Kecskeméti Közgyűlés - Elismerés a kíválóságoknak

Vissza a címlapra

Kecskemét - Díjak, elismerések átadásával kezdődött csütörtökön Kecskemét képviselő-testületi ülése. (A cikk végén képgaléria!)

A díjazottakat Ladics Mónika, a Humánszolgáltatási Iroda irodavezetője méltatta, az elismeréseket pedig Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét Megyei Jogú Város polgármester asszonya adta át.

DR. SZAJKI KÁROLY orvosi diplomáját 1981-ben a Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerezte Summa cum laude minősítéssel. 1981 októberétől dolgozik a Kecskeméti Megyei Kórház Általános Sebészeti Osztályán.

Sebész szakvizsgáját l985-ben, a gasztroenterológiai szakvizsgát 1995-ben szerezte meg, mindkettőt jeles eredménnyel.

Általános sebészi tevékenysége mellett endoszkópos gyakorlatot is folytat, az intervenciós endoszkópia területén is.

2004 márciusától osztályvezető főorvosként kiemelkedő szakmai felkészültséggel vezeti a Bács-Kiskun Megyei Kórház Speciális Rehabilitációs Osztályát.

2006 és 2009 között a Bács-Kiskun Megyei Kórház megbízott orvosigazgatói feladatait látta el.

2008-ban Luxemburgban képviselte hazánkat az Európai Unió betegbiztonságra kiterjedő szakmai és jogrendszeri harmonizációs tárgyalásain.

Tagja a Magyar Sebész Társaságnak, a Magyar Gasztroenterológiai Társaságnak, a Magyar Mesterséges Táplálási Társaságnak, az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvos-és Gyógyszerész Szakosztályának, alapító tagja a Magyar Betegbiztonsági Társaságnak.

Kecskemét egészségügyi ellátásában végzett több mint 30 éves kimagasló szakmai és tudományos tevékenységéért, az ellátás fejlesztése terén elért kimagasló eredményeiért a Közgyűlés Dr. Szajki Károlynak a Kecskemét Városért Egészségügyi Díjat adományozta.


DR. RÁCZNÉ TURCSÁNYI RÉKA védőnő 1995-ben szerzett diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karának védőnői szakán. 1997-től Kecskemét-Hetényegyháza, majd a Hunyadiváros körzeti védőnője lett. Továbbképzések és szakmai ambíciója révén kiemelt jártasságot szerzett a „Homeopátiás Schüssler-sók" alkalmazása és a korszerű szoptatási ismeretek terén.

Családjával együtt a Hunyadivárosban él. Azon túl, hogy hivatását magas szinten gyakorolja, komoly szerepe van a 2009 júniusában alakult Hunyadivárosi Baba-Mama Klub létrejöttében, szervezésében, melynek tevékenységét mind szakmai, mind támogató emberi hozzáállásával folyamatosan segíti.

Személyes törekvése az anyák támogatása, a döntéseikben való segítés.

Oktató védőnőként rendszeresen fogad végzős hallgatókat, szívesen adja át a leendő védőnőknek a megszerzett tapasztalatokat és tudását.

A Közgyűlés Dr. Ráczné Turcsányi Réka védőnőt a lakosság egészségügyi ellátásának fejlesztésében elért kimagasló teljesítményéért Kecskemét Városért Egészségügyi Díjban részesítette.


RETKES ANNA testnevelő tanár 1931-ben született Orgoványon. 1954-ben az akkori Testnevelési Főiskolán szerzett testnevelő tanári diplomát.

A Kereskedelmi és Közgazdasági Technikumban kezdte pályafutását, majd 1960-tól a Kecskeméti Óvónőképző, majd Tanítóképző Főiskola testnevelő tanára, később a Testnevelés Tanszék vezetője volt. 1991-től 2011-ig - pályafutása befejezéséig - az ÁFEOSZ Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskolában tanított testnevelő tanárként. Kecskemét városában így 57 évet töltött el az oktatásban.

Pályája során tanárként is, edzőként is szép sikereket könyvelhetett el.

