Elkezdődik a gyermekvédelemben és szociális alapszolgáltatásban dolgozók tesztelése is

Vissza a címlapra
Elkezdődik a gyermekvédelemben és szociális alapszolgáltatásban dolgozók tesztelése is

A pedagógusok és szociális intézmények dolgozóinak korábbi teszteléséhez hasonlóan a szociális alapszolgáltatásban, a gyermekjóléti alapellátásban, valamint a gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézeti ellátásban dolgozók - többek között falugondnokok, házi segítségnyújtást végző szociális dolgozók, családsegítők, utcai és közösségi szociális munkát végzők, hajléktalanellátásban dolgozók, gyermekvédelemben dolgozók - is jelentkezhetnek a koronavírus elleni célzott csoportos gyorstesztelésre.

A tesztelést a kormányhivatalok szervezik a január 16-17-ei hétvégén, országszerte 127 mintavételi ponton várják az ágazatban dolgozókat. A vizsgálatok célja a járvány terjedésének további lassítása és emberek egészségének védelme. Az érintettek a várakozás elkerülése érdekében a szocszures.kh.gov.hu/ honlapon már foglalhatnak időpontot.

Az ingyenes és önkéntes, antigén gyorsteszttel folytatott vizsgálatra mindazok jelentkezhetnek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján állami vagy önkormányzati, illetve civil vagy egyházi ellátást biztosítanak rászorulók részére. Vagyis a kormányhivatalok azok jelentkezését várják, akik

- falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás nyújtanak;

- meleg étkezést biztosítanak rászorulóknak legalább napi egyszeri alkalommal;

- házi segítségnyújtás keretében rászoruló saját lakókörnyezetében szociális segítést, személyi gondozást folytatnak;

- család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtanak a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, gyermekek, családok számára;

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosítanak a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére;

- közösségi ellátást folytatnak pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére;

- támogató szolgáltatást biztosítanak fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása érdekében;

- utcai szociális munka keretében az utcán tartózkodó hajléktalanok helyzetét, életkörülményeit kísérik figyelemmel;

- nappali ellátást nyújtanak hajléktalan személyek és elsősorban saját otthonukban élő, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására csak részben képes személyek számára.

- családok átmeneti otthonában otthontalanná vált családok számára nyújtanak ellátást;

- gyermekek átmeneti otthonában átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül maradt gyermekek számára nyújtanak ellátást;

- helyettes szülőként gyermekek átmeneti gondozását végzik;

- gyermekvédelmi szakellátást nyújtanak gyermekotthonban, lakásotthonban, nevelőszülői hálózatban;

- területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást biztosítanak;

- javítóintézeti ellátást nyújtanak.

A dolgozók tesztelését ezúttal is a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezik, összesen mintegy 47 ezer dolgozónak biztosítják a tesztelés lehetőségét. A kormányhivatalok egészségügyi végzettségű munkatársaiból, valamint az orvos- és egészségtudományi képzésben tanuló egyetemi hallgatókból álló mintavevő csapatok 127 helyszínen várják az érintetteket a kétnapos akció során január 16-17-én (szombat-vasárnap) 8-16 óráig.

A kormány kéri az érintetteket, hogy a vírus terjedésének csökkentése érdekében minél többen éljenek az ingyenes és önkéntes vizsgálattal, illetve a várakozás elkerülése érdekében foglaljanak időpontot. Ezt január 15-én 14 óráig a szocszures.kh.gov.hu oldalon tehetik meg. A teszteléshez adatlap kitöltése is szükséges, amely az Szociális Ágazati Portálról (szocialisportal.hu) tölthető le. A kormányhivatalok kérik, hogy aki teheti, az adatlapot két példányban, immár kitöltve vigye magával a megjelölt mintavételi pontra - ezzel is elősegítve a tesztelés minél gyorsabb lebonyolítását.

Az időpontfoglalás menetéről, a mintavevő pontokról és a teszteléssel kapcsolatos további tudnivalókról bővebben az Szociális Ágazati Portálon (szocialisportal.hu) tájékozódhatnak az érintettek, ahol a 127 mintavételi helyszín teljes listája megtalálható.

A bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézményekben - elsőként az idősotthonokban - már a védőoltás is zajlik a szociális dolgozók és a gondozottak részére egyaránt.

(Koronavírus Sajtóközpont / Kormányhivatal)