Márton-napi lampionos felvonulás a Református Általános Iskolában

Vissza a címlapra
Márton-napi lampionos felvonulás a Református Általános Iskolában

Kecskemét - Látványos és hangulatos lampionos felvonulást rendeztek az iskola német két tanítási nyelvű osztályai szerdán kora este. A gyerekek a kezükben lampionokat tartva mentek végig az iskola egy részén, majd az udvaron adták elő Szent Márton és a koldus történetét.

A program a rajzverseny eredményhirdetésével folytatódott, végül az osztályokban látták vendégül libazsíros, hagymás kenyérrel a szülőket.

SZENT MÁRTON ÉS A KOLDUS:


Amikor Márton még római katonatiszt és katechumen volt - beszéli el legendája a sokszor ábrázolt jelenetet -, lovon közeledett Amiens kapujához. A lova egyszer csak visszahőkölt az úton, mert megmozdult a hó, és egy koldus tápászkodott föl, akinek a vállán csak szakadozott rongyok lógtak.

Éhezve és vacogva nyújtotta a kezét a tiszt felé, és alamizsnát kért. Márton azonban katonatársaival épp az imént játszotta el minden pénzét, s így kiáltott: „Akár hiszed, akár nem, egy árva rézpénz nincs a zsebemben, de azért várj csak, valahogy segítek rajtad!" Azzal fogta széles köpenyét, lekanyarította a válláról, majd a kardjával széltében kettéhasította, és a felét odaadta a koldusnak: „Fogjad, barátom - mondta neki, és ráterítette a meleg anyagot -, és a lovamnak köszönd meg, mert a köpenynek ez a része őt takarta!"

Azon az éjszakán Mártonnak különös álma volt: Jézust látta, amint fényes sereg veszi körül. A vállán azonban a köpenynek azt a darabját viselte, amit a koldus kapott, és odafordulván az angyalokhoz, mondta: „A katechumen Márton öltöztetett föl engem ezzel a ruhával!" Amikor ezt az álmot egy papnak elbeszélte, az csodálkozva ránézett, és azt mondta: „Az Úr megmondta: Amit egynek a legkisebb testvéreim közül tesztek, nekem tettétek. De úgy vélem, hogy az Úr is készített neked egy ruhát, amelybe föl akar öltöztetni."