Jegyzeteket, oktató filmeket, pályamunkákat lektorált. Előadásokat, továbbképzéseket tartott országon belül és külföldön is. Államvizsga elnöki feladatokat látott el, szakbizottsági tag volt.

Tanított külföldi hallgatókat a Kodály Intézetben, dolgozott a Katona József Színházban, a Művelődési Központban.

A Közgyűlés Retkes Anna részére közel hat évtizedes tanári pályafutása, példamutató oktatói munkája elismeréseként a Kecskemét Városért Oktatási Díjat adományozta.


KAPÁSNÉ PUSZTAI EDIT 1995 augusztusa óta vezetője az akkor még két óvodát  magában foglaló Műkertvárosi Napköziotthonos Óvodának.

Sorozatos bővülések után a Műkertvárosi egység része lett a Corvina Óvoda és Általános Iskolának. 2013 szeptemberétől a Corvina Óvoda intézményvezetője 11 feladat-ellátási hellyel.

Kiemelten fontosnak tartja az összehangolt pedagógiai munka mellett az egységek egyedi arculatának, hagyományainak megtartását.

Példamutatóan képzi magát, vezető társai, kollégái elismerik munkáját. Programjában fontos szerepet kap a halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású gyermekek felzárkóztatása, társadalmi beilleszkedésének segítése. Számos kutatásban, az óvodai munka fejlesztését célzó uniós pályázat megvalósításában vesz részt.

Nevéhez fűződik az 1996 óta megrendezésre kerülő OVI-KUPA.

2010-ben elsőként a Csokor utcai Óvoda, majd a következő évben valamennyi óvodája elnyerte a Zöld Óvoda címet.

A Közgyűlés Kapásné Pusztai Editet több évtizedes, elkötelezett, magas színvonalú óvodavezetői munkája, jövőbe mutató fejlesztései elismeréseként Kecskemét Városért Oktatási Díjban részesítette.


DR. BAGÁNY MIHÁLY Szegeden a József Attila Tudomány Egyetem Természettudományi Kara fizikus szakán szerzett diplomát 1972-ben, azóta tanít a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karán.

Még abban az évben optika tárgykörben egyetemi doktori szigorlatot tett. A 80-as években foglalkozott a számítógép méréstechnikai alkalmazásával, a 90-es évektől alkalmazott fénytani, hőtani és áramlástani előadásokat tartott, jegyzeteket, példatárakat írt. 1996-tól oktatási főigazgató-helyettes, majd dékán helyettes volt.

Munkájának középpontjában mindenkor a hallgató és az oktatás fejlesztése állt. Irányította a kreditrendszer bevezetését, valamint a bolognai rendszerre történő átállást.

Oktatói munkája mellett nagy figyelmet szentel a hallgatók egyéni képességeinek kiteljesítésére is. Tevőleges szerepet vállalt a Hallgatói Műhely kialakításában, és a hallgatók járműépítési projektjeinek megvalósításában. Vezetésével szerveződtek meg a járműépítési csapatok, amelyek számos verseny megnyerésével bizonyították rátermettségüket.

Az oktatói munka mellett részt vett tudományos kutatási projektekben.

A Közgyűlés Dr. Bagány Mihályt Kecskemét felsőoktatásában, az oktatás és kutatás integrálásában, fejlesztésében végzett kiemelkedő tevékenységéért a Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díjban részesítette.


KOMÁROMI ATTILA magyar-történelem-szociológia szakos tanár, a Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola volt tanára.

Kiskunhalason érettségizett, 1966-ban került Kecskemétre. Kora ifjúságától kezdve a művelődésnek, kultúrának élt, többek között „Ki mit tud"-okat, ifjúsági klubokat, fotótáborokat szervezett.

A '80-as évek elején - két évadon keresztül -a Katona József Színház igazgatója volt.

A Forrás szépirodalmi, szociográfiai és művészeti folyóiratnak 1987 óta szerkesztőségi munkatársa.

A megyében szervezett szavalóversenyek állandó zsűri elnöke, vagy tagja.

A Kecskeméti Katona József Társaság elnökeként fontos feladatának érzi a magyar drámairodalom kiemelkedő alakjának életével, munkásságával kapcsolatos emlékek őrzését, ápolását.

