Német-magyar kétnyelvű Istentisztelet az Evangélikus Templomban

Vissza a címlapra
Német-magyar kétnyelvű Istentisztelet az Evangélikus Templomban

Német és magyar nyelven tartottak Istentisztelet vasárnap 18 órakor a kecskeméti Evangélikus Templomban. Az igehirdető Johannes Erlbruch, a Budapesti Németajkú Evangélikus Gyülekezet lelkésze volt, a Kecskeméti Református Általános Iskola 5.b osztálya pedig kórusénekekkel szolgált: ők német nyelven énekeltek.

Szólót énekelt: Monika Adams

Zongorán kísért: Oroszné Tornyai Lilla (nyugalmazott főiskolai docens)

Fuvolán játszott: Papné Sasinszki Ágnes (a Kecskeméti Református Általános Iskola tanítója)

A gyerekeket Henrik Schultz, a Kecskeméti Református Általános Iskola tanára, német lektora készítette fel az Istentiszteletre. A felkészítésben részt vett Csősz Győzőné, a Kecskeméti Református Általános Iskola igazgatóhelyettese.

Henrik Schultz gondolatai a 2016. november 13-i német nyelvű istentisztelethez kapcsolódóan:

„Nem hiszek a véletlenben. Hiszem, hogy Isten akarata volt az, hogy mint tanár a Kecskeméti Református Általános Iskolába kerültem, ahol német lektorként dolgozom.

Már az első pillanatban megfogott és igen meghatott az „Áldás, békesség!" köszönés, hisz ez a legszebb és legjobb, amit kívánhatunk egymásnak.

Tanításom során nagy örömmel tapasztaltam, hogy egyes osztályok szépen és tisztán énekelnek. Ez a megtapasztalás felébresztett bennem egy régi vágyat: gyermek- és férfihangra írt operarészlet („Der evangelimann" - Wilhelm Kienzl) közös éneklésének lehetőségét.

Hálás vagyok Istennek, hogy a vágyam valóra vált. A darabot bemutattam a gyerekeknek, és miután a szavakat és az esemény jelentőségét értelmeztük, a református általános iskola 5. b osztályos, német két tanítási nyelvű képzésben tanuló diákjaival közösen készülhettünk a november 13-i németnyelvű istentiszteletre. Itt együtt dicsérhettük énekszóban is Istent. Úgy énekelhettük ezeket az énekeket Isten tiszteletére, magunk és mások örömére, ahogyan korábban elképzeltem.

Köszönetet mondok a gyerekek és a résztvevők közreműködéséért, a szülők együttműködéséért, az iskolavezetés támogatásáért, valamint az osztályfőnök segítségéért."