Munkahelyi képzések támogatással - Információs nap a kamarában

Vissza a címlapra
Munkahelyi képzések támogatással - Információs nap a kamarában

A pályázat finanszírozási és megvalósítási lehetőségekről lehetett tájékozódni az érdeklődőknek Magyar Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén, melyet a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara kecskeméti székházában rendeztek 2018. május 15-én, kedden.

Közismert, hogy az új munkafeltételekkel való találkozás, a technika rohamosan fejlődő világa drámai módon zajlik. A változásokhoz való alkalmazkodás biztosítja az életben való boldogulás lehetőségét. Ugyanakkor egyre inkább kitűnnek azok a hiányosságok - mind tudásban, mind képzettségben -, melyekből az előrehaladás táplálkozik. A minőség, a tudás, a szakértelem kiemelt szereppel bír. A szakmai ismeretek hiánya azonban kizárja a munkavállalót a munkaerőpiacról.

Ez a pályázati lehetőség azonban alkalmat teremt a földrajzi, szakmai mobilitásra, alkalmazkodást a technológia és a fejlődés generálta változásokhoz. Előtérbe helyezi az emberi képességeket, kompetenciákat, készségeket, képességeket, teret enged a kreativitásnak. Hozzájárul a vállalkozás versenyképességének, termelékenységének növekedéséhez, s ezáltal - saját forrásaikat kiegészítve -, munkavállalójuk képzésbe történő bevonását saját vállalkozásukba történő befektetésének tekinthetik.

A GINOP-6.1.7-2018-00001 azonosítószámú, „Munkahelyi képzések támogatása" című projekt célja, a gazdaság versenyképességének megőrzése, a vállalkozások versenyképességének támogatása, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel és kompetenciákkal rendelkező munkaerő biztosítása. E célhoz szervesen illeszkednek a tájékoztató napok és a rendezvények, amelynek keretében megismertetik az érdeklődő vállalkozásokkal a program részleteit, és közvetlen kapcsolatot teremtsen az érintett felek között. Ez történt a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában tartott információs napon is kedden.

Ez volt a program:

10:10-10:35 A GINOP 6. prioritású pályázatok kiírásai és aktuális kérdései - Gedei Gábor (GINOP projektmenedzser, NGM Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság)

10:35-11:00 Felnőttképzési követelmények a GINOP-6. prioritású pályázatokban - Sulyok Tamás (GINOP-6.1.7-17 szakmai vezető, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal)

11:15-11:30 Munkaerőpiaci körkép Bács-Kiskun megyében - Kollár Péter (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály, Főosztályvezető)

11:30-11:45 Modern Vállalkozások Programja, Vállalkozz digitálisan - Papp Zoltán (IKT Tanácsadó Digitális Vállalkozásfejlesztés. Informatikai pályázati lehetőségek)

Galéria (9 kép)

Összes kép letöltése