Több mint 4 éve főszervezője a „Beszélgessünk mi is" programsorozatnak.

A Közgyűlés Komáromi Attilát a helyi közösségi hagyományok és értékek nemzedékek közötti átörökítésében végzett alkotó, tudományos és művészetpártolói tevékenységéért a Kecskemét Közművelődéséért Díjjal tüntette ki.


TORBAVECZ JÓZSEF az Utánpótlás Futball Club egyesületi elnöke, a 2003-as és 2006-os korosztály edzője, a Tóth László Általános Iskola tagintézmény-vezetője.

A városi élsportban labdarúgóként szerzett elismerést, 36 éven keresztül volt igazolt sportoló.

Kiemelt szerepe volt abban, hogy a '90-es évek közepén elindult a városi gyermeklabdarúgás. Alapítója, jelenleg elnöke az Utánpótlás Futball Clubnak, ahol 5-13 éves gyermekek képzésével foglalkozik.

1988 óta a Tóth László Általános Iskola testnevelője.

Tanári és edzői minőségében is a gyermek- és diáksport elismert és közismert szakembere, csapataival, különösen az 96-os korosztállyal kiemelkedő eredményeket ért el.

Számtalan gyermekkel szerettette meg a labdarúgást, néhányuk eljutott a korosztályos válogatottságig.

Értékrendjében központi helyet foglal el a sportszerűség, az ellenfelek tisztelete, a közösség értékteremtő erejének fontossága.

Szakmai, sportemberi kvalitásait több országos megbízás is igazolja: korábban a Nemzeti Utánpótlás Nevelési Intézet Megyei Instruktora volt, 2014-ben a Magyar Labdarúgó Szövetség „UEFA C" tanfolyamainak vezetője Bács-Kiskun megyében, jelenleg is az OTP Bank Bozsik Program Megyei Szakmai Igazgatója.

A Közgyűlés Torbavecz Józsefnek kiemelkedő, több évtizedes sportolói, sportszervezői, testnevelő tanári munkájáért, az utánpótlás nevelésében elért kiemelkedő eredményeiért a Kecskemét Sportjáért Díjat adományozta.


A Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Gáspár András tagintézményének Híd Munkaközösségében dolgozó tanárok és szakoktatók évek óta részt vesznek halmozottan hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel és egyéb magatartási, beilleszkedési gondokkal küszködő gyermekek számára indított kísérleti programokban.

A 2011/12-es tanévtől kezdve immár negyedik tanéve tanítják a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézetében lévő fiatalkorú fogvatartottakat.

Az elmúlt három tanévben több fiatalkorú fogvatartott szerzett bizonyítványt, egyúttal lehetőséget arra, hogy szabadulása után szakiskolában folytathassa tanulmányait.

A tanárok a szakmai tárgyak oktatása mellett a fogvatartottaknak konfliktuskezelő tréninget tartanak, mentorálási rendszert építettek ki, rendszeresen foglalkoznak velük egyénileg is. 

A Híd Munkaközösség pedagógusai a társadalom peremére jutott fiatalkorúaknak esélyt adnak a szakma elsajátítására. Ezáltal kiszakadhatnak régi környezetükből, s a társadalomba integrálódhatnak.

A hátrányos helyzetű fiatalok segítésében, újbóli társadalmi beilleszkedése érdekében végzett példaértékű, elkötelezett munkája elismeréseként a Közgyűlés a Híd munkaközösségnek a Kecskemét Ifjúságáért Díjat adományozta.

A Munkaközösség nevében a díjat Kozmáné Vincze Éva vette át.

A munkaközösség tagjai: Cseh Éva, Deli Gábor, Dudásné Kiss Éva, Gudricza Csilla,  Hajagos Antal, Horváth Gyula,  Jekkel Krisztián,  Jánoska József, Kovács Gergő,  Kovács László,  Kozmáné Vincze Éva,  Makainé Simony Renáta,  Nagyné Háló Katalin,  Petri László,  Polyák Márta,  Sánta Gyula,  Sárai Szabó Pál,  Söröli Sándorné,  Szappanos Csaba,  Szappanos Mihály,  Székely Vera,  Vörösné Csekei Rita.


A Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karán működő hallgatói járműfejlesztő csapat az elmúlt négy évben 12 nemzetközi üzemanyag takarékossági versenyen vett részt saját fejlesztésű speciális versenyautójával.

Eredményeik lenyűgözőek: 9 dobogós hely, köztük 5 győzelem, két ezüst és két bronzérem, egy 4. és egy 8. helyezés. Folyamatos fejlődést mutatva a világ második legkisebb fogyasztású autóját építették meg, 3082 km/liter fogyasztással. Eredményeikkel igyekeznek fölhívni figyelmünket az energiatakarékosság fontosságára és a környezetszennyezés csökkentésére.

Az utóbbi évek legeredményesebb csapatának tagjai ambiciózus fiatalok, akik kreatív és innovatív munkájukkal kitűnnek hallgató társaik közül. A csapat évről évre megújul, a végzős hallgatók helyére új csapattagok lépnek, így folyamatos feladat az utánpótlás nevelés is.

A csapat fennállása óta közel 40 mérnök hallgató vett részt a munkában, fejlesztéseiket, eredményeiket igyekeznek bemutatni kiállításokon, konferenciákon is. Számos nemzetközi versenyre kapnak meghívást, a versenyautó megjelenése méltán képviseli a magyarok precizitását és igényességét.

A Közgyűlés a GAMF Kar járműfejlesztő csapatát egyedülálló, innovatív közösségépítő munkájáért, a város nemzetközi hírnevének erősítése érdekében végzett tevékenységéért az Ifjúság a Közösségért Díjban részesítette.

A díjat Kutasi Zoltán csapatkapitány vette át.

A Megameter csapat tagjai : Vaczkó Dániel, Kovács Viktória, Csupor Dániel, Diósy Miklós, Maróti Jozefina, Tóth Ádám, Tóth Dániel, Tóth István hallgatók. Dr. Bagány Mihály, Dr. Csák Bence, Fodor Antal oktatók, Dr. Bogdánné Jakab Mária szervező.


PINTÉR GÁBOR rendőr alezredes 2013 februárja óta a Kecskeméti Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának vezetője.

A közrendvédelem szakterületén több éves vezetői szakmai tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, elméleti felkészültsége átlag feletti. Kiváló munkabírása, precíz feladatellátása követendő példaként szolgál munkatársai számára.

A Rendőrkapitányság legnagyobb létszámú osztályának vezetőjeként, napi rendszerességgel koordinálja és felügyeli a város illetékességi területén megrendezésre kerülő kiemelt biztonsági kockázatú sport- és gyülekezési törvény hatálya alá eső eseményeket. Ezen felül a márciustól decemberig megrendezésre kerülő kulturális és szabadidős rendezvények biztosításában parancsnokként vezeti a munkát. 

Szakmai tekintélye, parancsnoki és vezetési stílusa nyomán az elmúlt években emelkedtek a közrendvédelmi mutatók.

Munkakörének ellátásához szükséges ismereteit rendszeresen bővíti. Jogszabályismerete naprakész, parancsnoki feladatait magas színvonalon látja el.

A Közgyűlés Pintér Gábor rendőr alezredesnek a szakterületén végzett kiemelkedő teljesítményéért az Év Kecskeméti Rendőre elismerő címet adományozta.


SZABÓ JÁNOS tűzoltó főtörzsőrmester 1994 júliusa óta teljesít szolgálatot a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományában, mint beosztott tűzoltó.

Több mint 20 éves szolgálati ideje alatt kimagasló helytállásával, az emberi élet biztonságát szem előtt tartva, életét és testi épségét kockáztatva hajtotta végre szolgálati feladatait legyen az életmentés, tűzoltás vagy műszaki mentés.

Munkájával és emberi magatartásával nem csak társai tiszteletét, hanem elöljárói megbecsülését is kivívta.

Az évek során olyan tűzoltóvá vált, akinek a szakmai tapasztalataira bátran támaszkodhatnak fiatalabb kollégái. Szakmai és sportversenyeken kiemelkedő eredményeket ér el, a megyei tűzoltó versenyek aktív tagja, több alkalommal vitte sikerre a csapatát.

