Eladó a KIK-FOR Kft. tulajdonában lévő ingatlanrész a Gizella tér 1. szám alatti társasházban

Vissza a címlapra
Eladó a KIK-FOR Kft. tulajdonában lévő ingatlanrész a Gizella tér 1. szám alatti társasházban

A Gizella tér 1. szám alatti társasházban eladó a KIK-FOR Kft. tulajdonában lévő 352,0 nm alapterületű ingatlanrész, a mellékelt alaprajzon feltüntetettek szerint. Az ingatlan lényegesebb adatait a mellékelt tulajdoni lap tartalmazza.

Alaprajz IDE kattintva!

Tulajdoni lap IDE kattintva!

Az ingatlan megtekintése a helyszínen lehetséges előzetesen megbeszélt időpontban, 2024. február 14-én, február 21-én és február 28-án. Kapcsolattartónk: Lukács Barnabás, tel: 06 30 / 947 55 11. A vételárat tartalmazó vételi ajánlatokat a titkarsag@kikfor.hu e-mail címre elektronikusan, vagy a KIK-FOR Kft Kecskemét, Csányi János krt. 14. szám alatti címére papíralapon kérjük megküldeni.

k0202Gizella-ter-1.jpg

Ajánlati feltételek:

· Ajánlattevő neve, címe, elérhetősége, adatvédelmi nyilatkozat

· Bruttó/nettó ajánlati ár megjelölése

· Fizetési ütemezés és mód

· Hasznosítási cél

· Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadására, ajánlati kötöttség vállalására

· Igazolás csatolása a bánatpénz befizetéséről

· Kapcsolattaró és elérhetőségei

A pályázaton az az ajánlattevő jogosult részt venni, aki legkésőbb 2024. március 04. 14:00 óráig befizet a KIK-FOR Kft. 12076903-00135232-00100001 számú bankszámlájára 500.000, -Ft-ot, mint bánatpénzt. Utaláskor a közleménybe kérjük szíveskedjenek megjelölni, hogy a befizetett összeg bánatpénz, továbbá, hogy amennyiben nem Ön lesz a nyertes ajánlattevő, úgy milyen számlára kéri a befizetett összeg visszautalását; melynek hiányában arra a számlára utaljuk vissza a bánatpénzt, melyről az a társaságunkhoz beérkezett.

A tárgybeli ingatlanhirdetéssel kapcsolatban a KIK-FOR Kft. az érdeklődők és az ajánlattevők irányában kijelenti, hogy sem a saját felhívásával, sem pedig a beérkező vételi ajánlatokkal elfogadásával kapcsolatban semmilyen kötelezettsége (elsősorban ajánlati kötöttsége) nem keletkezik, a beérkező vételi ajánlatok elfogadásáról vagy visszautasításáról saját hatáskörében maga jogosult dönteni. A fenti tájékoztatás nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint ajánlatnak, így nem fűződik hozzá ajánlati kötöttség sem. A pályázatok elbírálása során az ajánlattevők által megjelölt vételár összege dönt, amennyiben azonos tartalmú ajánlat érkezik, a kiíró a pályázók között megtartott ártárgyalást követően dönt. A pályázat elbírálásának további részleteiről, illetve az adásvételi folyamat menetéről az érvényes ajánlatot adókat értesíteni fogjuk, illetve a helyszíni bejáráson az érdeklődők felé felvilágosítást adunk. Az ingatlanrész vonatkozásában érvényes árajánlatot adni legalább nettó 36.000.000, - Ft-os minimum áron lehet, a teljes vételár szerződéskötéssel egyidejűleg történő, egyösszegű megfizetésének vállalása mellett.

A vételi ajánlatok beérkezésének határideje: 2024. március 04, 14:00 óra.

A bontás eredményéről 2024. március 06-én értesítjük az ajánlattevőket.

Az esetleges ártárgyalás tervezett időpontja: 2024. március 08, 10:00 óra.

(X)