, munkatársait és a kollégiumba járó gyermekek szüleit, hogy ha módjukban áll, adományaikkal erősítsék ezt a Szolidaritási Alapot.

A befizetéseket - banki utalással s a közleményben a „szolidaritás" szó feltüntetésével - a Kecskeméti Református Egyházközség 10915008-00000009-23600004. számú számlájára lehet eljuttatni.

A Kecskeméti Református Egyházközség Elnöksége ezúton is köszönetét fejezi ki a már beérkezett és majd ezután érkező adományokért, támogatásokért.