Nagy tüzeseteknél állta meg a helyét, bizonyította szakmai megbízhatóságát.

A szervezethez és a munkához való hozzáállása példaértékű. A tűzoltó-parancsnokság egyik legelhivatottabb, leglelkiismeretesebb tűzoltója.

A Közgyűlés Szabó János tűzoltó főtörzsőrmesternek bátor helytállásáért, kimagasló szakmai munkájáért az Év Kecskeméti Tűzoltója elismerő címet adományozta.


DR.  ORBÁNNÉ VERES ILDIKÓ közszolgálati pályafutása 1992-ben kezdődött, a Polgármesteri Hivatalnál 2008-tól dolgozik a Képviselőtestületi Osztály vezetőjeként.

Az Államigazgatási Főiskolán szerzett diplomát, majd ezt követően az Országos Kárrendezési Hivatal köztisztviselője lett. A Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési Főosztályán 10 évig dolgozott törvényességi referensként. Munkaköréből adódóan a jog különböző területein sokrétű ismereteket szerzett.

Munkáját magas szakmai színvonal, hatékonyság, és precizitás jellemzi.

A Képviselőtestületi Osztály vezetőjeként kiemelten segíti a bizottságok és a települési nemzetiségi önkormányzatok tagjainak tevékenységét.

A választások sikeres lebonyolításában kiemelkedő szerepe volt. Jogszabályismerete, szervezőkészsége, a választásban résztvevők és a választópolgárok iránti empátiája egyaránt példaértékű.  Határozottság jellemzi, amit magabiztos tudása alapoz meg.  Munkája során szakmailag átgondolt döntéseket hoz. Munkatársait segíti, a fiatalokat inspirálja szakmai ismereteik, tudásuk gyarapítására.

A Közgyűlés Dr. Orbánné Veres Ildikónak hivatásszeretete, a közigazgatás iránti elkötelezettsége, példamutató munkája elismeréseként az Év Kecskeméti Köztisztviselője címet adományozta.


A gérmium köszöntötte Stojan Ivkovic szakmai igazgatót és a KTE Duna Aszfalt Férfi Kosárlabda Csapatát, akik az idei bajnokságban ezüstérmet szereztek, ezzel elérték minden idők legjobb kecskeméti kosárlabda eredményét.

Stojan Ivkovic a KTE Kosárlabda Klub Kft. szakmai igazgatója, a magyar férfi kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya. Irányításával a kecskeméti csapat első mérkőzésén 2009 októberében rögtön győzelemmel mutatkozott be.

Kecskeméti időszakát a szisztematikus munka, a jól meghatározott, stabil kosárlabda filozófia, és a hosszú távú stratégiai gondolkodás jellemzi.

Jelentős szerepe volt a Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia létrehozásában, amely ma 620 gyermek sportolását szervezi. Az utánpótlás nevelésben végzett munkáját jól jellemzi, hogy a felnőtt keret játékosai közül ketten korosztályos válogatottak, hárman pedig a felnőtt válogatott keret tagjai.

Városi szakvezetőként bajnoki mérkőzéseinek száma máig 185, ebből 116 győzelemmel végződött.

A Kecskeméti Kosárlabda Klub Kft. szakmai igazgatójaként összesen 95 mérkőzése volt, 70 győzelemmel. Magyar Kupa mérkőzéseinek száma 18, melyből 9 győzelem született.

Vezetése alatt a 2012-ben alakult KTE Kosárlabda Klub Kft. felnőtt férfi kosárlabda csapata működésének mindhárom évében érmet szerzett.

A 12/13-as idényben az NB I/B osztályú bajnokságban szerepeltek, ahol aranyérmet szereztek és feljutottak az NB I/A osztályba.

A 13/14-es bajnoki szezon Magyar Kupa küzdelmeiben bronzérmet szereztek, a bajnokságban az V. helyen végeztek.

A csapat a 2014-15. évi Zsíros Tibor Magyar Kupa versenysorozatban a II. helyen végzett, az idei bajnokságot pedig ezüst éremmel zárta, megszerezve ezzel minden idők legjobb kecskeméti kosárlabda eredményét.