Spanyolországi tanulmányúton a piaristák

Vissza a címlapra
Spanyolországi tanulmányúton a piaristák

2019. november 4-től a Piarista Iskola három vezetője Erasmus plus pályázati program keretében egyhetes tanulmányi úton vesz részt az ottani Emaús piarista rendtartomány iskoláiban. Mint a tavalyi katalóniai tanulmányúton idén is a többi magyarországi piarista iskolával együtt szervezték az utat, így összesen tizenketten vannak jelen a rendtartományból. A keol.hu-nak Mikulás Domonkos, a Kecskeméti Piarista Iskola igazgatója küldött élménybeszámolót Spanyolországból.

Az út apropója és kimondott célja a "Suma y sigue" című innovációs projekt megismerése, inspirációk gyűjtése a pedagógiai megújuláshoz.

A résztvevők az első napon Vitoria városában kaptak tájékoztatást a projekt keletkezéséről, a folyamat mikéntjéről, és példát is láttak a helyi iskolában egy innovációra. Mindez nem ismeretlen a számukra, hisz előkészítés előzte meg az utat: tanulmányozták a projekt honlapját, és videokonferencián kaptak előzetes tájékoztatást Gloria Ruiztól, a spanyol provincia pedagógiai vezetőjétől. Ezt követően a kecskeméti kibővített iskolai vezetői csapattal, majd külön videokonferencián az út résztvevőivel ismertették az előzetes információikat, és fogalmaztak meg közösen kérdéseket, várakozásokat.

A Suma y sigue neve arra utal, hogy egyrészt szummázza, beépíti mindazt a tapasztalatot, amit a piarista iskola eddig felhalmozott, épít a piarista gyökerekre. Másrészt mindezt továbbfejleszti (sigue - tovább).

A projekten belül minden iskola maga elemzi a helyzetét, valóságát, fogalmazza meg saját maga számára azt a "kompetencia profilt", ami számára a piarista nevelés-oktatás során középpontban kell legyen. Ehhez kapcsolódva fogalmaznak meg innovációs célokat, amelyek mind ennek a kompetencia profilnak vannak alárendelve. Olyan fejlesztéseket eredményeznek, amelyeknek mérhető hozadéka van. A választott, kidolgozott és a nevelőtestületek által elfogadott innovációknak több fontos jellemzője is van. Például az egész intézményre kell irányulniuk, azaz nem elég egy-egy csoportban, évfolyamon, iskolarészben bevezetni.

A vitoriai iskolában a tanulmányúton résztvevő piaristák egy olyan egyszerű innovációt láthattak, mely során az iskola minden osztályában heti fél órában a társas kompetenciákat fejlesztik. Főleg osztályfőnöki órákon, lényegében egyszerű kooperatív módszerrel.

Ezt követően az Itaka Escolapios, a piaristák társadalmi szerepvállalást segítő alapítványának tevékenységéről, a Kalazancius Mozgalomról, a "Piarista jelenlét" intézményéről, a Piarista Testvériségről kaptak a résztvevők tájékoztatást párbeszéd formájában. Este a helyi Testvériség csoporttal vettek részt szentmisén, majd vacsorán és beszélgetésen.

A helyi testvériség csoportban közel 20 tag van, többségében piarista iskolában dolgoznak, de van máshol dolgozó tanár és orvos is köztük. Jellemzően a Kalazancius Mozgalomból kerültek a Testvériségbe, önkéntes munkát végeznek, és fizetésük tizedét adják közös projektekre. A Piarista Testvériség tehát olyan szerzetesekből és világiakból álló közösség, akik külön elköteleződnek a piarista hivatás mellett egy közösségben - egyébként három éve már Magyarországon is elindult ez a közösség.

Vitoriában "világi piaristák" is élnek, ők olyan világiak, akik csatlakoztak a helyi piarista közösséghez. Velük egy házban élnek családjukkal lakásokban, részt vesznek a szerzetesi közösséggel közös imádságokon, étkezéseken, azaz megosztják életüket egy közösségben. A tágabb piarista közösséghez sokan tartoznak, a testvériségen Kalazancius Mozgalmon kívül a családok, diákok, de mintegy 100 önkéntes is segíti a piarista munkát. Főleg a Kalazancius Mozgalomban, de például a bevándorlók segítésében, oktatásában is részt vesznek.

A tanulmányúton járó csoport arra is szakított időt, hogy maguk között átbeszélje a benyomásaikat. A tanulmányút folytatódik: legtöbben szombaton térnek haza, de ketten ottmaradnak a szombati rendtartományi találkozón is, Pamplonában.

Galéria (11 kép)

Összes kép letöltése