Megkezdődött Kecskeméten a Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése

Vissza a címlapra
Megkezdődött Kecskeméten a Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése

Elkezdődött Kecskeméten a Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, 1.611.000.000 forintos európai uniós támogatással valósul meg. A munkálatok során az egykori Rudolf-laktanya területén rehabilitációs jellegű környezetrendezés, úthálózat építés, valamint zöldfelület rendezés kerül megvalósításra. A teljes projekt első elemeként, kezdeti ütemeként, jelenleg a Rudolf-laktanya környezetvédelmi előkészítési munkálatainak kivitelezése történik meg.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.3.1-15-KE1-2016-00001 azonosító számú „A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel" című konstrukció keretében 1.611.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A támogatás mértéke 100%, a támogató alap az Európai Regionális Fejlesztési Alap.

A beruházás célja a műemléki védettség alatt álló beavatkozási területen olyan rehabilitációs jellegű környezetrendezés, úthálózat építés, valamint zöldfelület rendezés, mely a területen külön projekt keretében tervezett és megvalósuló oktatási, kulturális, szociális és turisztikai létesítmények kialakítását alapozza meg.

A fejlesztés eredményeként elsőként sor kerül az egykori Rudolf-laktanya környezeti szennyezéssel érintett területének tehermentesítésére: ez a munka kezdődött most meg és várhatóan 2019. III. negyedévében fejeződik be.

Ezt követően megvalósulnak a terület-előkészítési, bontási és irtási munkák, majd mintegy 35.000 m2 zöldfelületen humuszvisszatöltés és tereprendezés, talajvízkút létesítése, öntözővíz ellátás kiépítése, kerti utak kialakítása, fa- és cserjetelepítés, valamint gyepesítés történik a későbbiekben.

A beavatkozási területen 2 feltáró út, a feltáró utakat összekötő sétány és a Csabay Géza körúttal párhuzamos kiszolgáló út építése valósul meg, egyoldali gyalog-kerékpárút kialakításával. A tervezett utak mentén a közvilágítási hálózat díszkandeláberek elhelyezésével épül ki.

Az európai uniós támogatásból és hazai társfinanszírozásból megvalósuló infrastruktúra-fejlesztés hozzájárul a város általános környezeti állapotának javításához, valamint a helyi gazdaság fejlődéséhez.

A megvalósítás helyszínei:

A Rudolf-laktanya területe, Kecskemét 10208/4. és 10208/5. hrsz.-ú belterületi helyszíneken. Az akcióterület határai: Izsáki út (52. sz. országos főút) - Olimpia utca - Széktói Sportközpont Olimpia utca felőli oldala - Csabay Géza krt.

Galéria (16 kép)

Összes kép letöltése