Egyházmegyei Diakóniai Szakmai Találkozó az Újkollégiumban

Vissza a címlapra

2018. január 28-án, vasárnap délután a presbiteri továbbképzések keretében közösen gondolkodtak a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye diakóniai együttműködési lehetőségeiről és erősítéséről. A találkozón diakóniai előadók, az egyházmegyék gyülekezeteinek presbiterei, diakóniai intézményvezetők, és szakmai vezetők vettek részt.

A szakmai nap témája a gyülekezeti és intézményes diakónia közös fejlesztési lehetőségei voltak az egyházmegyében. Ennek keretében célja volt a találkozónak az egymástól való tanulás, az új ismeretek, jártasságok megszerzése, egymás bátorítása, motiválása. A résztvevők a gyülekezetek erősítését, a gyülekezeti tagok diakóniai lelkületre történő érzékenyítését, intézményeik gyülekezetszerűbbé tételét is elemezték. Valamint szóba kerültek a közösségépítés, a megújulás, a hálózatépítés, és a testvérkapcsolatok ápolásának kérdései is.