Solti konzorcium fejleszti a térség humán szolgáltatásait

Vissza a címlapra
Solti konzorcium fejleszti a térség humán szolgáltatásait

Solt Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei Európai Uniós forrásból 496,79 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek humán szolgáltatásaik fejlesztésére. A projekt célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.

A térségre jellemző hogy kiugróan nagy a területi különbség a képzett munkaerő rendelkezésre állása, a foglalkoztatottság és munkanélküliség mértéke esetében. A településeken észlelhető a gazdasági, szociális, infrastrukturális hátrányok, melyek együttesen korlátozzák az ott lakók életesélyeit. A regionális különbségek kedvezőtlen hatásai észlelhetők a településeken. A településeken az egészségügyi, oktatási, szociális intézményi ellátottság, infrastruktúra, helyi gazdasági aktivitás és közigazgatási hozzáférés akadályozott, rossz helyzetű.

A problémákból kiindulva szükség van az alapvető humán közszolgáltatások kapacitásának és szolgáltatáspalettájának fejlesztésére, a szakemberek kompetencia-fejlesztésére. A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés fejlesztésére.

A projekt kiemelt célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken, településrészeken élők fel- és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására.

A konzorciumi tagok:

- Solt Város Önkormányzata

- Dunavecse Város Önkormányzata

- Homokmégy Községi Önkormányzat

- Miske Községi Önkormányzat

- Dunapataj Nagyközség Önkormányzata

- Harta Nagyközség Önkormányzata

- Drágszél Községi Önkormányzat

- Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (BKMÖ)

- Emberi Erőforrások Minisztériuma Sport Egyesület (EMMI SE)

A konzorciumi együttműködés keretében vállaljuk, hogy a projektjük megvalósításával hozzájárulunk:

• a területi különbségek csökkentéséhez a humán közszolgáltatások tekintetében,

• a társadalmi felzárkózás folyamatához, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával,

• a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához,

• a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerőpiaci helyzetük erősítéséhez,

• az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez,

• ágazatközi együttműködések, integrált megoldások kialakításához,

• az országosan homogén szolgáltatások differenciálásához,

• a kapott támogatáson felül jelentkező esetleges többletköltséget önerőből finanszírozzuk.

A területileg differenciált, komplex humán közszolgáltatás-fejlesztés révén a beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos térségek számának csökkentéséhez, a valós helyi problémákra reagálva, célzott szolgáltatási eszközök bevezetése útján adnak választ a területi kapacitáshiányokból adódó problémákra. A területi egyenlőtlenségek csökkentésére, ily módon a társadalmi felzárkózás feltételeinek javítására irányuló eszközök, ezen eszközök adott területi problémákhoz igazodó, megfelelő kombinációja, a különböző területi kiegyenlítést szolgáló intézkedések összehangolása segítségével járul hozzá az adott területeken az elmaradott és szolgáltatáshiányos területek felzárkóztatásához.