Pályázattal a vidéki népesség helyben tartásáért

Vissza a címlapra

Bács-Kiskun megyében 53 települési önkormányzat, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, valamint 1 intézmény és 1 civil szervezet 8 konzorciumba tömörülve pályázatot nyújtott be az EFOP-1.5.3-16 kódszámú, a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek" című felhívásra annak érdekében, hogy a településméretből adódó társadalmi hátrányokat mérsékelje és javítsa a minőségi humán közszolgáltatások hozzáférését a pályázatokban részt vevő települések közigazgatási területén élő lakosai részére. 2018. december 5-én érkezett a hivatalos értesítés: a megyében pályázatot benyújtó konzorciumok egy része már pozitív támogató döntésben részesült, melynek eredményeként a megyében mindösszesen 3,84 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatás áll rendelkezésünkre a fenti cél megvalósítására.

A forrásból megvalósuló tevékenységek:

• a humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok, a humán közszolgáltatásban dolgozók és a potenciális alkalmazottak képzése

• a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosok foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatáscsomagok kialakítása, megerősítése (egyéni kompetenciák felmérése, munkaszocializáció, együttműködési kompetenciák fejlesztése, programok, melyek az önálló életvitel kialakításában segítenek, álláskeresésre felkészítő tanácsadás, mentorálás, szemléletformáló, antidiszkriminációs képzések megvalósítása a potenciális munkáltatók körében, innovatív programok a mélyszegénységben élők, különösen a romák integrációjának támogatására)

• a helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése (aktív korúak és fiatalok közösségei fejlesztésének támogatása, a közösségek egészségfejlesztése)

• a települési/térségi életminőség javítása a vidék megtartó képességének fejlesztése érdekében (helyben maradást ösztönző programcsomag: közszolgáltatások elérhetővé tétele, helyi szolgáltatások továbbfejlesztése).

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a Kiskunmajsa, Kunszentmiklós, Tiszakécske és Solt Város Önkormányzata által vezetett konzorciumok teljes területére vonatkozóan mindösszesen 168 545 224 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, amely keretében többek közt létrejön egy telefonos applikáción és interneten keresztül elérhető adatbázis a helyi ingatlanokról, munkalehetőségekről, szolgáltatókról, amely segíti a letelepedést és a vidéki élet elindítását. Jelenlegi és jövőbeni potenciális vállalkozóknak indítunk rendezvénysorozatot, amelyen keresztül információkat adunk át a vállalkozás indításához és fejlesztéséhez hasznos, helyi tudnivalókról. Ifjúsági képzőművészeti és szépírás, valamint közösségi kert pályázatot hirdetünk, előadások keretében megszólaltatjuk a megyében élő, híres embereket, akik élettörténetükön keresztül bemutatják, hogy helyben maradva is lehet sikeres életet élni. Továbbá a helyi hagyományok őrzését és a kulturális értékek fennmaradását támogatjuk az óvodás korú gyermekeknek tervezett „Mesélő" elnevezésű, a helyi lakosoknak szóló „Összetartozunk" című kulturális programsorozattal, valamint a nagyanyáinktól összegyűjtött helyi receptekkel.